Viera Szatmáryová-Vlčková

Narodenie 9. 6. 1900 Praha (Česko)
Úmrtie 12. 8. 1966 Bratislava • Životopis autora

  Viera SZATMÁRYOVÁ-VLČKOVÁ , otec → Jaroslav Vlček. R. 1911 – 19 študovala na gymnáziu, 1919 – 23 literárnu históriu na

  Viera SZATMÁRYOVÁ-VLČKOVÁ, otec → Jaroslav Vlček. R. 1911 – 19 študovala na gymnáziu, 1919 – 23 literárnu históriu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1923 – 25 a 1928 – 31 žila v Prahe, 1925 – 28 s manželom-diplomatom v Paríži, 1931 – 33 v Belehrade, 1934 – 36 vo Viedni, 1936 – 39 v Berlíne, od marca do septembra 1939 vo Varšave,  1939 – 40 v Paríži, 1940 – 45 s čs. emigráciou v Londýne, od mája do decembra 1945 v Oslo, 1945 – 48 v Prahe, 1948 – 66 v Bratislave, kde bola lektorkou anglickej literatúry vo Vydavateľstve Pravda a Tatran. Vydala básnickú zbierku Ulice života (1930), intímnu a reflexívnu lyriku i krátke prozaické útvary uverejňovala v Slov. pohľadoch, Živene, Eláne a i. Poéziu publikovala v slovenčine i češtine. Autorka zbierok Praze (1941) a Za domovinou (1946). Výber z jej  poézie vyšiel pod názvom Verše (1960). Spracovala memoárovú knihu Putování za svobodou (1946). Prekladala literárne a filozofické štúdie z francúzštiny do češtiny, neskôr beletriu z francúzskej a americkej literatúry. Po smrti otca J. Vlčka pripravila 2., rozšírene vydanie jeho Dějin české literatury (1931) a zostavila výber z jeho článkov Malá rukoväť literárno-historická (1932), v rkp. zanechala spomienkovú prácu Jaroslav Vlček v rodine. Do slovenčiny z angličtiny preložila diela H. Fasta, Th. Dreisera, S. Lewisa, J. Londona, D. Defoea, J. Swifta, Ch. Dickensa, W. Scotta a i.; prekladala aj z francúzštiny (R. Descartes, A. Maurois, P. H. D. Holbach a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Ulice života (1930)
  • Praze (1941)
  • Za domovinou (1946)
  • Verše (1960, výber)

  Literatúra faktu

  • Jaroslav Vlček v rodine. (rukopis)

  Odborná literatúra

  • Putování za svobodou (1946, memoáre)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba , roč. XXVIII.
  HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 3, s. 43 – 51.

  PODRACKÁ, Dana: Namiesto recenzie. Variácie na tému potopené duše (Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Výber zostavila, úvodnú štúdiu, medailóny poetiek, edičné poznámky a vysvetlivky napísala Andrea Bokníková). Posvätný blesk (Viera Szatmáry-Vlčková). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 58 – 59.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013