Vladimír Krivoš

Narodenie 1. 7. 1865 Liptovský Mikuláš
Úmrtie 4. 8. 1942 Ufa (Rusko) • Pseudonym

  V. I. Krivoš-Nemanič, Vladimír Nemanič, Petrohradský Slovák
 • Životopis autora

  R. 1877 – 85 študoval na gymnaziach v Přerove, Spišskej Novej Vsi a v Rijeke, 1885 – 86 na diplomaticko-vojenskej orientalistickej akademii vo Viedni, 1886 – 89 pravo a vychodne jazyky na

  R. 1877 – 85 študoval na gymnaziach v Přerove, Spišskej Novej Vsi a v Rijeke, 1885 – 86 na diplomaticko-vojenskej orientalistickej akademii vo Viedni, 1886 – 89 pravo a vychodne jazyky na univerzite v Petrohrade a na Sorbonne v Pariži. R. 1889 – 1906 prof. na polytechnike, 1906 – 13 riaditeľ parlamentnej stenografickej kancelarie a carskej knižnice v Zimnom palaci v Petrohrade, 1914 – 15 tlmočnik štabu ruskej armady generala A. A. Brusilova, 1915 zatknuty pre podozrenie zo špionaže v prospech Rakusko-Uhorska, sprvu internovany vo Ľvove a v Petrohrade, potom vo vyhnanstve na Sibiri (Kačug, Irkutsk). R. 1917 po boľševickej revolucii sa vratil do Petrohradu a vstupil do služieb sovietskej vlady: 1917 – 23 uradnik Ľudoveho komisariatu pre zahranične veci v Petrohrade a v Moskve, 1923 – 24 prof. na vojenskej akademii v Moskve, 1924 opať nespravodlivo obvineny a odsudeny, 1924 – 28 bol vo vyhnanstve na Soloveckych ostrovoch. Po navrate r. 1928 – 36 pracovník Ministerstva zahraničných vecí v Moskve, od 1936 vo výslužbe, od 1941 po evakuácii žil v Ufe. Jedna zo zakladateľských osobností ruskej teoretickej i praktickej stenografie, znamenitý polyglot a tlmočník, čo využívali rozličné najvyššie vedecké, vojenské i politické inštitúcie, popredný organizátor ruskej, neskôr sovietskej vedy a vysokého školstva. Venoval sa aj literárnej tvorbe. Činný ako dramatik, prozaik, básnik, publicista a prekladateľ, tvoril v slov., ruskom a i. jazykoch. Autor drámy Tolstojovec (v slovenčine 1906) o životnych osudoch A. Škarvana, po anglicky vydanej autobiografie Memories (1929). Do ruštiny preložil Vajanského básnickú skladbu Herodes (Irod, 1892), ako aj výber básni zo 40 národných literatúr (1928), z čínštiny hru Špendlík. Ďalšie jeho početne dramatické a beletristické diela ostali v rkp.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Tolstojovec (1906)

  Literatúra faktu

  • Memories (1929)

  Prekladateľská činnosť

  • Špendlík
  • Herodes (1892)

 

Obálka slniečka september 2013