• Prekladá z jazykov

  Slovinský jazyk
  Srbský jazyk
  Český jazyk
 • Stručná charakteristika tvorby

  Spolupracovala s mnohými juhoslovanskými novinami a časopisami. Prekladala básne a poviedky zo srbčiny, slovinčiny a češtiny do slovenčiny.

  Spolupracovala s mnohými juhoslovanskými novinami a časopisami. Prekladala básne a poviedky zo srbčiny, slovinčiny a češtiny do slovenčiny. Niekoľko rokov bola externou spolupracovníčkou novosadských novín Dnevnik, kde pôsobila ako členka súbehovej komisie o krátku poviedku.

  V roku 1967 ju prijali do Zväzu spisovateľov Juhoslávie a v roku 1985 aj do Spolku spisovateľov Vojvodiny. Niekoľko rokov bola členkou Zhromaždenia a spolupracovníkov Vydavateľstva Stražilovo v Irigu a Novom Sade. Pôsobila aj v správe literárneho stretnutia Brankovo kolo v Sr. Karlovciach. Kým pôsobila v rozhlase, zaujímala sa o každoročné vypisovanie súbehov o rozhlasové poviedky a rozhlasové hry pre deti. Na dôchodku spolupracuje aj s Obecným rozhlasom, kde je dodnes spolupracovníčka a dlho rokov bola aj podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, kde pôsobí aj dnes V rokoch 1983-1993 pôsobila i v Kultúrno-umeleckom spolku Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade.

  Uverejňovala v mnohých literárnych časopisoch v Juhoslávii a na Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Taliansku. jej tvorba je zastúpená v antológiach v Indii, Švédsku, v esperante v Brazílii ako aj v Juhoslávii. Od roku 1990 je aj členkou Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Žije v rodisku.

  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

  Viera Benková sa narodila 23. apríla 1939 v Báčskom Petrovci v remeselníckej rodine (matka pochádzala zo Slovenska, z Čičmian).

  Viera Benková sa narodila 23. apríla 1939 v Báčskom Petrovci v remeselníckej rodine (matka pochádzala zo Slovenska, z Čičmian). Základnú školu a gymnázium (1957) ukončila v rodisku. Na Filologickej fakulte v Belehrade vyštudovala (1971) český a slovenský jazyk a literatúru. V roku 1962 sa ako štipendistka Petrovskej obce zamestnala v novinách Hlas ľudu, kde pracovala ako stály člen redakcie do roku 1967, neskôr ako externá spolupracovníčka do roku 1975. Členkou redakcie literárneho časopisu Nový život bola v rokoch 1965-1978. Keďže sa s rodinou roku 1969 presťahovala do Belehradu, od roku 1975 pôsobila v slobodnoém povolaní. Roku 1980 sa zamestnala v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu, kde pracovala do roku 1992. Po odchode do dôchodku sa presťahovala z Belehradu do Petrovca.

  Spolupracovala s mnohými juhoslovanskými novinami a časopisami. Prekladala básne a poviedky zo srbčiny, slovinčiny a češtiny do slovenčiny. Niekoľko rokov bola externou spolupracovníčkou novosadských novín Dnevnik, kde pôsobila ako členka súbehovej komisie o krátku poviedku.

  V roku 1967 ju prijali do Zväzu spisovateľov Juhoslávie a v roku 1985 aj do Spolku spisovateľov Vojvodiny. Niekoľko rokov bola členkou Zhromaždenia a spolupracovníkov Vydavateľstva Stražilovo v Irigu a Novom Sade. Pôsobila aj v správe literárneho stretnutia Brankovo kolo v Sr. Karlovciach. Kým pôsobila v rozhlase, zaujímala sa o každoročné vypisovanie súbehov o rozhlasové poviedky a rozhlasové hry pre deti. Na dôchodku spolupracuje aj s Obecným rozhlasom, kde je dodnes spolupracovníčka a dlho rokov bola aj podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, kde pôsobí aj dnes V rokoch 1983-1993 pôsobila i v Kultúrno-umeleckom spolku Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade.

