Foto©Budaj
Foto©Budaj
 • Viac o osobnosti

  Za Vladom Archlebom Dňa 24. októbra zomrel po dlhej, ťažkej chorobe vo veku 54 rokov básnik Vladimír „Rachel“ Archleb. Do novembra 1989 publikoval iba v

  Za Vladom Archlebom

  Dňa 24. októbra zomrel po dlhej, ťažkej chorobe vo veku 54 rokov básnik Vladimír „Rachel“ Archleb. Do novembra 1989 publikoval iba v samizdatových časopisoch Kontakt a Fragment, spolupodieľal sa na rôznych umeleckých aktivi­tách (happeningy, neoficiálne výstavy, nepovolené hudobné akcie, knižné samizdatové edície), po páde totality uverejnil iba niekoľko básní v týždenníku Kultúrny život a v mesačníku Fragment.

  Do pripravovanej literárnej antológie Zlatá krv si sám napísal toto „úsporné“, ale o to výstižnejšie životopisné heslo: „Narodil som sa presne na 5. výročie Víťazného februára. Detstvo prebehlo normálne – dá sa povedať – šťastne. Iba v šiestom roku života ma zrazila motorka a vyoperovali mi slepé črevo. To mi však neubralo z optimizmu. Na začiatku 70. rokov som skončil školu. Bol som miešačom koncentrátu, dopúšťačom difenyloxidu, kuričom, Al Bundom...“

  Ak o niekom môžeme napísať, že bol legendou bratislavskej undergroundovej kultúry, tak je to určite Vladimír Archleb.

  Z nekrológu Olega Pastiera, Sme 27. 10. 2007

  Zobraziť všetko
 • Stručne o autorovi

  Vladimír Archleb, zvaný „Rachel“ sa narodil 25. februára 1953 (v Trnave), žil krátko v detstve v Topoľčanoch, a potom v Bratislave.

  Vladimír Archleb, zvaný „Rachel“

  sa narodil 25. februára 1953 (v Trnave), žil krátko v detstve v Topoľčanoch, a potom v Bratislave. Zomrel 24. októbra po dlhej, ťažkej chorobe vo veku 54 rokov. Bol básnik, ale živil sa ako robotník a kurič. So svojím vyvinutým zmyslom pre pravdu a spravodlivosť patril medzi svojimi priateľmi – umelcami k najradikálnejším osobnostiam. Bol mimoriadne skromný a nenáročný, v hĺbke duše pokorný veriaci. Bol mu vzdialený akýkoľvek karierizmus. Bol „posledný kurič“, označený za nepriateľa štátu. Cítením bol pravý rocker. Miloval hudbu 60. rokov. Vraví sa, že všetko so všetkým súvisí. Nie je určite náhoda, že dvaja z jeho najlepších kamarátov, básnik Tomáš Petřivý a výtvarník Igor Kalný zomreli ešte pred rokom 1989 ako 30–roční (čoskoro ich nasledoval básnik Gusto Dobrovodský). Na ich stupňujúcom sa zúfalstve a apatii sa značne podpísal predchádzajúci režim. Rachel vždy tvrdil, že on bude ďalší. O jeho nekompromisnosti svedčí aj to, že do novembra 1989 publikoval iba v samizdatových časopisoch a podieľal sa na neoficiálnych umeleckých aktivi­tách (spolu s Jankom Budajom realizovali napríklad roku 1979 „Týždeň fiktívnej kultúry“). Po páde totality uverejnil niekoľko básní v Kultúrnom živote a v mesačníku Fragment. V SME o ňom  napísali, že „bol legendou bratislavskej undergroundovej kultúry“. Zanechal za sebou hlboko smútiacich rodičov, brata, manželku a bývalú manželku, deti a vnúčatká, ktoré si ho nestihli asi ani zapamätať.
  Tamara Archlebová, bývalá manželka, 2017
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TURAN, Andrijan: Veľké vytriezvenie z opitosti dubčekovským rožkom, SME, 29. 11. 2008 ZAJAC, Peter: Menhir ve zvlhlých ponožkách, Orientace, Roč. 22, 2009, č.
  TURAN, Andrijan: Veľké vytriezvenie z opitosti dubčekovským rožkom, SME, 29. 11. 2008

  ZAJAC, Peter: Menhir ve zvlhlých ponožkách, Orientace, Roč. 22, 2009, č. 102, 2. 5., příl. Orientace, s. 22, Lidové noviny

