• Životopis autora

  Zdenka Beckerová sa narodila 25. marca 1951 v Chebe (dnes Česká republika), od roku 1953 žila v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá na Vysokej
  Zdenka Beckerová sa narodila 25. marca 1951 v Chebe (dnes Česká republika), od roku 1953 žila v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave ukončila roku 1974. Vydala sa za rakúskeho štátneho občana a v roku 1975 sa presťahovala do Rakúska. Na viedenskej univerzite vyštudovala nemčinu. Žije v St. Pöltene.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Berg (1994, román)
  • Verknüpfungen (1995, poviedky)
  • Za vrchom vrch (1995)
  • Päťdňový raj (1997, poviedka v antológii Zbližovanie)
  • Good-bye, Galina (2001, poviedky)
  • Cudzie dcéry (2010, román)
  • Holubí let (2013, 1.vydanie)
  • Najväčší prípad môjho otca (2015, 1.vydanie)

  Poézia

  • Das einzige Licht die Mondfinsternis (1999)
  • V zatmení mesiaca (1999)

  Dráma

  • Berg (1993)
  • Das Fünf-Tage – Paradies (1994)
  • Küss mich Frosch (1996)
  • Safari (1996)
  • Der Duft des Weizens (1998)
  • Odysseus kam nicht zurück (2000)
  • Good-bye, Galina (2002)
  • Boogie & Blues (2004)
  • Za temnotou (2009)

  Pre deti a mládež

  • Mino-Minuto, der Zeitgeist (1990)
  • Smogis heise Küsse (1992)
  • Das Ausgetrickste "b" (1994)

  Scenáristika

  • Za vrchom vrch (1995, televízny film v koprodukcii STV a ORF)
 • Charakteristika tvorby

  Zdenka Beckerová je predovšetkým rakúskou dramatičkou a prozaičkou: v slovenčine jej zatiaľ vyšla len jedna kniha – román Za

  Zdenka Beckerová je predovšetkým rakúskou dramatičkou a prozaičkou: v slovenčine jej zatiaľ vyšla len jedna kniha – román Za vrchom vrch, ktorého nemecká verzia vyšla už predtým v Rakúsku a poviedka Päťdňový raj v antológii Zbližovanie. Napriek tomu môžeme Beckerovú považovať aj za slovenskú spisovateľku: vo svojom diele prichádza s témou prednovembrovej emigrácie a jej román súčasne otvára aj literárne a eticky stále živú problematiku vyrovnávania sa s minulosťou, s dedičstvom umele rozdelenej povojnovej Európy. Pozadím príbehu je násilný odsun sudetských Nemcov z Československa – téma, ktorá v slovenskej literatúre nebola zatiaľ stvárnená. Autobiografické východisko tejto línie románu dáva príbehu lekárky – emigrantky Jany Horákovej dostatok autentických zážitkových východísk, ktorých dôsledky autorka dômyselne a sugestívne vkomponovala do štruktúry románového rozprávania. Ťažko definovateľný, racionálne aj ťažko postihnuteľný, no napriek tomu ustavične prítomný pocit viny za neľudskosti, ktorých hrdinka bola iba nechceným svedkom, otvára aj ďalšiu významnú líniu románu: pokus prekonať záťaž minulosti, ktorou je poznačená aj generácia Jany Horákovej. Táto tematická vrstva príbehu tým posúva Beckerovej román do stredoeurópskeho literárneho kontextu. Patrí do neho pocit straty identity v dôsledku emigrácie, profesionálna a ľudská degradácia novodobých vyhnancov či dobrovoľných odídencov z prostredia ovládaného totalitnou ideológiou do krajiny slobody za železnou oponou. Táto téma zbližuje Beckerovú s inými rakúskymi prozaičkami, ako je Valhaud Anna Mitschungová či Katarina Reisová, ktorých hrdinky tiež pátrajú po svojej rodinnej či osobnej identite a rovnako ich sprevádza pocit nezakotvenosti – tak ako to možno vnímať v ich textoch, ktoré vyšli v slovenčine, v antológii rakúskych a slovenských autoriek v knihe Zbližovanie. Krátka poviedka Beckerovej Päťdňový raj, tiež zaradená do antológie, ukazuje, že pocit straty zázemia (teraz len rodinného a citového) mladej slovenskej zdravotnej sestry v Rakúsku a trauma, ktorá v dôsledku toho rozvracia jej osobný život, patria k základným témam Beckerovej prozaickej tvorby. Súčasné intenzívne, najmä prekladateľské kontakty Zdenky Beckerovej so slovenskou literatúrou môžu v budúcnosti podstatne zmeniť jej autorský profil slovenskej prozaičky. 

