Viliam Judák

Narodenie 9. 11. 1957 Nová Bystrica-Harvelka • Životopis autora

  R. 1973 – 77 študoval na gymnáziu v Čadci, 1980 – 85 na R. k. cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. R. 1977 – 80 robotník v Ostrave, 1978

  R. 1973 – 77 študoval na gymnáziu v Čadci, 1980 – 85 na R. k. cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. R. 1977 – 80 robotník v Ostrave, 1978 – 79 absolvoval vojenskú základnú službu, po štúdiách 1985 – 87 pôsobil ako r. k. kaplán v Nitre, 1987 – 90 správca farnosti v Trenčíne, 1990 – 96 odborný asistent na R. k. bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, od r. 1996 rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, od r. 2005 nitriansky sídelný biskup. Jeden z popredných súčasných slov. cirkevných historikov, náboženských spisovateľov a popularizátorov cirkevnej histórie a kresťanstva. Život a dielo E. Necseya spracoval v monografii Arcibiskup svätého života (1992), dejiny gorazdovského kultu priblížil v publikácii Od Gorazda ku gorazdovcom (1994), historicko-biografický rozmer majú aj monografické práce Hviezdy slovenského neba (1993), Krížová cesta národných svätcov (1996) a Svätý Svorad – patrón mesta Nitry (1999). Autorsky sa zúčastnil na tvorbe základnej syntézy Prehľadné cirkevné dejiny (1996), samostatne napísal príručky Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre (1995) a Nitrianske biskupstvo v dejinách (1999), zostavil reprezentatívnu dokumentárno-obrazovú publikáciu Nitrianska diecéza – Desať rokov s kardinálom 1990 – 2000 (2000). Autor zbierky teologických úvah Myšlienky z éteru I. - VIII. (1993 - 2006), teologických prác Priatelia Boží (1995), Živé dedičstvo (2012). Množstvo duchovných úvah, cirkevnohistorických a teologických príspevkov publikoval v slov. i krajanskej, najmä náboženskej a kresťansky orientovanej periodickej tlači (Duchovný pastier, Hlasy z Ríma, Katolícke noviny, Kultúra, Viera a život) a v zborníkoch, autor vysokoškolských učebných i popularizačných textov, ako aj hesiel v Malej slovenskej encyklopédii (1993), pravidelne sa zúčastňuje na náboženských reláciách v rozhlase a v televízii. Venuje sa tiež regionálnej histórii, dejiny Riečnice a Harvelky osvetlil v populárno-náučnej publikácii Návraty k rodnej hrude (1995), spoluautor monografie Krásno 1185 – 1995 (1995). V ostatnom obdobi vydal úvahy (aj rozhlasové): Dotyky s novým dňom (2000), Nový život s Kristom (2001), Pre nový Boží deň (2002), In Ecclesia Dei, Úsvit nového dňa (obe 2003); príručky, prehľady a biografie: Dejiny mojej cirkvi 1 – 2 (2002, 2004), Nitrianske biskupstvo od čias Metodových (2006), Každý deň so svätými 1 – 2 (2006, 2007), Z múdrosti našich otcov – sv. Beňadik a Skalka (2007), vysokoškolské učebnice a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Myšlienky z éteru (1993)
  • Priatelia Boží (1995)
  • Všedný deň v Božej prítomnosti. Myšlienky z éteru II. (1995)
  • Myšlienky z éteru III. (1997)
  • V jasliach položený (1998)
  • Dotyky s novým dňom (2000)
  • Myšlienky z éteru IV. (2000)
  • Nový život s Kristom (2001)
  • Myšlienky z éteru V. (2002)
  • Pre nový Boží deň (2002, úvahy odvysielané v Slovenskom rozhlase a Vatikánskom rozhlase)
  • In Ecclesia Dei (2003)
  • Myšlienky z éteru VI. (2003)
  • Úsvit nového dňa (2003)
  • Myšlienky z éteru VII. (2004)
  • V Božej prítomnosti. Myšlienky z éteru VIII. (2006, 1.vydanie)
  • Pôstne a veľkonočné zamyslenia (2009, 1.vydanie)
  • Vo všedný deň nevšedne (2010, 1.vydanie)

  Literatúra faktu

  • Svedecká výpoveď Dr. Karola Kmeťku v súdnom procese s Dr. Jozefom Tisom (1968)
  • Hviezdy slovenského neba (1993)
  • Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre (1995)

  Odborná literatúra

  Editorská činnosť

  • Návraty k rodnej hrude: Stručné dejiny Riečnice a Harvelky (1995)
  • Nitrianska diecéza – Desať rokov s kardinálom 1990 – 2000 (2000)
  • Nitrianska diecéza. Desať rokov s kardinálom 1990 – 2000 (2000)
  • Modlime sa za kňazov (2003)
  • Od Petrovho stolca k Veľkej Morave (2012, zostavili Viliam Hudák a Peter Liba)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BIlÁ, Mária: Ocenili ďalšie osobnosti kresťanskej kultúry (Laureáti Ceny Fra Angelica 2019: Slovesné umenie: Blažej Belák, Pavol Kadlečík a
  BIlÁ, Mária: Ocenili ďalšie osobnosti kresťanskej kultúry (Laureáti Ceny Fra Angelica 2019: Slovesné umenie: Blažej Belák, Pavol Kadlečík a Martin Šenc, Viliam Judák). In: Katolícke noviny, roč. 134, 3. 3. 2019, č. 9, s. 1 a 20 – 21.

  BAJANÍK, Stanislav: O slovenskom martýriu. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 5.

  HUDEC, Ivan V.: Chrám na prepevnom brale. Viliam Judák – Marek Mucha: Dom na skale: Katedrála slovom i obrazom. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI,  28. 2. 2018, č. 7 – 8, s. 12.

  JABLONICKÝ, Viliam: Viliam Judák: Boží priatelia. SLovenské martyrológium. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 131 – 133.

  ŠAH: Viliam Judák – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 159.

  Redakcia: J. E. Mons. Viliam Judík šesťdesiatročný. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 2.

  LYKO, Miroslav: Ocenili dielo biskupa Judáka. In: Katolícke noviny, roč. 132, 22. 10. 2017, č. 42, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Fra Angelica 2019 (v kategórii: slovesné umenie) Cena v oblasti Najvýznamnejšie dielo historickej literatúry v roku 2016 (udeľuje Ústav
  Cena Fra Angelica 2019 (v kategórii: slovesné umenie)

  Cena v oblasti Najvýznamnejšie dielo historickej literatúry v roku 2016 (udeľuje Ústav dejín kresťanstva) za dielo Boží priatelia. Slovenské martyrológium
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013