Zlatica Oravcová

Narodenie 7. 10. 1932 Hrnčiarska Ves-Pondelok
Úmrtie 9. 7. 1991 Žehňa • Životopis autora

  Po maturite na gymnáziu v Rimavskej Sobote študovala r. 1951 – 55 teológiu v Bratislave a v Modre. Pôsobila ako zborová farárka v Martine, biskupská kaplánka v Košiciach, farárka vo

  Po maturite na gymnáziu v Rimavskej Sobote študovala r. 1951 – 55 teológiu v Bratislave a v Modre. Pôsobila ako zborová farárka v Martine, biskupská kaplánka v Košiciach, farárka vo Vyšnej Pokoradzi, v Kraskove a v Žehni pri Prešove. Autorka zbierok V moci Tvojej lásky (1990), Verše moje, leťte v diaľ (1993), Poď za mnou (1999), Podaj nám ruku (2007). Nábožensky motivované básne publikovala v Ev. posle spod Tatier, Cirkevných listoch, sliezskych a českých cirkevných časopisoch. V rkp. ostal nedokončený autobiografický román Moje detstvo.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Moje detstvo (v rkp.)

  Poézia

  • V moci Tvojej lásky (1990)
  • Verše moje, leťte v diaľ (1993)
  • Poď za mnou (1999)
  • Podaj nám ruku (2007)

 

Obálka slniečka september 2013