xxx Výročia a jubileáSúbor iCalendar
   
Osobnosť
Výročie
Jubileum
Výročie narodenia  1. 1. 1917
103
Výročie narodenia  1. 1. 1946
74
Výročie narodenia  1. 1. 1946
74
Výročie narodenia  1. 1. 1961
59
Výročie narodenia  1. 1. 1927
93
Výročie narodenia  1. 1. 1932
88
Výročie narodenia  1. 1. 1937
83
Výročie narodenia  1. 1. 1937
83
Výročie narodenia  1. 1. 1937
83
Výročie narodenia  1. 1. 1963
57
Výročie narodenia  1. 1. 1936
84
Výročie narodenia  1. 1. 1921
99
Výročie narodenia  1. 1. 1935
85
Výročie úmrtia  1. 1. 2015
5
Výročie narodenia  2. 1. 1960
60
Výročie narodenia  3. 1. 1931
89
Výročie narodenia  3. 1. 1942
78
Výročie narodenia  3. 1. 1928
92
Výročie narodenia  3. 1. 1940
80
Výročie narodenia  4. 1. 1946
74
Výročie narodenia  4. 1. 1905
115
Výročie narodenia  4. 1. 1916
104
Výročie narodenia  4. 1. 1934
86
Výročie narodenia  4. 1. 1930
90
Výročie narodenia  5. 1. 1940
80
Výročie narodenia  5. 1. 1954
66
Výročie úmrtia  5. 1. 2000
20
Výročie úmrtia  5. 1. 2019
1
Výročie narodenia  6. 1. 1982
38
Výročie narodenia  6. 1. 1928
92
Výročie narodenia  6. 1. 1942
78
Výročie narodenia  6. 1. 1855
165
Výročie narodenia  7. 1. 1915
105
Výročie narodenia  7. 1. 1922
98
Výročie narodenia  7. 1. 1924
96
Výročie narodenia  7. 1. 1922
98
Výročie narodenia  7. 1. 1957
63
Výročie narodenia  7. 1. 1971
49
Výročie narodenia  7. 1. 1967
53
Výročie narodenia  8. 1. 1932
88
Výročie narodenia  9. 1. 1939
81
Výročie narodenia  9. 1. 1935
85
Výročie narodenia  9. 1. 1885
135
Výročie narodenia  9. 1. 1912
108
Výročie narodenia  9. 1. 1913
107
Výročie narodenia  10. 1. 1890
130
Výročie narodenia  10. 1. 1909
111
Výročie narodenia  10. 1. 1951
69
Výročie narodenia  10. 1. 1897
123
Výročie úmrtia  10. 1. 2014
6
1 2 3 4 ďalšia strana

 

Obálka slniečka september 2013