Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Prekladá z jazykov

  Poľský jazyk
 • Životopis autora

  Narodil sa 30. marca 1939 v Matiašovciach, v horskom kraji medzi Vysokými Tatrami, Dunajcom a Pieninami. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor
  Narodil sa 30. marca 1939 v Matiašovciach, v horskom kraji medzi Vysokými Tatrami, Dunajcom a Pieninami. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor slovenčina – ruština, neskôr externe aj filozofiu. V rokoch 1964 – 1970 pracoval ako redaktor Slovenských pohľadov, ktoré musel opustiť po zásahu komunistického režimu v období tzv. normalizácie. V rokoch 1972 – 1991 pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Od roku 1992 pracoval v Literárnom týždenníku vo funkcii zástupcu šéfredaktora. V súčasnosti sa venuje literárnej a prekladateľskej tvorbe. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Vstupovanie do erbu (1965)
  • Médium (1968)
  • Zrkadlo čoraz plytšie (1970)
  • Alétheia (1971)
  • Horiaca rukoväť (1974)
  • Živice (1979)
  • Vytrvalosť k otázkam (1988)
  • Sedemriečie (1989, výber)
  • Odraz ohňa (1993)

  Esej

  • Na severnom prahu (1983)
  • Pod erbom severu (1997)
  • Rozružie alebo Samo Bohdan Hroboň (2002)
 • Charakteristika tvorby

  Kovalčík sa hneď od svojho vstupu do poézie vyhranil ako meditatívny básnik existencialistickej orientácie, ktorý si nepretržite kladie

  Kovalčík sa hneď od svojho vstupu do poézie vyhranil ako meditatívny básnik existencialistickej orientácie, ktorý si nepretržite kladie otázky o najzákladnejších problémoch ľudského bytia. Potreba klásť otázky, pýtať sa, sokratovské skúmanie vlastnej duše, pocit úžasu z bytia, to všetko je trvalo prítomné v Kovalčíkovej poézii, ktorá má po formálnej stránke až podobu filozofujúcej eseje. Napriek kritike, znižujúcej často poéziu na "slúžku prítomnosti", ktorá prijímala Kovalčíkovu lyriku s ideovými až ideologickými výhradami, básnik si udržal hľadačskú a reflexívnu líniu svojej tvorby. Práve ňou vzdoroval i skryto polemizoval proti jednostrannostiam vo významovom sploštení básni, proti "čoraz plytšiemu zrkadlu" slovenskej poézie najmä v období 70. rokov. Jeho básnická zbierka z konca 80. rokov Vytrvalosť k otázkam sa znova dotýka hlbinnej, bytostnej problémovosti človeka a sveta. V tomto zmysle je pre Kovalčíka báseň cestou, ktorá zvýznamňuje a usmerňuje krok toho, kto sa na túto cestu vydal. Pravda poézie sa mu znova otvára vo forme otázky. Schopnosť klásť otázky, "vytrvalosť k otázkam" sa v Kovalčíkovej koncepcii tvorby viaže so schopnosťou prenikať k esenciálnym problémom ľudskej existencie. Aj vo svojej zatiaľ poslednej básnickej zbierke Odraz ohňa prichádza Kovalčík s lyrikou mysliteľskej a básnickej zrelosti. Slovenská poézia nemá veľa básnikov, ktorí by sa tak substanciálne ponárali do filozofie, najmä do ontológie. Záhada bytia sa vinie celou Kovalčíkovou poéziou: a nie je to len jeho osobné bytie, či bytie jeho rodiny, ale rovnako aj otázky bytia jeho krajanov v Zamagurí, najmä kartuziánov a kamaldulov, ktorí žili celé stáročia v Červenom Kláštore. Básnik cíti ich ustavičnú prítomnosť v duchovnom odkaze, ktorý sa mu stal trvalým zdrojom básnickej a filozofickej inšpirácie – o čom svedčia aj dve knihy Kovalčíkových esejí: Na severnom prahuPod erbom severu.

  Anton Baláž

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Klucz swiatla (výber z poézie, 1998 po poľsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)) Prekladmi svojich básní do nemčiny, francúzštiny,

  Klucz swiatla (výber z poézie, 1998 po poľsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC))

  Prekladmi svojich básní do nemčiny, francúzštiny, angličtiny a mnohých slovanských jazykov je zastúpený vo viac ako dvadsiatich antológiách slovenskej poézie.

