Vladimír Miro

Narodenie 15. 10. 1910 Považská Bystrica
Úmrtie 30. 9. 1970 Považská Bystrica • Životopis autora

  V r. 1925 – 27 študoval na obchodnej akadeéii v Trenčíne, r. 1930 – 32 na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach, r. 1938 – 43 popri

  V r. 1925 – 27 študoval na obchodnej akadeéii v Trenčíne, r. 1930 – 32 na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach, r. 1938 – 43 popri učiteľskom pôsobení študoval históriu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Od r. 1932 bol učiteľom na ľudových školách v Plevníku a v Považskej Bystrici, v r. 1939 – 43 na meštianskej škole v Bratislave-Trnávke, r. 1943 – 45 prof. na gymnáziu v Ružomberku, r. 1945 – 48 pracovník Povereníctva školstva a osvety v Bratislave, r. 1950 – 54 učiteľ kurzov stredoškolského vzdelávania na viacerých mies tach, r. 1954 – 60 pracovník Krajského ústavu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v Žiline, r. 1960 – 70 v Banskej Bystrici. Literáne začal pracovať až na sklonku života. Svoje krátke prózy publikoval v periodikách Krok, Matičné čítanie, Slov. pohľady a i. Od r. 1950 sa zaoberal archívnym výskumom, štúdiom prameňov a zbieraním  dokumentov k literárnym prácam s historickou tematikou. Autor románu Horúce nebo (1969), ktorý vyšiel aj v maďarskom preklade.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Horúce nebo (1969)

 

Obálka slniečka september 2013