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. IX.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Vladimír Archleb: Račiansky výber Výber z tvorby nekompromisného „kuriča-básnika“, ktorý do roku 1989 publikoval iba v
  Vladimír Archleb: Račiansky výber
  Výber z tvorby nekompromisného „kuriča-básnika“, ktorý do roku 1989 publikoval iba v samizdatových časopisoch. Civilné, občas funkčne vulgárne či drsne erotické verše premknuté hnevom a iróniou, nie však zatrpknutosťou. Pokiaľ by sme básne čítali bez prihliadnutia na historický a politický kontext (socializmus bývalej ČSSR), v ktorom vznikali, vyznievali by chvíľami prehnane silácky a nechcene komicky. Ich nadčasová hodnota je teda diskutabilná. Súčasne je v nich však prítomná, to najmä, vysoká miera autentickosti a úprimnosti. Z básní vanie jedinečný autorský naturel, ktorý si je vedomý, že nepatrí do obdobia, do ktorého sa narodil: „veľmi skoro som tu“. Ne/dobrovoľne vyčlenený z priemernej bezpečnosti svojich spoluobčanov kritizuje ich spôsob života, ako aj tvorbu niektorých prorežimných kolegov – robí to síce hlasno, až na výnimky však nie prvoplánovo. Iba výnimočne sa autor dopustil nechcene povýšeneckého postoja, keď v básni o žene, čo čaká nemanželské dieťa, na jednej strane odsudzuje tých, čo odcudzujú ju, sám však oplýva skôr zhovievavou premúdrelosťou ako empatickým záujmom: „dievča zlaté / nebolo ti to veru treba“. Je zaujímavé, že Archleb si síce bol vedomý toho, že jeho tvorba oficiálne nevyjde, no aj tak sa vyvaroval ochranných (a väčšinou neúprimných) vyhlásení, že píše pre seba. Nie, Archleb svoju tvorbu reflektoval a potreboval písať: o tom, čím a ako ne/žil, aj preto sa jeho básne chvíľami preklopia z priamočiarosti do prvoplánovosti (napr. báseň o konfrontácii „malých“ a „skutočných“ problémov prostredníctvom paralely plesne na nohe a umierajúcich detí). Archleb totiž v písaní nešpekuloval („všetko je jednoduché / ako dážď alebo nádcha“), ale ho (a cez neho) prežíval, bez zbytočných rečí: „trepú o umení / a moja ponožka tu bezmocne leží / úplne bez záujmu“. Najlepšie to podľa mňa dopadlo v básňach Okamžik a Politici – posledne uvedená je dôkazom, že autor bol schopný aj pôsobivej obraznosti a presahu v zdanlivo priamočiarej drsnosti; je však dobre, že si zvolil metaforicky nevyzdobenú cestu, pretože tá priliehala k jeho životnému pocitu i vtedajšiemu obdobiu výstižnejšie. Druhá časť knižky obsahuje „medailóny“ jeho obľúbených rockerov. Predstavujú skôr jeho vnímanie ich odkazu, v ktorom nechýba i snaha o oddeľovanie úprimnosti od povrchnosti. Knižku vnímam ako potrebné pripomenutie si (bez)ducha predrevolučných čias.
  Derek Rebro , Knižná revue 14-15/ 2009, Poézia 2008, Tých pár kvapiek vodu nestvorí
   
  Rachelova poézia je iba veľmi výstižným svedectvom a mementom doby. Básnik píše fotograficky presne o každodenných pocitoch mladého muža žijúceho v zadrôtovanom, dvojtvárnom absurdistane reálneho socializmu. Stavy apatie, bezradnosti, vykorenenosti, obavy z budúcnosti, očakávanie zlého a ešte horšieho, premiešava s pocitmi pasívnej rezistencie či zatrpknutím nad stratou morálnej kontinuity.
  Všetky tieto opiáty beznádeje mieša v pohári od kremžskej horčice do poetického koktailu, ktorý zasiahne najmä tých, čo si minulý režim odžili. Čítame poéziu odstrojenú od akýchkoľvek metafor či básnických ozdôb a umeleckých príkras. Archleb deklamuje suchými slovami naoko drsné vety, keďže vníma všetko okolo seba optikou poučeného fatalistu, ktorý má už blízko k rezignácii.
  Básnik aj z pozície intelektuála odsunutého na okraj spoločnosti podáva priame, úprimné, sociologicky stručné svedectvo Veľkého Vytriezvenia z opitosti po dubčekovskom rohlíku. V tomto zmysle je jeho poézia podnetná a najmä potrebná na osvieženie historickej pamäti národa.
  No zaujímavou je aj druhá časť knižky, kde v 11 portrétoch píše o svojich najobľúbenejších hudobníkoch, ktorí ho zásadne ovplyvnili. Kritické miništúdie sú zvláštne najmä tým, ako Archleb hľadí na hviezdy západného rocku. Pozerá otvorenými očami človeka, čo vie poľahky rozlíšiť, kde sa v hudbe skrývajú hodnoty a pravda a odkiaľ už vyčnieva imidžová pozlátka na ohlupovanie más. Nie je len pojašeným ortodoxným fanúšikom, ale hlavne „čitateľom“ komplexného posolstva rockovej hudby.
  Andrijan Turan: Veľké vytriezvenie z opitosti dubčekovským rožkom, SME, 29. 11. 2008
  https://www.sme.sk/c/4198859/velke-vytriezvenie-z-opitosti-dubcekovskym-rozkom.html
   