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Prekladá poéziu z poľštiny, francúzštiny, ruštiny, slovinčiny, lužickej srbčiny. Preklady z francúzskej poézie: Jules Supervielle:

  Prekladá poéziu z poľštiny, francúzštiny, ruštiny, slovinčiny, lužickej srbčiny.

  Preklady z francúzskej poézie: Jules Supervielle: Výzva (1980), Francis Ponge: Razidlom vecí (1986), Sain-John Perse: Amera. Úzke sú koráby, úzke je naše lôžko (1992), Stéphane Mallarmé: Vrh kockami nikdy nepodvráti náhodu (2000), André du Bouchet: Tento oheň ako otvorená dlaň (2004)

  Preklady z lužickosrbskej poézie: Kito Lorenc: Hlboké kľúče (1984)

  Preklady zo slovinskej poézie: Jože Udovič: Dary (1990)

  Preklady z poľskej poézie: Zbigniew Bieńkowski: Spektrum (1966), Tymoteusz Karpowicz: Ťažký les (1969), Cyprian Norwid: Nepokoriteľný prameň (1974), Władysław Broniewski: Červený kalich (1976), Tadeusz Śliwiak: Znaky prítomnosti (1987), Karol Wojtyła: Brehy duše (1990), Marek Skwarnicki: Krížová cesta (1992), Karol Wojtyła: V hlbinách jasu (1994), Jan Twardowski: Srdce vytiahnuté z pekla (1994), Marian Grześczak: Biely až čierny jas (1995), Wisława Szymborska: 49 básní (1999), Zbigniew Herbert: Čierna ruža (1999), Ján Pavol II.: Rímsky triptych (2003), Wisława Szymborska: Chvíľa (2003)

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MATEJOV, Radoslav: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2003. In: Knižná revue , roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3. HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie
  MATEJOV, Radoslav: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2003. In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  MORAVČÍK, Štefan – KOVALČÍK, Vlastimil: "Po smrti už pre mňa nenapadne prvý sneh..." (Strúhanie mrkvičky velebnej 60-tke básnika Vlastimila Kovalčíka). (Rozhovor + o ňom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 53 – 59.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Poézia sa v Kovalčíkovej tvorivej realizácii dotýka hlbinnej, bytostnej problémovosti človeka a sveta. Dalo by sa povedať, že báseň je

  Poézia sa v Kovalčíkovej tvorivej realizácii dotýka hlbinnej, bytostnej problémovosti človeka a sveta. Dalo by sa povedať, že báseň je v tomto zmysle cestou, ktorá zvýznamňuje a usmerňuje krok toho, kto sa na túto cestu vydal. Celé toto bytostné úsilie a smerovanie má však svoje zákonitosti: pravda poézie sa otvára len vo forme otázky. Schopnosť klásť otázky sa v Kovalčíkovej koncepcii tvorby viaže na schopnosť prenikať k esenciálnym problémom ľudskej existencie.

  Ján Tazberík

  Kovalčíkova reč je náročná. Nie je to čítanie na oddych, na rekreáciu, skôr na myšlienkovú tvorbu nadväzujúcu na filozoficko-básnické sny. Preto riadky nerýmuje, často ani nerytmizuje. Tento dizajn totiž môže odpútať pozornosť od ducha, od myšlienok, od podstaty. A Kovalčíkovi ide o ňu. Nemáme veľa básnikov, ktorí by sa substancionálne ponárali do filozofie, najmä do ontológie, do vedy o bytí. Záhada bytia sa vinie celou Kovalčíkovou tvorbou.

  Šimon Ondruš

  Vlastimil Kovalčík je básnikom vo filozofii a filozofom v poézii. Drží si túto svoju hľadačskú líniu od prvopočiatkov vstupovania do erbových znakov slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia.

  Pavol Števček

  Svoje lekcie videnia uskutočňuje Kovalčík pomocou obrazov. No táto, vo svojej podstate vizuálna lyrika, ktorá ťaží z maliarsky fungujúceho slova, je niekedy priamo impresionistická, určuje si aj iný cieľ: učí vidieť.

