• Životopis autora

  Narodil sa 17. septembra 1937 v Červenom Hrádku (okres Zlaté Moravce). Po maturite na strednej škole v Zlatých Moravciach vyštudoval slovenský
  Narodil sa 17. septembra 1937 v Červenom Hrádku (okres Zlaté Moravce). Po maturite na strednej škole v Zlatých Moravciach vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1955 – 1959) a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor nemecký jazyk a literatúra. V rokoch 1959 – 1965 pracoval v Ústrednej knižnici SAV ako odborný pracovník. Začínal v odbore vedeckých informácií a bibliografie. V novozaloženej Revue svetovej literatúry pracoval v rokoch 1966 – 1979 ako redaktor, zástupca šéfredaktora a šéfredaktor. Bol aj tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov (1969 – 1970), v rokoch 1970 – 1974 riaditeľom, neskôr šéfredaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. V roku 1973 absolvoval rigoróznu skúšku na FF UK v Bratislave. V rokoch 1974 – 1986 pracoval v Slovenskom ústredí knižnej kultúry ako odborný pracovník, neskôr bol až do roku 1991 zamestnaný v Ústave umeleckej kritiky ako riaditeľ a vedecký pracovník. V rokoch 1988 – 1990 bol šéfredaktorom Literárneho týždenníka, ktorý prispel k demokratizácii literárneho, kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Od roku 1991 pracoval v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie a na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2001 sa stal profesorom – profesúru získal na FF UKF v Nitre. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  Iné

  • Ako vzniká deň, Zem pod nohami (1969)
  • Indicie imaginarneho (1972)
  • Čítajúci Titus (1982)
  • Literatúra pre súčasníkov (1988)
  • Literárne regenerácie (1998)
  • Diskurzy o literatúre (2001)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017 (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 134 – 139. -red-:
  ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 134 – 139.

  -red-: Jedinečný vklad do našej kultúry. Seminár o živote a tvorbe profesora Vincenta Šabíka. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 4. 10. 2017, č. 33 – 34, s. 15.

  GLOVŇA, Juraj: Lingvistické štúdie V. Šabíka. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 7.

  KOREC, Ján Chryzostom: Filozof a kritik kultúry v našom čase. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 6 – 7.

  LADÁK, Jozef: Dejiny v tvorbe Vincenta Šabíka. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 5.

  CIFRA, Štefan: Renesančný človek. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 2.

  JURÍK, Ľuboš: Muž dialógu a silná sobnosť. K osemdesiatinám zakladajúceho šéfredaktora Literárneho týždenníka profesora Vincenta Šabíka. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 1 a 4.

  Redakcia LT: Muž dialógu a silná sobnosť. K osemdesiatinám zakladajúceho šéfredaktora Literárneho týždenníka profesora Vincenta Šabíka. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 1.

  ŠAH: Vincent Šabík – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 156 – 157.

  MACKOVÁ, Mária: Autentické bytie Vincenta Šabíka. (Jubileum múdreho a vtipného mysliteľa. Vincent Šabík slávi osemdesiatiny). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 25 – 32.

  CIFRA, Štefan: Vďaka za Literárny týždenník. (Jubileum múdreho a vtipného mysliteľa. Vincent Šabík slávi osemdesiatiny). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 19 – 22, 24 – 25.

  HAJKO, Dalimír: Chirurg času alebo Generačné retrospektívy Vincenta Šabíka. (Jubileum múdreho a vtipného mysliteľa. Vincent Šabík slávi osemdesiatiny). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 14 – 19.

  BÁTOROVÁ, Mária: Pozitívna deviácia ako životný postoj. (K jubileu širokospektrálnej osobnosti Vincenta Šabíka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 9 – 14.

  JAROŠ, Peter: Vincent Šabík (Jubileum múdreho a vtipného mysliteľa. Vincent Šabík slávi osemdesiatiny). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 9.

