Vladimír Chmelár

Narodenie 8. 8. 1922 Bolešov
Úmrtie 17. 3. 2010 Žilina • Životopis autora

  R. 1933 – 41 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1941 – 49 inžinierske staviteľstvo na Slov. vysokej škole technickej v Bratislave. R. 1949 – 50

  R. 1933 – 41 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1941 – 49 inžinierske staviteľstvo na Slov. vysokej škole technickej v Bratislave. R. 1949 – 50 pracovník Hydrostavu, 1950 – 53 Slov. zemevrtných závodov, 1953 – 59 Ústavu stavebnej geológie v Žiline, 1959 – 62 Hutných stavieb v Košiciach, 1962 – 84 vedúci výroby a námestník riaditeľa Váhostavu, súčasne 1962 – 71 prednášal na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, 1984 – 90 pracovník Ministerstva výstavby a stavebníctva v Bratislave, od r. 1990 žil na dôchodku v Žiline, od r. 1991 majiteľ vydavateľstva ELECTA. Autor publikácií Vodné dielo Liptovská Mara (1979), Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh (1984), Sústava vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros (1985), Vodárenská nádrž Turček (1998), Causa Dunaj (1991), Gabčíkovo do prevádzky! (1991), Dunajská plavba (1992), Dunajská energetika (1992), Dunajské úpravy (1993), Dunaj historický a dnešný (1994), Albatros má zelenú (2000). Ako prozaik debutoval knihou Na pravom brehu boli Bosoráky (1983), vydal románovú fresku Človek František (1997), beletrizované portréty významných osobností slov. vedy, techniky a kultúry 20. stor. v 2-zv. zbierke Osobné panoptikum (1999) a prozaické dielo Patiatko (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Na pravom brehu boli Bosoráky (1983)
  • Človek František (1997)
  • Osobné panoptikum (1999)
  • Patiatko (1999)

  Literatúra faktu

  • Vodné dielo Liptovská Mara (1979)
  • Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh (1984)
  • Sústava vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros (1985)
  • Causa Dunaj (1991)
  • Gabčíkovo do prevádzky! (1991)
  • Dunajská energetika (1992)
  • Dunajská plavba (1992)
  • Dunajské úpravy (1993)
  • Dunaj historický a dnešný (1994)
  • Vodárenská nádrž Turček (1998)
  • Albatros má zelenú (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -pj-: Odišiel: Vladimír Chmelár. In: Knižná revue , roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 11. LENČO, Ján: Príjemné prekvapenie (Vladimír
  -pj-: Odišiel: Vladimír Chmelár. In: Knižná revue, roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 11.

  LENČO, Ján: Príjemné prekvapenie (Vladimír Chmelár: Človek František). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 2. 1998, č. 4, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013