  Marian Grzesczak

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémie Slovenského literárneho fondu za pôvodnú básnickú tvorbu v rokoch 1965, 1968, 1970, 1971 Cena Spolku slovenských spisovateľov

  Prémie Slovenského literárneho fondu za pôvodnú básnickú tvorbu v rokoch 1965, 1968, 1970, 1971

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za rok 1993 za zbierku Odraz ohňa

  Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ za rok 1992 za preklad Persovej poézie

  Cena Jána Hollého za rok 1992 – najvyššie ocenenie za umelecký preklad na Slovensku

  Poľské štátne vyznamenanie Zasluzny dla polskej kultúry v roku 1996 za preklady z poľskej literatúry

  Prémia v rámci  Ceny Literárneho fondu SR za rok 1998 za dielo Pod erbom severu

  Cena Slovenských pohľadov za rok 2003

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo v oblasti poézie a umeleckého prekladu (2014)
   

  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  ROZPRÁVANIE O STAROM OTCOVI A HRUŠKE (zo zbierky VSTUPOVANIE DO ERBU )   1 Keď zem vytriezvela z nočného dažďa, vykročili sme

  ROZPRÁVANIE O STAROM OTCOVI A HRUŠKE (zo zbierky VSTUPOVANIE DO ERBU)

   

  1

  Keď zem vytriezvela z nočného dažďa, vykročili sme

  krokom starého muža a chlapca.

                                                              Chladom si nesieme

  na perách modravé plamienky, starý otec ešte v ruke

  sekeru a v nej spiaci blesk.

                                                              Tak míňame kríky,

  po hrdlá zaliate barinou, i most, čo stále sa vrhá

  na druhý breh.

   

  2

  Tu stojíš – stará, až do kolien schýlená – ty, ktorá

  si už neurodila.

                                           Po prerúbaní povetria sa zachvela

  neďaleká rieka; a hruška pred doznením echa padla.

                            Na jej miesto vstúpilo svetlo, starému otcovi

  do tváre krv a z môjho oka sa vysypala slza ako veľká hruška.

   

   

  PRACH (zo zbierky MÉDIUM)

   

  (Pečatná)

  Panenstvo démonov, bezobrazný meč.

                                                              Hľa, výsluch posledný,

  bezústy sneh.

                                                  Tak aj popol a vyvrhnuté drevo,

  z razenia...

                                                  Ach, nie žena, sen: protilono.

                                                                                             A

  stráže svetiel, v duši bez rovnováhy z tohto sveta.

              Kam, ako hlboko vyschnuté koryto?

                                                                          Kto, dokedy

  zabúdaná tvár?

                                      Nech vojde, ak musel absolútne čakať,

  a nezadychčaný v láske.

                                                       Nech spáli, ak bol čistokrvný,

  a jeho temnota nemá tvár, lebo len ňou je.

                                                                                      Telo

  si samo rozviaže hrob.

  Po otvorenie – možnosť: byť.

                                                                Ránhojič, šašo a nahá

  žena, iných ináč inde možno zviesť.

                                                                           Ľudskí vytrvalí

  ľudia – až chápeme čas, krok neposúditeľný a nepochádzajúci

  z bodu.

                                                    Pečatný ďalej: staň sa slovom,

  ktoré je ako semenec, a rovné mlčaniu.

                                                                                 Čím pocítiš

  život, čím pocítiš tajomstvo!

                                                                                 Áno, hĺbka.

                                                                      Neopakovateľnosť

  poznania.

                Prach, prach.

   

   

  ZVON (zo zbierky ZRKADLO ČORAZ PLYTŠIE)

   

  Ak v tejto chvíli noci počuješ zvon, nie je to znak

  lživej vlny, spánok ti odriekli aj mŕtvi predkovia,

  ktorí ani v tieni sa nemohli vzdať.

                                                      Hoci si už prezrel

  rekvizity z turnaja, šable vlasov a kvety zubov,

  lebku, ten mesiac splnený prázdnom, ale práve

  teraz, keď nemožno hľadať z hlbšia ako rybím okom?

              Iba preto ironizuješ bolesť, že nie je vlastnou

  sestrou šialenstva, z ktorého už vidieť do tváre boha?

              Ale aj najstaršie je mladšie ako onen tieň,

  a ak ten by nebol vypálil jazyky našim predkom, boli

  by prekročili rameno času – hmlu, do ktorej aj nás

  nebude!

   

   

  PODVOJNE (zo zbierky ALÉTHEIA)

   

  Oheň, jablko v tmách rozkrojené; nahosť vejúce tečúce

  ostria.

                        Ak aj samorazenie mincí na niečiu počesť,

  tak bez vynechania Efezana.

                                                            Tieň vystretý cez

  svetlo; lístie pečatené.

                                            Dotyk na dotyk pod korunou

  modrín a oceľou v mrakoch.

                                           No rozprestretosť, rozľahlosť

  a rovina nie sú prenášaním.

                                                            Veď koža putuje

  len v sebe, hlas nad jazykmi, cestou i popolom.

