• Životopis autora

  Vyštudovala slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1982). Od r. 1985 pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave.

  Vyštudovala slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1982). Od r. 1985 pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Zaoberá sa problematikou slovenskej prózy druhej polovice 20. stor., najmä tvorbou prozaikov, ktorí sa umelecky etablovali v 60. rokoch 20. storočia (V. Šikula, R. Sloboda, D. Mitana, P. Vilikovský, P. Hrúz, D. Kužel, J. Puškáš). Autorka knihy recenzií a štúdií Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky… (1994), Ako si porozumieť s literatúrou (2016),  monografie Rudolf Sloboda (2001) a i. Ako editorka pripravila výber z diela R. Slobodu (2002), D. Kužela (2003) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Čítame slovenskú literatúru (1997, antológia)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi
  POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Zora Prušková – 60. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 320.

  HAJKO, Dalimír: Zora Prušková / Ako si porozumieť s literatúrou (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 115 – 116.

  autor neuved.: Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414021-zora-pruskova-ako-si-porozumiet-s-literaturou/ (28. 12. 2016)

  LIC: Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. (28. 12. 2016)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414021-zora-pruskova-ako-si-porozumiet-s-literaturou/

  WANKEOVÁ, Jarmila: Čo priniesla Bibliotéka. (Z. Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou). In: Nové slovo, 9. 12. 2016.
  http://www.noveslovo.sk/c/Co_priniesla_Biblioteka


  SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIV – XXVI.

  NAHÁLKA, Peter: Tri o dvoch a o jednej. Zora Prušková: Rudolf Sloboda. (Recenzia).  In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 6, s. 44 – 47 (pokrač. v ďalšom čísle).

  MATEJOV, Radoslav: So Slobodom uprostred. Zora Prušková: Rudolf Sloboda (Životaschopné Váhy). In: Knižná revue, roč. XII., 23. 1. 2002, č. 2, s. 3.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013