  LEIKERT, Jozef: Laudácio Jozefa Leikerta na Vincenta Šabíka (Cena Fra Angelica). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 143 – 144.

  LEIKERT, Jozef: Poctivý služobník kultúry (Glosy, postrehy, správy). In: Romboid, roč. LII, apríl 2017, č. 3 – 4, s. 182 – 184.

  -NŠ-: Ceny sú rozdané. In: Katolícke noviny, roč. 132, 12. 3. 2017, č. 10, s. 20 – 21.

  CIFRA, Štefan: Cena Fra Angelica 2017 aj členom SSS Márii Bátorovej a Vincentovi Šabíkovi. (2. 3. 2017)
  http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/cena-fra-angelica-2017-aj-clenom-sss-marii-batorovej-a-vincentovi-sabikovi/

  ŠEPITKOVÁ, Natália: Katolícka cirkev ocenila umelcov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 3. 2017, č. 9, s. 2.

  HAJKO, Dalimír: Svet slova Vincenta Šabíka alebo Dejiny a každodennosť v diele Vincenta Šikulu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 20 – 24.

  SVORÁKOVÁ, Soňa: Jedinečná portrétna séria. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 113 – 120.

  CHRAPPA, Štefan: V páchnucich vetroch globalizácie. Ivan A. Čarota, Andrej Červeňák, Pavol Janík, Štefan Murín, Vincent Šabík, Ján Tužinský: Víchor globalizácie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 104 – 106.

  -r-: Niet tu prázdnych slov (Milan Rúfus: Život básne a báseň života. Zostavovateľ V. Šabík). Rozhovor zo zodpovedným redaktorom záverečného súboru úvah o umení, literárnym vedcom Vladimírom Petríkom. In: Knižná revue, roč. XII., 30. 10. 2002, č. 22, s. 8.

  BOLDIŠOVÁ, Emília: Kultúra ako modus vivendi a operandi (Vincent Šabík: Diskurzy o kultúre). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 3. 2002, č. 6, s. 3.

  ŠAH: Vincent Šabík – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 156.

  -red-: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2000. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 158 – 159.

  PALKOVIČ, Pavol: Analytické sóla. Vincent Šabík: Literárne regenerácie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 93 – 96.

  BOLDIŠOVÁ, Emília – ŠABÍK, Vincent: Nemám rád ignorantov (S Vincentom Šabíkom nielen o literárnej kritike). In: Knižná revue, roč. IX, 26. 5. 1999, č. 11, s. 12.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Milan Rúfus: Rozhovory so sebou a s tebou. Zostavil a doslov napísal Vincent Šabík. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 3. 1999, č. 5, s. 1.

  BÁBIKOVÁ, Marta – ŠABÍK, Vincent: Pestovať záhradu ľudskosti (M. Rúfus: Epištoly staré i nové). Rozhovor. In: Knižná revue, roč. VI, 6. 11. 1996, č. 22, s. 4.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Slovenských pohľadov za rok 2017 – za esej a publicistiku Cena Fra Angelica 2017 (udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru osobnostiam,
  Cena Slovenských pohľadov za rok 2017 – za esej a publicistiku

  Cena Fra Angelica 2017 (udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o kresťanskú kultúru na Slovensku) v kategórii slovesné umenie

  Cena (výnimočná cena) Spolku slovenských spisovateľov za dielo Národná kultúra ako rezonančný priestor (2014)

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo v oblasti literárnej kritiky a literárnej vedy (2014)

  Cena Slovnaftu (2002) za celoživotné hodnotné a podnetné literárnovedecké dielo a mimoriadne prínosnú editorskú i prekladateľskú činnosť s osobitným prihliadnutím na publikáciu Diskurzy o kultúre (2001)

  Literárna cena VÚB za rok 2001 v oblasti litratúry faktu za dielo Diskurzy o kultúre

  Prémia Litfondu za rok 2001 za pôdovnú slovenskú literárnu tvorbu za dielo Diskurzy o kultúre
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013