  A obidvaja rovnocenne.

                                              Tak to počuť aj z roja iných

  rečí sveta; tak to počuť zo štrku rozbujnievajúceho

  môj sluch.

                          Ktohovie, čo chýba kraju, na ktorý padol

  mráz, aby nebol pred zrkadlom dočasný.

                                                                 Voda pamätná

  svojou výškou a chlieb nesýtiaci bezsennosť.

  Ako všetci neustrehnuteľníci.

                                         Oheň, opäť a opäť rozkrajované

  jablko; pretože jadierka sú už zasadené

  v tmách.

   

   

  NAOKO (zo zbierky ALÉTHEIA)

   

  Tento rodokmeň siaha do samosiene; všetko navôkol

  je bránou.

              Keď máte uveriť, čo – vec osebe? – nemá

  tieň, naslovo dosvedčíte ohňu, a ja ešte – napospas

  vydám tú nádej – na slovo.

                                             Oheň je samotár, čo prijme,

  prijme len za plameň a nezadržiava to ako zem:

  rudy, žriedla, meteory, podzemnú skrýšu, zrno, kostry atď.

              Kam kročí oheň, zo seba nič nezanechá, ako

  to robí zas voda: kaluže, tie jej bývalé kroky.

                                                                               Sám

  oheň nemá tieň, trvá v nepretržitých bodoch, a nie

  ako sa to stáva vzduchu, že prekvapí seba samého –

  pomlčkami.

              Ak by sme mysleli tak ako v stredoveku,

  že svet sa skladá iba zo štyroch prvkov a medzi ne

  je zarátaný oheň, nemuseli by sme pokladať to, čo

  povieme ďalej, za podstatné, lež za odvodené.

                                                                               Preto

  hovorme novšie o prípade ohňa.

                                                             Pravda, čím dlhšie

  uvažujem, tým väčšmi ma to núti tvrdiť, že povedať

  o ňom všetko – doslovne alebo prenesene – nie

  je možné; jeho vnútorný zmysel ako keby bol kruhom.

              Skúste ho stále väzniť pre úžitok; raz aj tak

  múry či iné húštiny obklopenia vás sklamú, a práve

  tam, kde sa pohol za prekážku.

                                                  Príroda mu zriedkavo

  preukazuje priazeň alebo ľútosť, tým skôr to býva

  závisť alebo žiarlivosť.

                                                  Predmety ho milujú, ale

  naopak, v tvaroch tôní.

                                            Aj dym, tá masa sebaobručí,

  dvíha a posmrtne zveličuje jeho dianie.

                                                          Oheň, neuveriteľný

  vták v ústach vetra.

                                                       Oheň, rana na prsiach

  priestoru.

              Oheň, prazáhoreň svetov.

                                                            Oheň, novosnopec

  vzývajúcich dlaní v deň ľudského sviatku.

                                                                          Ó, oheň,

  jediné pohlavie všetkých mŕtvych!

  Nie, nebola to reč len o ohni; aj o slove bola. Lebo

  slovo najmä s ohňom znesie prirovnanie.

                                                                       Ale možno

  vôbec – ako skrze slovo o ohni – povedať slovom

  o slove?

              A keby sa to bolo udialo – neznačilo by to

  odhalenie už samého jazyka SLOVA...!

   

   

  ZĎALEKA, ZBLÍZKA (zo zbierky HORIACA RUKOVÄŤ)

   

  Pri kľučke svitania zreteľné košíky tône.

                                                              A tvoje

  privreté viečka, ten schodík spánku.

                                                  Náš tichý dych

  riedi vzduch, rastie len pre zrak v rozostupujúcej

  sa v hmle.

              Vstávaš zo svojho lôžka. Izba belostnie.

  Rozdávaš sa vlasmi.

                          Úbohý dnešný vánok – na lístí

  si trie dlane.

              Ale čoskoro ho prebodne dážď. Akiste

  by sa dotkol tvojich líc, vrodených jabĺčkam.

                                                              Ach,

  páli, páli ma môj vnútorný kraj, tá jeho otvorená

  pláň.

           No nezverím ťa iba tam, veď ty ma živíš viac

  – ako ústami.

                          Buď!

                          Kiežby nie oheň na čiernej miske,

  kiežby nie nezadržateľný sneh.

   

   

  ISKRICA (zo zbierky ŽIVICE)

   

  Chystám sa na slovo: veci, ak väzia v nich nehybné

  zimné obrazy, zverujú sa iba samy sebe.

                                                              Na každom

  mieste ticha, kde je, býva aj jeho stred.

