Vladimír Rolko

Narodenie 12. 10. 1899 Martin
Úmrtie 29. 7. 1971 Jamník • Životopis autora

  R. 1913 – 14 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1914 – 17 na obchodnej škole v Martine, kde maturoval, zároveň maturoval aj na gymnáziu v Banskej Štiavnici, potom vojak v prvej

  R. 1913 – 14 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1914 – 17 na obchodnej škole v Martine, kde maturoval, zároveň maturoval aj na gymnáziu v Banskej Štiavnici, potom vojak v prvej svetovej vojne, po nej r. 1919 – 22 študoval ev. teológiu v Bratislave, Prahe a v Paríži, 1926 bol na študijnom pobyte na univerzite v Edinburghu. R. 1922 – 26 pôsobil ako ev. kaplán vo Zvolene, 1926 – 45 farár a dekan v Liptovskom Petre, 1945 zaistený, 1946 za publicistickú činnosť odsúdený na 8 rokov žalára, 1946 – 54 väznený v Ilave a v Leopoldove, 1954 – 67 archivár Okr. stavebného podniku v Liptovskom Mikuláši, od r. 1971 žil na dôchodku v Jamníku. Prvé verše publikoval na začiatku 20. rokov časopisecky (Národnie noviny, Svojeť, Slov. pohľady, LUK, Mladé Slovensko a i.). Autor básnických zbierok Z patricijskej záhrady (1930), Blahoslavenstvo slepých (1935), Na rúbanisku (1942), cyklu Kontinent (Slov. pohľady, 1942 – 44), venoval sa aj regionálnej cirkevnej histórii. Po r. 1945 mal zákaz publikovať a nadlho ho vylúčili z literárneho života; až neskôr pripravil výber zo starších i novších básní pod názvom Šumeli veky (1970). Do r. 1945 bol aj významným novinárom a publicistom. Tragickú udalosť v rodine, stratu dcéry, poeticky spracoval v intímnej básnickej skladbe Naša Evička (1944).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Z patricijskej záhrady (1930)
  • Blahoslavenstvo slepých (1935)
  • Kontinent (1942, Slov. pohľady, 1942 – 44)
  • Na rúbanisku (1942)
  • Naša Evička (1944)
  • Šumeli veky (1970, výber)

 

Obálka slniečka september 2013