Vladimír Ladislav Hurban

Narodenie 4. 4. 1883 Martin
Úmrtie 26. 10. 1949 Praha (Česko) • Pseudonym

  Erik, VHS, V. H. S., Vladimír Hurban Svetozárov, Svetozár
 • Životopis autora

  Otec → Svetozár Hurban Vajanský. R. 1893 – 97 študoval na ev. lýceu v Bratislave, 1897 – 1902 na gymnáziu v Hodoníne, 1902 – 07 na technikách vo Viedni a v Brne. Od r. 1907 novinár vo

  Otec → Svetozár Hurban Vajanský. R. 1893 – 97 študoval na ev. lýceu v Bratislave, 1897 – 1902 na gymnáziu v Hodoníne, 1902 – 07 na technikách vo Viedni a v Brne. Od r. 1907 novinár vo Viedni, v Budapešti a v Martine, 1909 – 14 prof. vo vojenskom ústave a tlmočník ruskej armády vo Varšave. Po vypuknutí prvej svetovej vojny slúžil ako dobrovoľník v ruskej armáde, štábny tlmočník v Haliči a v Prusku, od r. 1916 účastník prvého čs. zahraničného odboja v Petrohrade, 1917 vstúpil do čs. légií v Rusku. R. 1918 – 21 čs. vojenský atašé v USA, 1921 sa vrátil do ČSR, 1921 – 24 plukovník čs. armády v Prahe a v Bratislave, od r. 1924 pôsobil v diplomatických službách, 1924 – 30 charge d’affaires na č. vyslanectve v Káhire, 1930 – 36 vyslanec vo Švédsku, v Nórsku a v Litve so sídlom v Štokholme, od r. 1936 vo Washingtone, 1946 – 47 námestník ministra zahraničných vecí ČR v Prahe, 1947 penzionovaný. Slov. i č. politik a diplomat čechoslovakistickej orientácie, ktorý sa v období 1908 –14 intenzívne venoval aj literárnej činnosti. Časopisecky publikovanou básnickou tvorbou sa zaradil do prúdu Slov. moderny. Autor cestopisnej skice Výlet do poľských Tatier (1904), divadelnej hry Vianoce (1908), zostavovateľ komentovanej národnoobrannej publikácie Černovský proces (1908), memoárovej štúdie Púť do Aulestadu (1932), venovanej pamiatke B. Bjørnsona. Prekladal z Bjørnsonovej tvorby, ako aj z diel ďalších svetových autorov (J. W. Goethe, E. Rostand, Li-tai-Po). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Výlet do poľských Tatier (1904)

  Dráma

  • Vianoce (1908)

  Literatúra faktu

  • Púť do Aulestadu (1932)

  Editorská činnosť

  • Černovský proces (1908)

 

Obálka slniečka september 2013