                                                              Obzor bez

  vosku hmly – predsa len je vyhĺbená minca.

                                                           Som ťarbavejší

  ako modrý med.

                                     V starom vyhasnutom ohnisku

  nachádzam drsný popol, ktorý bol uzamknutý toľkými

  a navždy stratenými kľúčmi iskier.

                                                              Ale či viem

  sa v ňom prehrabávať tak, že udalostne cúvne, aby

  skrslo pôvodne drevo?

                                      A či vystačí z neho na rebrík

  jazyka, po akom sa už štverával Samo Bohdan Hroboň?

              Ten číry sneh, ktorý práve začal padať, stláča

  temno k zemi a pohlcuje ho; je vidnejšie.

                                                               Ba medzerne

  až do večnosti!

   

   

  PÔVODINA (zo zbierky ŽIVICE)

   

              Pamiatke Martina Heideggera

  Poľná cesta má čosi zo zázračna, aké majú iba pôvodiny.

              Spomedzi domov, stavísk a záhrad takmer nenápadne

  odbočuje do poľa.

                                      V teréne sleduje skôr výhodnejšiu

  polohu – ako svoj najpriamejší smer.

                                                                          Ťažké

  dozrievajúce obilie, ak sa k nej skláňa z obidvoch

  strán, zužuje jej šírku na krok od zatajenia.

                                                                                 V kríčí

  brodí, cez les pokračuje ako nepretržitá čistina.

              Zahrýza sa do kopca, vrhá do úvozu. Na rovine

  zostáva akoby pomalá.

                                      Keď svitá, tma je na nej územčistá.

  Napoludnie vzduch nad ňou znehybnieva.

              Býva povoľná vetru, postlaná svetlu. Vodu prepúšťa.

              Dážď vsakuje do nej len o trochu pomalšie ako do

  okolitej pôdy.

                                      Alebo roztápajúci sa sneh; aj pod

  jeho maskou bola dostatočným znakom.

                                                                          A zrodila sa

  z krokov robotného človeka, ktorý ju na jar znova

  užitočne obnoví, keď chodieva na miesta práce, aby

  dorábal chlieb.

                          Iba vďaka tomu poľná cesta usmerňuje

  krok dieťaťa, ktoré po nej si beží na lúku k voľným

  hrám.

                          A orientuje krok pútnika, ktorý po nej sa

  približuje bez blúdenia k ťažko dostupnému cieľu.

                                                                                      A

  potvrdzuje krok mysliteľa, ktorý po nej sa prechádza

  a rozmýšľa o ceste vôbec.

                                                  Aj keď život dnešného

  sveta len s ňou nevystačí, čím predsa je poľná

  cesta!

              Je to pás zeme, ktorý je ešte prírodou, ale

  zároveň už otvorený – skutočnému zmyslu cesty človeka.

   

   

  STRÁŽNIK (zo zbierky ŽIVICE)

   

  Teba dnu vpúšťajú prázdne, ale aj bitkom nabité zrkadlá.

              Nepozorovane zazeráš pod navŕšené lakte snehu

  i zatajené parožie hladiny.

                                                  Piesok ti slúži svojou

  pamäťou najmenej dvakrát: keď každým zrnkom presýpacích

  hodín meria bezobrazný čas, keď odtláča podobu

  i hĺbku stopy.

                          Lenže nad takouto trpezlivosťou

  vecí sa nepozastavuješ.

                          Ty predkladáš mincu ticha.

              Je rýdza; a jej prázdny lesk sa rozťahuje ako slučka

  do nedozernej výšky, ktorú vták strihá krídlami,

  keď si hľadá hniezdo mlčanlivosti.

                                                              Ale ktohovie,

  či aspoň na chvíľu sa nemusel prestať strážiť

  toho vtáka, ktorý v okamihu, keď bol už iba čiernym

  bodom, prebodol sa až do tieňa?

                                                              No tieň, hoci by sa

  od predmetu akokoľvek potichu vylamoval, môže toľko

  ako ja – prisahať len zemi.

                                                  Ty s puklinným mečom

  vnikáš do pôdy; skaliská pociťujú z tvojej ruky pečate

  medzier.

                          Za nocí prosebne ručí zver, aby si ju

  utíšil svojou nemou rečou, ktorú vedia tak zreteľne

  zviditeľniť ryby.

                          Stromy sa ti vyznávajú; či kdekto

  nenačúval ich šumu a nevidel, že pohybujú listnatými

  perami?

