Viera Bunčáková

Narodenie 29. 11. 1920 Piešťany
Úmrtie 18. 9. 2003 Bratislava • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Latinský jazyk
  Grécky jazyk
 • Životopis autora

  Viera Bunčáková (manžel → Pavel Bunčák) gymnaziálne štúdiá absolvovala v Bratislave (1939), kde nasledne študovala slovenčinu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Slov.

  Viera Bunčáková (manžel → Pavel Bunčák) gymnaziálne štúdiá absolvovala v Bratislave (1939), kde nasledne študovala slovenčinu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity (zavŕšila doktoratom r. 1944) a kde pôsobila sústavne: r. 1945 – 50 ako pracovníčka Univ. knižnice, 1950 – 52 v Nakladateľstve Pravda, 1952 – 54 vedúca redaktorka v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry, 1954 – 60 stredoškolská prof., od 1960 odborná asistentka na Filozofickej fakulte UK a od 1963 vedúca Katedry jazykov na Lekárskej fakulte UK. Prvé kritiky a príspevky o pôvodnej i prekladovej tvorbe publikovala v časopisoch (Elá, Národné noviny, Pravda, Kultúrny život a i.), ako prekladateľka a spoluprekladateľka (s Pavlom Bunčákom a Vojtechom Mihálikom) pretlmočila diela antických autorov (Apuleius, Ovidius, Sofokles, Vergílius) a viaceré z nich doplnila štúdiami i odbornými komentármi, prekladala z češtiny (Julius Fučík, Ján Amos Komenský. V  literárnovednom výskume osvetlila vzťah Jonáša Záborskeho k antickej literatúre, ako editorka pripravila výber z diel slov. autorov (Janko Jesenský, Peter Jilemnický), výber zo svetovej  literatúry (Dobrodružstvá života), výber gréckych bájí a povestí (Hrdinovia starých čias), zostavila viaceré čítanky pre stredné školy.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Editorská činnosť

  • Dobrodružstvá života
  • Hrdinovia starých čias

 

Obálka slniečka september 2013