Vladimír Bahna

Narodenie 25. 7. 1914 Banská Štiavnica
Úmrtie 19. 10. 1977 Bratislava • Životopis autora

  Vladimír Bahna v r. 1930 – 34 študoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. V r. 1930 – 40 typograf v tlačiarni Unia, potom redaktor časopisu Nové Slovensko, dvojtyýdennika Film a

  Vladimír Bahna v r. 1930 – 34 študoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. V r. 1930 – 40 typograf v tlačiarni Unia, potom redaktor časopisu Nové Slovensko, dvojtyýdennika Film a bulletinu spoločnosti Nástup v Bratislave, 1945 tlačový referent a redaktor časopisu Pohronec, 1946 – 47 dramaturg, 1948 – 52 režisér Dokumentárneho filmu, 1952 – 77 režisér, scenárista, začas riaditeľ Štúdia hraných filmov v Bratislave. Popredný filmový režisér, scenárista, publicista a organizátor. V literárnych začiatkoch publikoval básne, rozprávky a čáanky v novinách a časopisoch. Autor prozaicky ladených knižiek Tragika ruží, Rozpravka o chlapcovi a rotačke (obe 1934). Neskôr sa literárne odmlčal, po vojne ako dramaturg a režisér sa venoval písaniu scenárov a realizácii filmov podľa diel slov. spisovateľov. Debutoval dielom Pole neorané (1953), podľa románu P. Jilemnického a scenára V. Mináča. Na námet V. Mináča nakrútil aj film Žena z vrchov (1955). Na motívy Kalinčiakovej Reštavrácie nakrútil film Zemianska česť (1957), historický príbeh z prostredia Trnavy 18. stor. Posledná bosorka (1957) , podľa poviedky Ľ. Zubka realizoval film Skrytý prameň (1973) o Majstrovi Pavlovi z Levoče. K tematike druhej svetovej vojny sa vrátil filmami Predjarie (1961), Námestie svätej Alžbety (1965), Stopy v Sitne (1968) . Pre televíziu vytvoril film podľa novely D. Chrobáka Návrat Ondreja Baláža a podľa divadelnej hry J. Hollého film Geľo Sebechlebský a grotesku Slnečný kúpeľ podľa J. Jesenskeho. Na základe trilógie V. Mináča Generácia vytvoril r. 1969 rovnomenny trojdielny televízny seriál. Venoval sa aj filmovej publicistike (v časopisoch Kinema, Náš film, Kino, Film a divadlo a i.) a prekladu odborných prac.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Rozprávka o chlapcovi a rotačke (1934)
  • Tragika ruží (1934)

  Scenáristika

  • Geľo Sebechlebský (film podľa divadelnej hry J. Hollého)
  • Návrat Ondreja Baláža (film podľa novely D. Chrobáka)
  • Slnečný kúpeľ (film podľa J. Jesenskeho)
  • Pole neorané (1953, film podľa románu P. Jilemnického a scenára V. Mináča)
  • Žena z vrchov (1955, film na námet V. Mináča)
  • Posledná bosorka (1957, film)
  • Zemianska česť (1957, film na motívy Kalinčiakovej Reštavrácie)
  • Predjarie (1961, film)
  • Námestie svätej Alžbety (1965, film)
  • Stopy v Sitne (1968, film)
  • Generácia (1969, trojdielny televízny seriál na základe trilógie V. Mináča)
  • Skrytý prameň (1973, film podľa poviedky Ľ. Zubka)

 

Obálka slniečka september 2013