  Ktorá kniha slovenského autora vás v roku 2008 najviac zaujala? (anketa časopisu týždeň)
  Prvá a jediná oficiálne vydaná básnická zbierka predčasne zomrelého Vladimíra „Ráchela“ Archleba  Račiansky výber (Fragment). Pre zažitú, priamu poéziu, spätú najmä s 80. rokmi 20. storočia. Dostal sa „pod kožu“ tej doby a oslovuje autentickou výpoveďou človeka ustavične mimo prúdu, kuriča z undergroundu.
  Jana Bodnárová, spisovateľka, 2008
   
  Kde je krása?
  Račiansky výber v názvu představuje trojitý erbovní znak. Vladimír Archleb žil až do svatby na bratislavské periferii v Rači, pil laciná vína, jakým byl v těch časech oblíbený Račianský výběr, a výběrem je i sama kniha.
       První báseň je datovaná 18. 11. 1978. Obsahuje základní topografii Archlebovy poezie: smutný život v zemi, ulici, na které lze potkat svého fízla, cimru s odhrnutým závěsem a zamřížovaným oknem. K tomu potom přibývá atmosféra práce v CHZJD, chemické továrně, kde stojí kolegové nadýchaní trichlorem v bufetu frontu na vlašák, kde ROH schůzuje, plán se plní, dělníci naslouchají jako sfingy svému vedoucímu, s atmosférou města, v němž na Slavíně kladou pionýři věnce a z jejich vedoucí sálá pach mladé feny.
       Archlebovu poetiku paseky či holoseče určuje elementární vnímání atmosféry, věcí a pocitů, prozaická řeč verše a občas laciný rým jako ironické echo poetismu. Co je tu neslušné: laciná práce - laciný život, laciné víno - laciné vztahy, laciná slova - laciné rýmy. Štěpná slova: dělníci „stojí“ v řadě na vlašský salát stejně, jako se sex odehrává „na stojáka“.
       Výrazem obscénní skutečnosti je obscénní jazyk, u Archleba překvapivě střízlivý a zdrženlivý. Nezasahuje jen oblast sexuality, ale celou skutečnost. Je to přitom jazyk literární. Nejde o jazyk nonsensu jako u Bondyho, ani o surrealistický jazyk Nezvalova voyeurismu či hravý jazyk Andreje Stankoviče, nýbrž o řeč přímé pojmenování jako u Ivana Martina Jirouse.
       Archlebův básnický svět se skládá ze smyslových vjemů. Určují ho základní pocity a počitky, dýchání, pocení, hlad, žízeň, chlad, teplo. Pivo v něm páchne jako opičí moč, švédský chlebíček chutná jako hadr na nádobí, v ústech je cítit pachuť po noční. Nacházíme v něm jakýsi převrácený svět poetistické poezie pro všechny smysly. Žádné vůně, vybrané chutě, andělské zvuky, sametové dotyky, pohled na rosu v trávě, ale pachy, smrady, drsný rockový zvuk, pohled na nahé dělníky procházející v šatnách mezi skříňkami. A za tím vším jako šestý smysl bolest.
  Peter Zajac: Menhir ve zvlhlých ponožkách, Orientace, Roč. 22, 2009, č. 102, 2. 5., příl. Orientace, s. 22, Lidové noviny
  https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20090502/282102042619396
   
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Vladimír Archleb Básne (výber)   I. obrázok z leta   letná krajina už nevyzerá ako z detstva už to nie je
  Vladimír Archleb
  Básne (výber)
   