                          Teda nad všetkým strážne bedlíš, teda

  o všetkom náležite vieš.

                                      A na mincieri obzoru vážiš

  roje nocí, ponúkaš hlúčik svitaní.

                                                              Ty rozpečaťuješ

  samotu môjho spánku, s nepočuteľným smiechom

  pretriasaš bludné snové kvety, ba dopúšťaš, aby mi

  vietor prachom strestával ústa, hoci je práve sviatok

  pohlaví.

                          Aj týmto mi vždy pripomínaš, že v hĺbke

  tvojej podstaty som ťa prekvapil iba raz; plačom

  novorodenca.

                          Teraz v surovej rieke času dovoľuješ

  mi umývať si tvár; čo uniká, uniká ako tá voda medzi

  prstami.

                          Lebo ty nikdy nestrážiš krivoprísažne,

  ako keby si mal sledovať len môj jediný údaj – žijem!

              Hľa, chvíľa za chvíľou vzbĺka a ty, strážnik,

  z množstva samoobručí zasa a zasa odhaľuješ mi pred

  očami tú svoju zimnú mincu ticha.

                                                  Kým nespoznám, že

  na nej sú vyobrazení aj moji predkovia. To podľa ich

  tichých posunkov som vyrozumel, že ticho v starých

  vrstvách má korene, ktoré sotva tlejú, a že v prítomných

  mu dozrievajú klasy.

                                                  Viem, že do absolútnej

  knihy ticha budú zaznačené aj všetky moje texty.

                                                                                   A

  navyše to, že dá sa predpovedať sebe – podľa jednoduchej

  konštelácie znamení vo zverokruhu ticha.

                                                                                 Tak

  pochopil som, že aj tvoja minca, strážnik, má dve

  strany, ktoré však ja nikdy nezahliadnem naraz.

                                                                                 Líce

  nateraz vídam.

                          A rub raz zazriem, keď ako kocky

  hodíš mincu, a tá mi vpadne do úst, aby už nenávratne

  vytlačila dych a zakotúľala sa pod jazyk.

                                                                Tým porovnám

  všetky tichá – s jediným nasledujúcim.

   

   

  DAR (zo zbierky VYTRVALOSŤ K OTÁZKAM)

   

  Ty strmhlav spíš: viečka si privrela z veľkej diaľky

  do podoby vtákov.

                                      Z vôle detailu prilipli k tvojim

  tajeným, na seba prevráteným hniezdam.

                                                                          Krídlami

  vážia tíš po našej temnej plavbe v múzeu noci, keď

  pukol džbán všetkých tôní, aby z hĺbok odrazu ohňa

  bol základný breh.

                                      Až k bytiu sme si najbližší, a

  preto raz – už od chvíle smrti jedného z nás – budeme

  od seba čoraz väčšmi vzďaľovaní.

                                                                     Len nateraz

  pri mne spíš: viečka máš privreté do podoby vtákov

  z veľkej diaľky.

   

   

  VÝSTUP (zo zbierky ODRAZ OHŇA)

   

  Zavčas ráno a s výtrusmi rozpamätávania na prísnej

  ceste.

              Už pohaslo mnohofaklie studenej hmly.

                                                                          Lenže

  chlad aj tak má nevypariteľné zúbky a na rukách mi

  modrajú podkožné ruže.

                                      Vo výškach je ten cintorín:

  bez prahu, bez vchodu a bez akéhokoľvek smútočného

  znaku.

              Ako len jedným smerom v takých presýpacích

  hodinách, aby sa prepadlo aj práchno.

                                                              Nie je to nad

  nijakým konkrétnym miestom na zemi.

                                                              A predsa tam sú

  pospolu všetky horiace bytosti a zá-smrteľné temno

  osvienčimských komínov.

                                      Posledný výdych kríža z úst

  otca Maksymiliana Kolbeho.

                                      Dym odpečatenej bolesti,

  ktorý do povetria udrel erbom až toľkých židovských

  zástupov.

              Medzi nimi boli tônky mne známych dvoch

  chlapcov pani Reginy.

                                      Veď som sa ešte s nimi hral

  – v dávnom detstve.

  No dnes ako keby to bolo už len

  vo sne.

              Teraz predo mnou rozpriepastnenou belasou

  záhradou plynie potrhaná sanica oblakov.

                                                                    Nakopené

  studne snehu.

                          Bludné plásty okruhliakov.

                                                                      A vaším

  závažím – s predtuchou výroku dažďov – bývajú iba

  tiene?

              Ako hriechy nás ľudí.

