Viliam Obert

Narodenie 9. 2. 1940 Veľký Ďur
Úmrtie 1. 8. 2005 Nitra • Životopis autora

  R. 1954 – 58 študoval na Pedagogickej škole v Leviciach, 1961 – 65 absolvoval popri zamestnaní štúdium slovenčiny a ruštiny na Pedagogickej

  R. 1954 – 58 študoval na Pedagogickej škole v Leviciach, 1961 – 65 absolvoval popri zamestnaní štúdium slovenčiny a ruštiny na Pedagogickej fakulte v Nitre. Pôsobil ako učiteľ vo Vrábľoch, od r. 1970 pedagóg na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty, od 1994 bol vedúcim Katedry slov. literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venoval sa skúmaniu problematiky detskej literatúry, jej metodickým a didaktickým aspektom v prácach: Literatúra pre deti a mládež a škola (1982), Komunikativnosť v literárnej výchove (1993), Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa (1998), Výchovné tendencie detskej literatúry (1999), Rozvíjanie literárnej kultúry žiakov (2003) a i. Je autorom a spoluautorom učebníc literatúry a metodických príručiek, zostavovateľom čítaniek pre stredné i základné školy, spoluautorom Literárneho sprievodcu nielen pre maturantov (1998 a 2003). Venoval sa literárnej kritike a vede, napísal monografické práce Domov v tvorbe Andreja Chudobu (1987), Próza Ladislava Ťažkého (2001) a Literatúra, diela, autori (2004).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 298, 299.

  ŠAH: Viliam Obert – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 159.

  ČÚZY, Ladislav: Monografia o žijúcom klasikovi. Viliam Obert: Próza Ladislava Ťažkého. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 113 – 115.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013