Viera Hegerová

Narodenie 9. 10. 1933 Banská Bystrica

Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  R. 1945 – 52 študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1952 – 57 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1957 – 65 pôsobila

  R. 1945 – 52 študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1952 – 57 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1957 – 65 pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran, 1965 – 90 redaktorka, vedúca redakcie prekladovej prózy a zástupkyňa šéfredaktora vo vydavateľstve Slov. spisovateľ v Bratislave, od r. 1990 na dôchodku. Popri redaktorskej a editorskej práci  (viedla edície Nová sovietska tvorba, Tvorba národov) sa systematicky venovala prekladateľskej činnosti z ruštiny, pričom preložila okolo 40 titulov z klasickej ruskej a najmä súčasnej sovietskej literatúry (F. M. Dostojevskij, L. M. Leonov, V. Aksionov, A. Solženicyn, B. Š. Okudžava, J. V. Trifonov, D. A. Granin, B. L. Pasternak, N. N. Romanenko, E. Mallene, V. I. Belov, V. Tublin a i.). Okrem beletrie prekladala knižky, leporela a ľudove rozpravky pre deti (M. Gorkij, A. N. Tolstoj, S. J. Maršak, V. Bianki atď.). V oblasti publicistiky sa sústredila na problematiku prekladateľskej práce, v tomto smere spolupracovala s televíziou a rozhlasom. 

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Viera Hegerová – 85). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 155. MAGOVÁ, Gabriela: Proskribovaní
  ŠAH: Pripomíname si (Viera Hegerová – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 155.

  MAGOVÁ, Gabriela: Proskribovaní prekladatelia si našli svojich "figurantov". Rozhovor s prekladateľkou a vydavateľskou redaktorkou Vierou Hegerovou. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 10 – 20.

  ŠAH: Pripomíname si. Viera Hegerová – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 157.

  ŠAH: Pripomíname si. Viera Hegerová – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 159.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2018 Cena Jána Hollého za rok 2007 za preklad románu Fiodora Michajloviča Dostojevského Zločin a trest
  Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2018

  Cena Jána Hollého za rok 2007 za preklad románu Fiodora Michajloviča Dostojevského Zločin a trest
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013