Zoltán Rampák

Narodenie 14. 9. 1920 Bratislava
Úmrtie 10. 1. 1998 Bratislava • Pseudonym

  Daniel Lorč, Štefan Zeter
 • Životopis autora

  R. 1931 – 39 študoval na gymnáziu, 1939 – 43 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil

  R. 1931 – 39 študoval na gymnáziu, 1939 – 43 slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil v Matici slov., r. 1942 – 43 bol redaktorom jej časopisu Slovensko, 1944 – 49 referentom Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1949 – 75 pedagógom na Vysokej škole múzických umení, od 1975 vedeckým pracovníkom  Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Od študentských čias sa zaoberal dramatickou literatúrou a profesionálnym divadlom. Autor súboru esejí Divadelné zápisky (1947), monografie K charakteru štúrovskej drámy (1947), publikácie Náčrt dejín slovenského divadla (1948), ktorú rozpracoval do syntézy Kapitoly z dejín slovenského divadla (1953); knižných monografií o slov. dramatikoch (Július Barč-Ivan, 1972; Variácie Júliusa Barča-Ivana, 1973; Dramatik Štefan Králik, 1975; Slovenskí klasickí dramatici 19. storočia a inonárodna dráma (1975), Dramatická tvorba Márie Rázusovej-Martákovej, 1976; Tvorba Ivana Bukovčana, 1978 a i.); viacerých štúdií (Zo živého odkazu minulosti; Ján Chalupka – dramatik; Boj slovenského divadla o realizmus, všetky 1954; Veselohry Jána Palárika, 1955 a i.); memoárovej práce Na hranách divadla a života (1998); početných teatrologických kníih (Dvadsať rokov slovenského činoherného divadla 1945 – 1965, 1966; Dráma, divadlo, spoločnosť, 1976; Cesta drámy, 1984; Problémy a osobnosti, 1989); štúdií a článkov, spoluautor akademických Dejín slovenskej literatúry 5 (1984) a Dejín slovenskej literatúry 4 (1987). Prekladal beletriu z nemčiny a maďarčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Divadelné zápisky (1947)

  Literatúra faktu

  • Na hranách divadla a života (1998)

  Odborná literatúra

  • Náčrt dejín slovenského divadla (1948)
  • Kapitoly z dejín slovenského divadla (1953)
  • Boj slovenského divadla o realizmus (1954)
  • Dvadsať rokov slovenského činoherného divadla 1945 – 1965 (1966)
  • Dráma, divadlo, spoločnosť (1976)
  • Cesta drámy (1984)
  • Problémy a osobnosti (1989)

  Literárna veda

  • K charakteru štúrovskej drámy (1947)
  • Ján Chalupka – dramatik (1954)
  • Zo živého odkazu minulosti (1954)
  • Veselohry Jána Palárika (1955)
  • Július Barč-Ivan (1972)
  • Variácie Júliusa Barča-Ivana (1973)
  • Dramatik Štefan Králik (1975)
  • Slovenskí klasickí dramatici 19. storočia a inonárodna dráma (1975)
  • Dramatická tvorba Márie Rázusovej-Martákovej (1976)
  • Tvorba Ivana Bukovčana (1978)
  • Dejín slovenskej literatúry 5 (1984, spoluautor)
  • Súradnice literárneho diela (1986, kolektív autorov)
  • Dejín slovenskej literatúry 4 (1987, spoluautor)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BOBOK, Jozef: Dotiahnutý oblúk. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 154 – 156.

 

Obálka slniečka september 2013