  Anton Baláž

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Zdenka Beckerová – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 158 – 159. KOPCSAYOVÁ, Iris:

  ŠAH: Zdenka Beckerová – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 158 – 159.

  KOPCSAYOVÁ, Iris: Prípad Čubírkovej je katalyzátor. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 10. 12. 2015, č. 285, s. 14.

  BEŇO, Ján: Zdenka Beckerová: Holubí let. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 8, s. 76 - 77

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  FARKAŠOVÁ, Etela – BECKEROVÁ, Zdenka: O domove, imigrácii a identite (Rozhovor). In. Knižná revue, roč. XVI, 6. 12. 2006, č. 25, s. 7.

  BALÁŽ, Anton – BECKEROVÁ, Zdenka: Cez slová vidíme vnútorný svet iných (Rozhovor s rakúskou spisovateľkou slovenského pôvodu). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, Spravodajca 1/2006, s. V.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  FARKAŠOVÁ, Etela: O domovoch stratených i nových.  Zdenka Becker: Good-bye, Galina (Erzählungen). In: Knižná revue, roč. XI., 19. 9. 2001, č. 19, s. 5.

  Album der slowakischen Schrifsteller 1. Bratislava: LIC 2000.

  ŠKOTKA, Marian: Za životom... kniha (Zdenka Beckerová: Za vrchom vrch). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 5.

  ČECHVALA, M.: V cudzine doma, či doma cudzí? In: Práca 51, 161, 12. 7. 1996.

  FARKAŠOVÁ, E.: Z. Becker: Verknüpfengen. In: Revue svetovej literatúry 32, 2, 1996.

  ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Skok cez Berg. In: Slovenská republika, víkend, 10/58, 10. 3. 1995.

  VIZÁR, D.: Moja osobná téma je: Prekonať bariéru. In: Patria 1, 1992.

   

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Príbeh románu Za vrchom vrch je rozprávačsky umne previazaný, cítiť v ňom znalosť remesla. Ak ho priradím k literatúre stredného

  Príbeh románu Za vrchom vrch je rozprávačsky umne previazaný, cítiť v ňom znalosť remesla. Ak ho priradím k literatúre stredného prúdu z hľadiska umeleckého, zároveň musím dodať, že je to ten vyšší stred, ktorý tuší a cíti problém a aj pútavo ide za ním. Problém historický (otázka odsunu sudetských Nemcov) sa u Beckerovej stal problémom osobným, medziľudským, problémom spravodlivosti historickej a individuálnej, ktoré si chcú rozumieť, ale nerozumejú, pretože nemôžu.

  Marián Škotka

  Česko-nemecký príbeh Berg by sa mal hrať aj v Regensburgu. Aby si Nemci uvedomili svoju identitu bez nárokov neustále hrať pred inými úlohu prenasledovaných neviniatok.

  Haral Raab

  Hra Berg si zaslúži zvláštnu pozornosť. Má väčšiu hodnotu ako nekonečné debaty o tom, kto má pravdu a kto čo zapríčinil.

  Zdenek Smid

  Veľký záujem o román Berg je opodstatnený. Pomimo politických klišé rozpráva autorka zaujímavý príbeh, ktorý nás presviedča kompozíciou a hlavnými postavami.

  Josef Rain

  Zdenka Beckerová dokazuje v týchto Zauzleniach (Verknüpfungen), že je to autorka s veľkou citlivosťou pre rôznorodé súčasné problémy.

  Albert Janetschek

  Veľký talent Zdenky Beckerovej spočíva v schopnosti vidieť a zažiť skutočnosť v jej plných rozmeroch.

  Heinrich Eggerth

  Predovšetkým treba vyzdvihnúť autorkinu smelosť dotýkať sa horúcich tém. Jej román je vydarenou prózou a právom sme zvedaví na jej nové knihy.

  Ernst David

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Divadelná cena mesta Salzburg (1993) Cena uznania kraja Dolného Rakúska (1993) Cena LiterarMechany (1995) Cena Theodora Koerner (1995) Cena za

  Divadelná cena mesta Salzburg (1993)

  Cena uznania kraja Dolného Rakúska (1993)

  Cena LiterarMechany (1995)

  Cena Theodora Koerner (1995)

  Cena za kultúru kraja Dolné Rakúsko (1996)

  Cena Dolnorakúskeho kultúrneho fóra (2000)

  Cena Rheinsberg-Berlin (2002)

  Cena P. O. Hviezdoslava (2005)

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013