Zlata Solivajsová

Narodenie 6. 5. 1922 Nitrianska Blatnica
Úmrtie 31. 12. 2010 Banská Bystrica

Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Zlata Solivajsová sa narodila 6. mája 1922 v Nirianskej Blatnici. Vzdelávala sa samoštúdiom. Najskôr pracovala ako korešpondentka v obchodnej
  Zlata Solivajsová sa narodila 6. mája 1922 v Nirianskej Blatnici. Vzdelávala sa samoštúdiom. Najskôr pracovala ako korešpondentka v obchodnej firme v Topoľčanoch, po vydaji od r. 1946 žila v Banskej Bystrici. V r. 1956 sa stala pracovníčkou Slovenskej knihy, od r. 1960 pôsobila ako redaktorka Stredoslovenského vydavateľstva v Banskej Bystrici. Pre svoje postoje k udalostiam roku 1968 musela redaktorské miesto vo vydavateľstve opustiť, pracovala ako korektorka v banskobystrickej tlačiarni až do odchodu do dôchodku v r. 1981. Zomrela 31. decembra 2010 v Banskej Bystrici.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Jablká plné hviezd (1962)
  • Vyhnanie z raja (1967)
  • Pierko po pierku (1992)
  • Ucho ihly (2002, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Svietnik s holubičkou (1968)
  • Kľúč od každých dverí (1971, druhé, skrátené vydanie 1990)
 • Charakteristika tvorby

  Po časopiseckých začiatkoch – publicistické príspevky a básne uverejňovala v časopisoch Nový svet, Mladá tvorba, Kultúrny život
  Po časopiseckých začiatkoch – publicistické príspevky a básne uverejňovala v časopisoch Nový svet, Mladá tvorba, Kultúrny život a Slovenské pohľady – debutovala básnickou zbierkou Jablká plné hviezd. Inšpiračným zdrojom jej poézie boli spomienky na detstvo, príroda a láska. V expresívno-reflexívnej lyrike rezonujú tóny pokory, ale aj apelatívnosti (Vyhnanie z raja). Neskôr svoj tvorivý záujem rozšírila o tvorbu pre deti. Stala sa autorkou, ktorá protestovala proti prázdnej pompéznosti a potláčaniu slobodného myslenia. Podobne ako H. Ch. Andersen výmyslom oživovala veci a do ich existencie vkladala ľudský rozmer, čím vytvárala pôsobivé obrazy na rozhraní sna a reality. Presvedčivý dôkaz o tom podala v knižke Svietnik s holubičkou. V nej do snových videní chorého dievčatka votkala príbehy dvoch sviec, ktorých hlbší význam je odhalený, keď sa ich osud symbolicky prepojí s osudom dievčatka – ak chceš zmysluplne žiť, musíš svietiť. Vo filozofickom podtexte tak rezonuje vzťah slobody a otroctva, hrdosti a pokory. Nie je to inak ani v pestrom súbore autorských rozprávok Kľúč od každých dverí. Tie sa pre autorku stávajú azylom, formou úteku do sveta krásy a fantázie, ktorého humanistické posolstvo je rovnako zrozumiteľné dospelému, ako aj detskému čitateľovi. Pod zámienkou, že text obsahuje metaforické narážky na normalizačný režim, bola táto kniha zošrotovaná. Po rokoch vynúteného mlčania sa poetka prihlásila treťou zbierkou pre dospelých Pierko po pierku, ktorá je lyrickým záznamom jej životných skúseností. Predovšetkým jej druhá časť s názvom Koniec leta je svedectvom o vstupe vojsk do Československa v r. 1968. Autorkinou poslednou poetickou výpoveďou je útla básnická zbierka Ucho ihly.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  URBANOVÁ, Eva: Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M.
  URBANOVÁ, Eva: Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M. Ďuríčková, B. Bobáková, P. Hrúz, H. Ponická, Š. Moravčík). In: Vertigo, 4, 2015, s. 38 – 42.

  URBANOVÁ, Eva: Z  archívneho života Zlaty Solivajsovej (3/4). In: Vertigo, 3, 2015, s. 39 – 42.

  URBANOVÁ, Eva. Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (2/4). Časť druhá alebo Rozprávka ako zbraň (kauza Abeceda pre obludy). In: Vertigo. roč. 2., 2015, s. 40-44)

  URBANOVÁ, Eva: Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (1/4). Časť prvá alebo "Dúfam, že Vám už nijaké problémy nevzniknú pre Zlatu Solivajsovú". In: Vertigo, 1, 2015, s. 38 – 42.

  TROLIGOVÁ, Zlata: Za Zlatou Solivajsovou. In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 11.

  ŠAH: Zlata Solivajsová – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 155 – 156.

  -mg-: Cesta k sebapoznaniu a identite (Zlata Solivajsová: Ucho ihly). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 19.

  ŠAH: Zlata Solivajsová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 157 – 158.

  KEPŠTOVÁ, Ľubica: Kľúč od každých dverí (Zlata Solivajsová: Kľúč od každých dverí). In: Knižná revue, roč. VI, 23. 10. 1996, č. 21, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  PIERKO PO PIERKU (úryvky)   Nálezy   Listujem v popísanom bloku Samé útržky

  PIERKO PO PIERKU (úryvky)

   

  Nálezy

   

  Listujem v popísanom bloku

  Samé útržky

  Načaté vety

  cudzie myšlienky

  neznáme slová

  výsmešné

  kruté

  ako bodnutie

  záznamy márnych obetí

   

  Akoby ktosi z inej planéty

  abecedu mi znesvätil

   

  Taká som bola?

  Takí boli?

  A či len precitám zo sna?