  I.
  obrázok z leta
   
  letná krajina už nevyzerá ako z detstva
  už to nie je tá poussainovská krajinka
  kde pobehujú satyri s nymfami v sýtej zeleni
  kde sa víno zdravo leje do krásnych čiaš
  oh bože — kde je ten zlatistý dych odevov
  ušľachtilé tváre s rímskymi nosmi
  atletickými lýtkami
  teraz fakt je to nejako iné
  žiadna idylka
  človek už nikde nemôže zvaliť buchtu
  lúky vyzerajú strašne nezdravo
  plné papierov odpadkov a všelijakého svinstva
  že radšej dám prednosť klasickej posteli
  kde je potom preboha
  tá krásna vôňa pokoseného sena
  trávička čerstvo dorastajúca
  modrá obloha s dotieravým hmyzom
  dnes už to fakt nie je žiadna idylka
  a neviem ani kam zobrať kočku
  do divadla do kina aby sa nenudila
  všetko sa mi zdá smiešne
  a jej zrejme tak isto
  o tej prírode radšej mlčím
  pretože ju nechcem vyľakať
  kríky sú plné pederastov a voyérov
  a to by bol šok aj pre mňa
  (máj 1979)
   
  # # #
   
  mamička moja zlatá
  veľmi skoro si ma porodila
  do zlého veku
  tieto idiotské problémy ľudstva
  akoby sa ma ani netýkali
  futurológovia nás hrozne klamú
   
  nechcite odo mňa
  aby som staval chalúpku strýčka toma
  aby som vyzeral ako križiak v levante
  aby bol zo mňa nazi
   
  veľmi skoro som tu
   
  # # #
   
  môcť sa tak znovuzrodiť
  a rovno v akčnom sne
  alebo
  francúzskom vidieku
  mať romantické plány
  a ruky bez žíl
  ako šľachtic
  všade bronzové busty
  so slepeckými očami
  zelená pláň rovná
  ako stôl
  so zjaveniami na oblohe
  oh! môcť sa tak znovuzrodiť
   
  (stevie wonder)
   
  ako chlapec som vždy rád omakával zamat
  potom neskoršie dievčatá
  ale potrpel som si na dobré vychovanie
  prezývali ma škrob
  nežnejšie škrobík
  často som sedával v lese
  s okuliarmi
  matka ma nežne hladkala po hlave
  a chorobne rada počúvala
  môj zamatový plač
   
  II.
  (AC↕DC)
   
  kočky z bloku o nás tvrdia
  že nevieme byť nežní v zmysle errol flynna
  ale aj tak nás žerú keď to rozpálime
  dole v klube sedíme spotení
  vyzliekame mokré tričká
  a už sa k nám hrnú a tisnú sa na nás
  teplučkým jazýčkom olizujú pot z podpazušia
   
  v parku
   
  v nočnom parku
  štefan k. a juro m.
  v rose ležali na sebe
  ruky roztiahnuté
  nohy roztiahnuté
  hlasno vzdychajúc (na kríži)
  jedným klinom pribití
   
   
   
  # # #
   
  to by fotrovci zdiveli
  keby som si ťa dovliekla domov
  na perleťovom obojku
  nervózne žujúc žuvačku
  bledofialovými herákovými ústami
   
  to by sa nás fotrovci
  nestačili ani nič spýtať
   
  (iná verzia)
   
  to by fotrovci zdiveli
  keby som si ťa dovliekla domov
  na perleťovom obojku
  nervózne žujúc žuvačku
  bledofialovými ústami
  ach kde sme to len zaspali
   
   
  # # #
   
  maškary sa vybrali na ulicu
  vymočiť sa potichu
  učiť nočných chodcov francúzskej láske
  očuchávať grcance gastarbeitrov
  obdivovať ligotavé nohavičky baletiek
  a vyčíňať a vyčíňať
   
   
   
   
   
  # # #
   
  odžijem si svoje medové týždne
  skôr než sa stačím zamilovať
  a len čo sa spamätám
  moja kráska je v ťahu —
  — som teda podľa desmonda morrisa
  ukrátený o predkopulačnú fázu
  obrazne povedané
   
  čo sa začne v posteli
  skončí na ulici
  a len čo sa začne môj vzťah kryštalizovať
  už je rozleptaný kyselinou rozčarovania
   
  som vzťahovačný
  vinu si pripisujem hlavne sebe
  a keď aj nadávam na ženy
  tak iba preto
  lebo vidím kam som sa dostal
   
   
  (queen)
   
  moja milovaná manželka
  dnes ťa pozývam na veľkolepé divadlo
  resp. absurdnú inscenáciu
  — nie je to ionesco ani beckett
                                    či adamov
  a prestaň už konečne hádať
  aj tak na to neprídeš
  lebo tento teáter je jedinečný
  no poď drahá
  nemusíš na seba naťahovať róbu
  na túto inscenáciu to nie je treba
  budeme dve hodiny stáť na balkóne
  a dívať sa na našu ulicu
   
   
  baba v štyridsiatke
   
  nalíči si tvár zdravým purpurom
  jedine tak vyzerá zdravá
  zdvihne si cecky
  jedine tak vyzerá mladistvá
  dá si odstrániť trhliny na báchore
  jedine tak vyzerá že nerodila
  vypália jej kŕčové žily na hnátoch
  jedine tak vyzerá že nič nevláčila
   
  prázdno v duši
  mŕtvo v srdci
  sucho v lone
   
   
  III.
   
