Viktor Smolej

Narodenie 15. 9. 1910 Prvačina (Slovinsko)
Úmrtie 12. 4. 1992 Ľubľana (Slovinsko) • Životopis autora

  R. 1933 absolvoval filozofickú fakultu univerzity v Ľubľane, 1933 – 34 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1934 – 36 ako redaktor v Ľubľane, 1936

  R. 1933 absolvoval filozofickú fakultu univerzity v Ľubľane, 1933 – 34 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1934 – 36 ako redaktor v Ľubľane, 1936 – 39 stredoškolský prof. v Murskej Sobote, 1939 – 41 v Maribore. Ako účastník druhej svetovej vojny a národnooslobodzovacieho boja bol r. 1943 – 44 redaktorom jeho orgánu Slovenski poročevalec, 1944 – 45 vedúci oddelenia pre stredné školy pri Predsedníctve Slovinskej národnoosloboditeľskej rady, 1945 – 47 pracoval na Ministerstve osvety a 1947 – 72 bol lektorom slov. jazyka na univerzite v Ľubľane. Významný prekladateľ českej, ale najmä slov. literatury do slovinčiny, do ktorej pretlmočil výber z Dobšinského Slovenských povestí (1967), ďalej prozaické diela M. Kukučína (Dom v stráni, 1935), F. Hečka (Červené víno), P. Jilemnického (Pole neorané), V. Mináča (Smrť chodí po horách), Ľ. Ondrejova (Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin), F. Švantnera (Život bez konca) a i. Autor štúdií a príspevkov o slov. literatúre a slovníka Slovačko-slovenski slovar (1976).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovačko-slovenski slovar (1976)

  Prekladateľská činnosť

  • F. Švantner: Život bez konca
  • Ľ. Ondrejov: Jerguš Lapin
  • Ľ. Ondrejov: Zbojnícka mladosť
  • P. Jilemnický: Pole neorané
  • V. Mináč: Smrť chodí po horách
  • M.Kukučín: Dom v stráni (1935)
  • P. Dobšinský: Slovenských povestí (1967, výber do slovinčiny)
  • F. Hečko: Červené víno (1976)

 

Obálka slniečka september 2013