Vitalij Konopelec

Narodenie 14. 8. 1948 Kyjev (Ukrajina)
Úmrtie 4. 5. 2003 Bardejov • Životopis autora

  R. 1966 absolvoval strednú školu, 1971 literárnu vedu a prekladateľstvo na Filozofickej fakulte Št. univerzity T. H. Ševčenka v Kyjeve. R. 1977 sa vysťahoval

  R. 1966 absolvoval strednú školu, 1971 literárnu vedu a prekladateľstvo na Filozofickej fakulte Št. univerzity T. H. Ševčenka v Kyjeve. R. 1977 sa vysťahoval na Slovensko, kde sprvu pôsobil ako redaktor ukrajinského štúdia Čs. rozhlasu v Prešove, potom vychovávateľ v Dome mládeže pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove. Literárne činný v časopisoch Literaturna Ukrajina a Moloď Ukrajiny, venoval sa najma tvorbe poézie, autor intímne ladených lyrických veršov, sústredil ich do básnickej zbierky Zerňa (1987), za ktoru ziskal r. 1987 Cenu I. Franka. Pri príležitosti svojich päťdesiatin vydal poetickú bibliofíliu Žyvu… (1998). Pree deti napísal súbor básničiek a rečňovaniek s motívmi prírody Koni-konyky (1985) a Syňa pava (1988), veršovanú rozprávku Pro Karasia Čudasia (1989). Autor antológie ukrajinskej poézie Zaspivajmo sobi (1994). Prekladateľ slov. poézie do ukrajinčiny, knižne pripravil výber z diela M. Rúfusa Verše (Vybrani tvory, 1991), preložil verše I. Kraska Čierna svieca (Čorna svička, 1995), J. Smreka Zo zlatej fantazie (Iz zolotoji fantaziji, 1996) a prózu I. Hudeca Báje a mýty starých Slovanov (Lehendy i mity starych slav’jan, 1996). Problematikou prekladateľstva sa zaoberal aj vo viacerých teoretických príspevkoch.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Zerňa (1987)
  • Zaspivajmo sobi (1994, antológia ukrajinskej poézie)
  • Žyvu… (1998)

  Pre deti a mládež

  • Koni-konyky (1985)
  • Syňa pava (1988)
  • Pro Karasia Čudasia (1989)

  Prekladateľská činnosť

  • Rúfus, M.: Verše (Vybrani tvory) (1991, výber z diela)
  • Krasko, I.: Čierna svieca (Čorna svička) (1995)
  • Hudec I.: Báje a mýty starých Slovanov (Lehendy i mity starych slav’jan) (1996)
  • Smrek, J.: Zo zlatej fantázie (Iz zolotoji fantaziji) (1996)
 • Ocenenia

  Cena SUSS (Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku) za rok 2002 (?) im memoriam za preklad výberu z básnickej tvorby Jozefa Leikerta Večorinnia (Zvečerievanie)
  Cena SUSS (Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku) za rok 2002 (?) im memoriam za preklad výberu z básnickej tvorby Jozefa Leikerta Večorinnia (Zvečerievanie)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013