  podajte ruky všetkým bláznom
  a poprajte si navzájom
  všetko najlepšie
  pretože deň
  ktorý čochvíľa končí
  začne nám ožívať
  v ogrcaných pamätníčkoch
   
  doprajte si radosti
  a keď všetky
  (skutočne všetky) kosti
  zložíme do postelí
  a zhasne sa vnútorné svetlo
  vo sne spoznáme
  že fakticky sa človek musí
  najmenej stokrát narodiť
  aby pochopil
  podstatu svojho konania
   
   
  cesta
   
  otvoril som chladničku
  a známy cestovateľ mi navrhol
  že ma povozí na pterodaktylovi
   
  sedeli sme v kuchyni
  pili burčiak
  bolo ho asi tak päť litrov
   
  nabral som smer k posteli
  pterodaktyl sa pošablil
  ráno boli nepríjemnosti
   
   
  niekedy mám pocit
   
  v stredu popŕchalo
  šiel som po chodníku s priateľom básnikom
  vážne rozprával o vážnej poézii
  napokon mi povedal:
  tvoja poézia nestojí za nič
  a ešte mi pripomenul že som v škole prepadol
   
  mal som pocit ako ryba
  ktorú rybár zle chytil
  a ťažkou čižmou ju zašliapal do piesku
  lebo mu bolo ľúto jej roztrhanej papule
   
  # # #     
   
  sám som prišiel na to
  že nenávisť je vlastne trýznenie samého seba
  pretože náš predmet nenávisti nemá ani tušenia
  akými pocitmi sa my vlastne zžierame
   
  ak dáme svoje pocity najavo
  sami sme svedkami prekvapenia
  pozície sa vyjasnia
  a sopkou nenávisti ktorú sme rozdúchali
  zožneme len posmech alebo ľútosť
   
   
  igor k
   
  pozerám na tvoj autoportrét
  a dozvedel som sa
  z tibetskej knihy mŕtvych alebo odkiaľ
  že za tri a pol minúty si ožil v inom tele
   
  štve ma to dosť
  že ty máš štyri roky
  a ja už štyridsať
   
  viem že si nebudeme závidieť
  naše pozemské roky
  ale najviac ma štve
  že sa generačne minieme
   
  kto má dneska cenu
  (bývalému priateľovi)
   
  kto má dneska cenu
  — ten kto z predposranosti ti tvrdí opak
  a ksicht má jak raffaelova madona
  — ten kto klame teba a hlavne seba
  a bahno v ktorom sa topí mu už siaha po pery
  — ten kto zo závisti dostane žltačku
  a tvári sa ako člen zboru samaritánov
  — ten ktorý v maske príde za tebou
  oh môj drahý priateľu
  nemám čo piť       spas ma stovkou
  — cenu má ešte ten
  kto si príde robiť do baráku z teba srandu
  veď si tu predsa nato ty čuráčik
  uvelebím sa      popijem si      pofajčím si
  vyseriem sa u teba
  vypýtam lístok na električku
  požičiam si knihu      platňu      prachy
  — ten má cenu teda kto ťa oserie
  a hlavne vtedy keď si mu pomohol
  a jedno si dobre pamätaj —
  — ten bude mať vždy cenu
   
  # # #
   
  miloša som stretol v bufete
  a hneď sa mi ten cap chváli
  že mu foter kúpil fungl novú embéčku
  a že teraz si to serie stodvadsať
   
  keď som sa ho spýtal na zlaticu
  povedal
  že tá filcka ho kúsla do vtáka
  a tým pádom to znamená finále
  lebo tá sviňa si už aj tak našla
  nejakého šamstra z petržalky
   
   
  amnestia
   
  o pol šiestej je už plná krčma
  aj ferdu pustili
  visí mi stovku už rok a pol
  na krku mu pribudla tetovaná motyka
  alebo čo to je
  v ruke drží pevne krígeľ
  a cerí sa na mňa neúplným chrupom
   
  nazdar brácho — požič stovku
  reve ako v amoku
  tvár podobná bodliaku
  zuby ešte od maku vidím má to na háku
   
  ach ferdo ferdo
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013