   

  Ó moja pamäť neúprosná

  Pre teba

  za trest

  stojím v kúte

   

   

  Po výsluchu

   

  Tackavo

  ako z hojdačky

  zostupujem až na dno

  väzenského dvora

  Vedľa mňa Bezpečnosť

  Nebezpečná Bezpečnosť

   

  Z okienka pri bráne

  uniformovaná ruka

  čosi mi núka

  Ovanul ma mráz

  Zdráham sa Cúvnem

  „Váš preukaz!“

  SEZAM OTVOR SA

  Pancier sa odsúva nehlučne

  ako čas

   

  Znova chytám dych

  Na nohách gumených

  vyľudneným mestom

  Ani človiečika

  Augustový pasát

  ženie mi v ústrety vejúce zdrapy

  mátožných bytostí

  bez očí

   

  Namáham sa porozumieť

  ich slovám ale rútia sa

  rýchlosťou tisíc parsekov

  za okamih

  CESTA je pojem neistý

  PRAVDA na obe nohy kríva

  a ŽIVOT kážu zradou poistiť

  Vtom do mňa prudko búši

  stĺp hanby a ozvena

  HOVORTE PRAVDU

  POĽAHČUJÚCA OKOLNOSŤ

  NECHCETE POHÁR VODY?

  Ten hlas mi podpálil

  oba pľúcne hroty

  Vodou sa nedá zapiť strach

  Vymretým námestím

  v plameňoch až po uši

  beznádejne sa brodím

  V pralese ciev za hrudnou kosťou

  tamtamy bijú na poplach

   

  Hlásateľ z mimozemskej stanice

  hlási vzrušene

  ČO ROBÍ POD TÝM VODOTRYSKOM

  MOŽNO JU KRSTIŤ BUDÚ

  ALEBO SA CHCE KÚPAŤ

   

  Zahalená do vlastného studu

  zabudla som kde bývam

  Hľadám svoju ulicu a dom

  MÔJ DOM MÔJ HRAD

  Na prahu drieme had

                              HORE HRONOM zima-zima

                              DOLU HRONOM ľad-ľad

  Vytrvalý buchar do slúch búcha

  kým na pozadí zvonov

  Toccatou

  prehovorí Bach

   

  Od šikmej veže na mňa z erbu kývol

  plechovým krídlom modrý prízrak

  zavrhnutého anjela

  Po šiestich schodoch

  ku krížu s vlastným krížom

  stúpam

  Ja som CESTA

                         PRAVDA

                         i ŽIVOT

   

   

  Bez opony

   

  Tri roky

  ako deň

  pred popravou

  ktorá sa stále odkladá

  Noc

  rozložená na tisícky sekúnd

  pokúša sa odhadnúť

  beznádejné kľučkovanie

  obete

   

  Galérie dupocú a pískajú

   

  Už to začína nudiť

  aj stálych divákov:

   

  Pošlite kata

  Už dávno mala byť

  sťatá

   

   

  Námestie

  Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici 29. augusta 1968

   

  Rev cudzích stíhačiek

  pretŕha detské sny

  o dobrých vojakoch s harmonikou

  padá na mesto

  zahanbujúco a zlovestne

  otriasa základmi čierneho obelisku

  Až k nebu stúpa

  nesúhlas mŕtvych bojovníkov

  neodvolateľný a definitívny

  ako smrť

   

  Šíp

  ľahostajný voči terču

  odpúšťajú sa ti viny

  si ospravedlnený

  Ale ruka

  Ruka položená na spúšti

  tebe kto odpustí

  Kto ti dá rozhrešenie

   

  Toto námestie má dobrú pamäť

  Namiesto vencov

  mramor urazený

  Namiesto rečí slávnostných

  výpredaj ilúzií

  za znížené ceny

  A keď sa minie všetok atrament

  zem krvou posvätená

  svedectvo hrobov odpečatí

   

  Súmrak dňu odtrúbil

  V pamäti partizánov husto sneží

  Voskové slzy sviec

  v slovenských oknách

  držia čestnú stráž

  Z prázdneho námestia aj kvety

  odišli na púť do Kremničky

   

  Starý muž s plnou slamienkou

  tvárou k naklonenej veži

  zvoláva

  rozpŕchnuté holuby

   

   

  Heroizmus

   

  Každý deň niekto z Pegasových krídel

  vytŕha letky Pierko po pierku

  A sépiovou čerňou nimi chladnokrvne

  vypĺňa kontá Dal a Má dať

  Ozajstný život draho príde

   

  Každý deň krivda pravdu dvanásťhlavú

  dvíha k nám dýku v srdci otáča

  Svet všetkých drakom páchne človečinou

  Vždy čerstvé kone sedlá pre nás smrť

   

  Každý deň večnosť dotkne sa nás zľahka

  a v zlomku času smieme stáť jej stráž

  Jed všednosti nám zmysly rozleptáva

  a nevyhnutnosť drží opraty

   

  Vytrvaj Báseň

  Nevydaj nás tme

   

   

  Breza

   

  Vymením si s tebou miesto

  Tu Tu chcem miesto teba stáť

  premenená na brezu

  Korene v zemi koruna

  vetru napospas

  Po celej šírke zárezu

  smieť

  usedavo sa rozplakať

  Vymeňme sa Dám ti

  čo si žiadaš

   

  Vymením si s tebou krv

  Ktorú z nás to bude väčšmi bolieť

  Choď Choď medzi ľudí

  a ja v tráve vyše kolien

  počkám na dážď

  Zmyje zo mňa dotyk cudzích rúk

  a nôž čo mám v sebe zakrojený

  predpovie mi ako z bielych polien

  vyšľahne stĺp zlatých iskier

   

  V živote i v smrti sme si blízke

  Vymeňme si miesto

  Vymeňme si krv

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013