Vladimír Clementis

Narodenie 20. 9. 1902 Tisovec
Úmrtie 3. 12. 1952 Praha (Česko) • Pseudonym

  Ján Krokavec, Peter Hron, V. Podtisovský, V. Sopko
 • Životopis autora

  Vl adimír Clementis sa narodil 20. 9. 1920 v Tisovci. V r. 1913 – 21 študoval na gymnáziu v Skalici, 1921 – 25 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v

  Vladimír Clementis sa narodil 20. 9. 1920 v Tisovci. V r. 1913 – 21 študoval na gymnáziu v Skalici, 1921 – 25 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1925 – 26 pôsobil ako advokátsky praktikant v Lučenci, od 1926 pracovník súdu a advokátsky koncipient, 1931 – 38 samostatný advokát v Bratislave. R. 1939 – 45 žil v emigrácii v Paríži a v Londýne, kde pracoval v čs. vysielaní BBC, po vojne r. 1945 – 48 št. tajomník, 1948 – 50  minister zahraničných vecí ČSR, 1950 – 51 pracovník Št. banky čs. R. 1950 obvinený z buržoázneho nacionalizmu, od 1951 väznený, v novembri 1952 odsúdený na smrť a popravený, 1963 plne  rehabilitovaný. Rozhľadený politik a ideológ komunistickej orientácie. Počas vysokoškolských štúdií stúpenec socialistických ideí, spoluzakladateľ a r. 1924 – 35 redaktor časopisu DAV, okolo  ktorého sústredil socialisticky orientovaných literárnych tvorcov. V čase emigrantského pôsobenia prispieval do londýnskej čs. tlače (jeho články vyšli po vojne v knihe Odkazy z Londýna), prednášal v Slovanskom seminári a vydal práce o slovanskej otázke (Panslavizmus kedysi a teraz, Slováci a Slovanstvo, Slovanstvo kedysi a teraz). Ako kultúrny dejateľ a publicista stál na pozíciách socialistickej kultúry, čo prezentoval najmä v časopise DAV. Autor reportáží o sociálnych konfliktoch, z ciest po Sovietskom zväze, článkov o problémoch literatúry a kultúry, r. 1930 v ruskom Vestníku uverejnil ucelenú štúdiu o slov. literatúre. Autor brožúry Usmerňované Slovensko (1942), štúdie Medzi nami a Maďarmi (1943), v Londýne vydal zborníky poézie (Zem spieva, Hnev sväty) a memoárovo-dokumentárnu knihu Nedokončená kronika o detstve, dospievaní, rodičovskom prostredí, o mladosti a vzťahu k žene (vyšla 1964). Výber z jeho publicistiky vyšiel pod názvom Vzduch našich čias (1967).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Hnev sväty (zborník)
  • Zem spieva (zborník)

  Literatúra faktu

  • Nedokončená kronika o detstve, dospievaní, rodičovskom prostredí, o mladosti a vzťahu k žene (1964)

  Publicistika

  • Usmerňované Slovensko (1942)
  • Medzi nami a Maďarmi (1943)
  • Panslavizmus kedysi a teraz (1943)
  • Slovanstvo kedysi a teraz (1943)
  • Slováci a Slovanstvo (1944)
  • Odkazy z Londýna (1947)
  • Vzduch našich čias (1967, výber)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TOMČÍK, Vladimír: Kríza vyostrovala aj politické a národnostné problémy (Po stopách dávnej Bratislavy s historikom Vladimírom
  TOMČÍK, Vladimír: Kríza vyostrovala aj politické a národnostné problémy (Po stopách dávnej Bratislavy s historikom Vladimírom Tomčíkom). In: Sme, roč. 27, 1. 2. 2019, č.  17, príl. Bratislava SME MY, roč. 4, 2019, č. 5, s. 4.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013