                                                  Či to nie nám cez ne

  do očí černejú hviezdy?

                                             Ten jediný zahliadnuteľný

  Boží smútok!

                                                              Kraków – Oświęcim 1987

   

   

  SPOJENÉ (zo zbierky ODRAZ OHŇA)

   

  Nesmierna bodavosť priepastí, v ktorých záhradnejú

  hviezdy.

              V tebe zas bludnosť.

                                                  S ňou akýkoľvek tieň

  sa vyváži po zatajený oheň.

                                               Ale môžeš ho rozpoznať

  z dreva.

              Svetlo predlho vmĺkalo do jeho zhltnutých

  letokruhov.

              V ústrety priestoru sa znova vydáva pre

  každý tvar.

              Na plamene popukané jablko.

                                                              Až vrcholí

  belostnými rozvlnenými črepmi.

                                      Takto stvorený vták

  sa neodtrhne od zeme.

                                    Ohniskovo dodýcha pod vekom

  rosy.

              Popol sputnáva významy – na svoj jediný.

                                                                        Noc

  ďalej mätie, že oranica ešte väčšmi prsnatie.

                                                                       Lenže

  do priestoru všetkých dočasne ustrážených pohľadov

  vnikol už svit.

                          Najprv vyviera, potom do viditeľna

  uchopí aj detaily.

                          Môj kraj vrchov sa ním načisto

  zdlanil.

                      To, čo je, čo vidím, má svoje miesto a má

  svoj zmysel.

                        Tak som to vytušil o pozemskom, tak to

  tuším o vesmírnom.

                          Veď všetko je spojené.

                                                              Všetko

  jestvujúce – aj s prázdnom, s vedomým aj nevedomým

  – bytím prahuje prítomnosť Boha.

                                                        Na jasnozrivosť sú

  obrazy svetla, svetlá obrazov.

                                                  Ak by nemali z neho

  zmysel, nedal by sa ani uvedomiť.

                                                        Začali poletovať

  snehové vločky.

                          Tento absolútny zips neporušiteľne

  zapína celý kraj.

   

   

  KĽUČIAR (zo zbierky ODRAZ OHŇA)

   

  Pokrušený prsteň pobrežia nebies.

                                                        Vzduch očividne

  zosýtel.

              Do prítmia pri zemi sa vláčne zakoreňuje

  rozďavený jas.

                          Takto zas zlieta ten veličizný vták

  – poznateľný len podľa končekov perutí.

                                                              A kto ho

  zazrie, tomu sa začína snívať.

                                              Vytrhnuté, rozsypané

  samohniezdo pravej bieloby.

                                                 eho horúčosť sa za

  letku bezkostne, mnohovlnne a bozkovo zostudeňuje

  do prúdiacej pojadierkovanej miazgy.

                                                            A padajúce

  samovšívajúce sa vločky čisto plnia to neviditeľné

  prázdne jablko.

                          Samosebe také plytké, a predsa

  dostatočne hlboké i sýte – pre každého človeka a

  pre každú vec, ako aj pre celý svet.

                                                              Čiže pre

  všetko, čo určitý čas pretrváva, ale raz vsiakne

  do tône nebytia.

                          Nateraz ešte nepočuteľne zdĺhavo

  štrngá sám jeho mrazivý kľučiar?

                                                              Áno.

                                                            Nielen ako

  chlapec, ale aj teraz – ako veľmi dospelý chlap –

  s úžasom vyčkávam na tú jednofarebnú všeobsiahlu

  dúhu.

              Po smrti už pre mňa nenapadne prvý sneh.

   

   

  ŽIVLICA (zo zbierky ODRAZ OHŇA)

   

  Vločky sa dopoprežehnávali po zem.

                                                              Plytký, už

  zamŕzajúci sneh.

                                      Uzlíky sliepňavo stonajúceho

  jasu.

              Toto je pláň polí – pre rozneúnavnené tŕnie

  z očí.

              Družia ťažké viečka brázd.

                                                           Chlad vycivel

  až po tmavnúce podnebie nebies?

                                                           A je podvečer;

  nehybný, len vnútrokošatý vzduch.

                                                          Oblaky, prasivo

  matnejúce oblaky.

                          Na vás si nikdy nemôžu sadnúť

  rozkrídlené vtáky.

                          Nateraz strmhlav nevyvrátená

  hora.

              Oblopis kmeňmi.

                                      Zátylky pevne rozostúpeného

  organa.

              V bezlonných korunách neúmyselne naznačené

  rázcestie víchra.

