• Životopis autora

  Viktor Simmer Maťuga sa narodil 22. mája 1955 v Prahe. Rané detstvo prežil na juhočeskom vidieku, v malebnom Podšumaví. Základnú školu
  Viktor Simmer Maťuga sa narodil 22. mája 1955 v Prahe. Rané detstvo prežil na juhočeskom vidieku, v malebnom Podšumaví. Základnú školu navštevoval v Bratislave. Po maturite na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej (1974) absolvoval dvojročné nadstavbové štúdium na Strednej knihovníckej škole, odbor knihovníctvo a vedecké informácie (1976). Po návrate zo základnej vojenskej služby bol odborným pracovníkom bratislavských kultúrnych a osvetových zariadení pre oblasť záujmovo-umeleckej činnosti. V rokoch 1986 – 1987 pôsobil v okruhu obnovenej Literárnej prílohy Smeny, od roku 1988 do roku 1999 bol redaktorom Literárneho týždenníka. Už počas štúdia pôsobil vo viacerých hudobných formáciách – modernej hudbe sa venuje popri literárnej tvorbe dodnes. Herecky úspešne stvárnil hlavnú postavu mladého interpreta organových partitúr vo filmovej dráme režiséra Vlada Balcu Uhol pohľadu (1984). Žije a tvorí v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Oneskorené tiene (1987, poviedka publikovaná v zborníku Kruh)
  • Víkend (1988)
  • Protiživot (1998)

  Esej

  • Faetonovo sprisahanie (1993)
  • Posledný štúrovec (1996)
  • Račí obrat (1997)

  Rozhlasová tvorba

  • Pohľad do tmy (1986)
 • Charakteristika tvorby

  Autorsky sa začal profilovať koncom sedemdesiatych rokov literárnou publicistikou a kritikou ( Večerník, Romboid, Slovenský rozhlas ); v tom istom období

  Autorsky sa začal profilovať koncom sedemdesiatych rokov literárnou publicistikou a kritikou (Večerník, Romboid, Slovenský rozhlas); v tom istom období publikoval aj prvé poviedky v kultúrnej prílohe denníka Ľud. Jeho kultúrna publicistika a spoločensko-politická esejistika sa neskôr žánrovo a výrazovo košato vyvíjali a dnes tvoria bohaté myšlienkové podložie jeho literárnej tvorby ako celku. Debutoval rozhlasovou hrou Pohľad do tmy (1986), vytvorenou na motívy rovnomenného románu juhoafrického spisovateľa André Brinka. Roku 1985 získal cenu Slovenského literárneho fondu za rukopis novely Kráľ Pepi, psychologickú štúdiu dobovo citlivého fenoménu emigrácie a zbohatlíckej morálky, ktorá práve preto – napriek odbornému oceneniu i začínajúcemu politickému odmäku – aktuálne nemohla vyjsť knižne a autor ju až po roku 1989 publikoval v duchu pôvodného zámeru ako súčasť dvojnovely Protiživot (1998 spoločne s novelou Víkend, ktorá knižne vyšla roku 1988 v upravenej verzii aj samostatne). Knižne sa ako prozaik po prvý raz predstavil už v roku 1987 poviedkou Oneskorené tiene (generačný zborník Kruh). Programovo pestuje občiansky motivovanú esejistiku, ktorej významové hľadačstvo a humanistická účasť spočívajú na kognitívnej metafore, čerpajúcej paralely z klasickej histórie a alegórie mýtov – je jedným z mála súčasných autorov, ktorých esejistika tvorí s ich prozaickým dielom nerozdeliteľné výrazové kontinuum. V próze stavia na príbehoch a charakteroch drobných ľudí, ktorými cieľavedome buduje pestré, mnohotvárne, miestami groteskne figuratívne panoptikum súčasnosti, komentované – často akoby iným hlasom – z pozadia narácie, čo dosahuje objektivizovanou emocionálno-obraznou pozíciou vety, dekonštrujúcou tradičný autorský komentár trpko-ironickou antitézou.

  Peter Valček

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VALČEK, Peter ˜– MAŤUGA, Viktor Simmer: Hviezdny okamih textu (Hovoríme so spisovateľom Viktorom Simmerom Maťugom). In: Knižná revue , roč. IX, 28. 4. 1999, č. 9, s. 12.
  VALČEK, Peter ˜– MAŤUGA, Viktor Simmer: Hviezdny okamih textu (Hovoríme so spisovateľom Viktorom Simmerom Maťugom). In: Knižná revue, roč. IX, 28. 4. 1999, č. 9, s. 12.

  Autor neuved.: Klepetom sem – klepetom tam (Schneider, Robert: Sestra spánku. Maťuga, Viktor S.: Račí obrat). In: RAK, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 35 – 37.

  HALVONÍK, Alexander – MAŤUGA, Viktor: Vikto Maťuga (Rozhovor + ukážka z novely Kráľ Pepi). In: Knižná revue, roč. V, 8. 2. 1995, č. 2, s. 4.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Maťugova próza je mimoriadne alarmujúca výpoveď. Spomedzi mnohých som si vybral práve jeho, lebo je najdrsnejší, najsmutnejší

  Maťugova próza je mimoriadne alarmujúca výpoveď. Spomedzi mnohých som si vybral práve jeho, lebo je najdrsnejší, najsmutnejší a možno aj najdrzejší. Bez akéhokoľvek obalu rozpráva tie najtvrdšie pravdy, ktoré väčšina ešte stále nechce počuť, lebo sa nechce vidieť nahá, i keď sa chce vyzliekať.

  Ján Johanides, 1988

  Duchovná i fyzická noblesa Viktora S. Maťugu, etická priamosť a estetická vytríbenosť jeho textov v mnohých z nás fajnšmekrov vyvolávajú tiché nadšenie. Áno, Maťuga je, zdanlivo paradoxne, aj realistický nadrealista, aj konkretista, iluzionista, fantasta či fantazijný postmodernista súčasne, ktorý by však ani pri posedení s Napoleonom nestratil svoju pôvodnú dôvodnú a vyváženú literárnu suverénnosť.

  Peter Jaroš, 1997
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Slovenského literárneho fondu za rukopis novely Kráľ Pepi (1985) Cena Literárneho fondu SR za esej Minervin striptíz (1995) Prémia
  Cena Slovenského literárneho fondu za rukopis novely Kráľ Pepi (1985)
  Cena Literárneho fondu SR za esej Minervin striptíz (1995)
  Prémia Literárneho fondu SR za parížsku reportáž Geneviéva by sa hanbila (1997)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013