Viera Markovičová-Záturecká

Narodenie 26. 2. 1910 Trnava
Úmrtie 1. 8. 1953 Bratislava • Životopis autora

  R. 1920 – 25 študovala na gymnáziu v Trnave, 1925 – 28 v Bratislave, 1928 – 33 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po vydaji sa venovala rodine a činnosti v

  R. 1920 – 25 študovala na gymnáziu v Trnave, 1925 – 28 v Bratislave, 1928 – 33 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po vydaji sa venovala rodine a činnosti v ženskom hnutí, žila v Banskej Bystrici. Jej rozsahom neveľké, ale žánrovo pestré dielo obsahuje poéziu, prózu, divadelné hry, rozhlasové hry a pásma, pokus o operné libreto (Hájnikova žena, 1941), preklady (J. W. Goethe, A. Wildgans), literárnovedné štúdie, rozprávkovú tvorbu pre deti. Napísala hry Za frontom (1946), Tretí medzi nami (1947), drámu Na druhý breh (1949), zbierku próz Skrytí hrdinovia (1952); knižný básnický debut Granátové kvety tlačou nevyšiel. Výber z jej diela Vlastná podobizeň vyšiel až po smrti (1958). Samostatne vyšli aj knihy pre deti Rozprávky z ríše kráľa hôr (1947), skrátene Dúhové rozprávky (1963) a i., ostatné práce ostali v rkp. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Skrytí hrdinovia (1952)
  • Vlastná podobizeň (1958, výber z diela)

  Poézia

  • Granátové kvety (debut tlačou nevyšiel)

  Dráma

  • Za frontom (1946)
  • Tretí medzi nami (1947)
  • Na druhý breh (1949)

  Pre deti a mládež

  • Rozprávky z ríše kráľa hôr (1947)
  • Dúhové rozprávky (1963)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba , roč. XXVIII.
  HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 3, s. 43 – 51.

  BÁBIK, Ján: Tragický osud Viery Markovičovej-Zátureckej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 119 – 123.

  PODRACKÁ, Dana: Namiesto recenzie. Variácie na tému potopené duše (Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Výber zostavila, úvodnú štúdiu, medailóny poetiek, edičné poznámky a vysvetlivky napísala Andrea Bokníková). Bezvládyn anjel (Viera Markovičová-Záturecká). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 59.

  DROPPOVÁ, Ľuba: Myšlienky moje čítať môžete. Pred 100 rokmi, 26. februára 1910, sa narodila spisovateľka Viera Markovičová-Záturecká. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 10.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013