                          Na okraji dna lesa len vystrčené

  končatiny jeho drevených predkov.

                                                  Spánok tlenia

  nerušiť!

              Zoči-voči osamelej skale sa zriekať jej

  vnútrosuchého sna.

                          Veď na každom svojom mieste je

  lebkový.

              Ústa neústa presýpacích hodín?

                                                              Zakaždým

  dosadiť bujnejúcu tôňu smrti?

                                      Vtom na mraze už

  kolenačky bedlí takmer nechtová hmla.

                                                         Akoby chcela

  zatrieť staré známe miesta mojej duše.

                                                            A ja podľa

  nich znova nachádzam ten prameň nezamŕzajúci ani

  v zime.

              Tu blčí studená odpodzemnená svieca.

                                                                      Čistí

  nahosť, čistí sa v nahosti!

                                      A čo odzrkadlila?

                                                                      Kým

  máš ešte čas hlavu vyvrátiť do noci: sebachrám

  hviezd.

              Je len jediný zmysel v bytí človeka?

                                                                       Ach,

  na chvíľu vesmír uvidieť!?

   

   

  POD ČERVENÝM KLÁŠTOROM (z pripravovanej zbierky TIESŇAVA)

   

  Na tomto mieste ticha iba z prúdu Dunajca šumotavý

  potlesk vĺn.

                      Čakám na skorý zimný západ, keď slnko

  je hen zvalený klát.

                                    Už mrazivý a nahý až na kosť

  netopier chladu sa rozpľaštil v horizontálnom reze

  kraja.

              Do tváre ma bijú ľadové činely.

                                                           A zvrchovaná

  mlčanlivosť prúdi z lesných kútov, hrív i tôní.

                                                                       Tým

  v hustnúcich štrbinách večera utíšený strach zveri,

  ktorá si svietila zrakom.

                                      Vozvýš sa faklia hviezdy,

  rastú samy – nepotopiteľný tábor očí v napájadlách

  noci.

              Vietor dávno padol na svoje kolená.

                                                              Kde voda

  nestihla vsiaknuť do pôdy,  premenila sa na kalužou

  vyokrúhlené zamrznuté hodiny.

                                                 Mäkulinko so súmrakom

  krotne pýcha peninských vápencových brál, veď vždy

  aj tak zvetrávajú, akoby naďalej nemohli byť sebou

  a nemalo zostať nič z divosti prastarých bohov.

                                                                          Ak

  smútok je bolesť duše, nepriznávala ju kartuziánska

  ani kamaldulská mníšska kontemplácia, pretože bolo

  v nej miesto len pre Boha.

                                                  Ako teraz čeleň nočného

  vesmíru, ten zvýraznený mesiac.

                                                  I keď sa to zdá

  nepochopiteľné, dôverujme v jasnozrivosť tajomstva

  smrti.

   

   

  VLYS (z pripravovanej zbierky TIESŇAVA)

   

  Ako je možné, že v sne zazriem aj to, čo som nikdy

  nevidel, a tak to rozpoznám?

                                                  Keď prestanem kráčať,

  svetlo zovrie moju nehybnú tôňu, no akoby naschvál

  ma podčiarklo, čo si uvedomujem, že len na nejaký

  čas spadám do krajobrazu.

                                                  Patrí to k prirodzenosti

  človeka, ktorý vie od Pierra Teilharda de Chardin,

  že pozorovateľ, nech ide kamkoľvek, so sebou nesie

  stred krajiny, ktorou prechádza...

                                                              A toto prináleží

  veci sťa osteň, ktorý sa zračil jasnovidnému.

                                                                          Kosť

  ohňa v priestore je sypká, mihotá sa a klipká.

                                                                          Tak

  lačnie za poddajným drevom, ktoré sa nazapamätúvalo

  letokruhmi, aby až žeravé sa poklonilo do područia

  popola.

              Z tých vecí, ktoré mi dovoľovali zabudnúť

  na smrť, zostala už len jedna.

                                                  Poézia.

                                                              Predsa ma

  pripútala k sebe svojou tajomnosťou.

                                                  Aj keď stromy

  nás pustia k svojej nahote, v korunách sú nakopené

  plnoperami lístia, ako keby to mala byť samoflauta

  pôdy, kam dopadnú listy prebozkané na zvitok.

                                                                       Ucho

  zeme roznesie dupot kopýt, ktorý prejde cez tiene,

  tie plytké vidiny uzlov.

                                      Vtom znezrady príde spánok

  – v tvári bezdná ruka.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013