  Uverejňovala v mnohých literárnych časopisoch v Juhoslávii a na Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Taliansku. jej tvorba je zastúpená v antológiach v Indii, Švédsku, v esperante v Brazílii ako aj v Juhoslávii. Od roku 1990 je aj členkou Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Žije v rodisku.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Lesná studienka (1973, Obzor, Nový Sad 1973)
  • Dom (1987, Obzor, Nový Sad)
  • Z dávneho Petrovca (1998, Hlas ľudu, Nový Sad)
  • Stred sveta (2007, vydavateľstvo Ivan Krasko a ESA,Nadlak-Bratislava, 2007, doplnené vydanie Slovenské vydavateľské centrum, Báč. Petrovec 2009)
  • Stretnutie s minulosťou (2007, Hlas ľudu, Nový Sad, edícia Prameň, 2007, 2. prepracované vydanie, Báčsky Petrovec 2009)
  • Medzi dvoma domovmi 2. Antológia slovenskej krátkej prózy v zahraničí (2010, 1.vydanie)
  • Studienky (2014, výber z prozaickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska)
  • Tri ženy, dvaja muži a ja... (2017, 1.vydanie)

  Poézia

  • Májový ošiaľ (1964, Kultúra, Báčsky Petrovec)
  • Slovenská láska - Slovačka ljubav - Slowakische Liebe (1965, Záhreb)
  • Variácie (1969, Obzor, Nový Sad)
  • Obrady (1971, Obzor, Nový Sad)
  • Koráb istoty (1975, Obzor, Nový Sad 1975)
  • Izoldin prsteň (1978, Obzor, Nový Sad)
  • Dan medju ružama (1979, Matica srpska, Novi Sad, napísaná po srbsky)
  • Obelisk (1982, Obzor, Nový Sad 1982)
  • Komorný večer (1989, Obzor, Nový Sad 1989)
  • Heroica slovaca (1997, Kultúra, Báčsky Petrovec 2001)
  • Kniha výstrahy (2001, výber, Kultúra, Báčsky Petrovec)
  • Žltá krajina, čierne drozdy (2004, Kultúra, Báčsky Petrovec)
  • Relikviár (2005, Vydavateľstvo Ivan Krasko a ESA, Nadlak-Bratislava)
  • Medzi dvoma domovmi 1. Antológia slovenskej poézie v zahraničí (2008, 1.vydanie)
  • Modrotlač (2011, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec)
  • Plášť bohyne (2012, 1.vydanie, antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska)
  • Exlibris morušových listov (2013)
  • Herbár zeme (2015, 1.vydanie)

  Esej

  Pre deti a mládež

  • Veľký minikrimi prípad (1977, Obzor, Nový Sad 1977)
  • Próza

   Lesné príhody (1980, Obzor, Nový Sad 1980)
  • Hojdacie kreslo spisovateľa Martina (1984, Obzor, Nový Sad 1984)

  Rozhlasová tvorba

  • Pusťte basu do rozhlasu (1985, Obzor, Nový Sad 1985, spolu s hrami J. Tušiaka, M. Demáka a J. Madackého)

  Publicistika

  Prekladateľská činnosť

  • Saloma (1975)
  • Menuet (1979)
  • Ružový jas (1986)
 • Preložené diela

  Poézia v preklade do srbčiny a slovinčiny Saloma (Bagdala, Kruševac 1975, prel. Anna Dudášová), Menuet ( Radnički Univerzitet R. Ćirpanov,

  Poézia v preklade do srbčiny a slovinčiny

  Saloma
  (Bagdala, Kruševac 1975, prel. Anna Dudášová),

  Menuet (Radnički Univerzitet R. Ćirpanov, Novi Sad 1979, prekl. A. Dudášová a Br. Romová),

  Ružový jas (Obzor, Nový Sad 1986, autorkin vlastný preklad knihy Dan medju ružama).

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Z češtiny do srbčiny František Balek : Poslednja šansa (Dnevnik, Novi Sad 1975, spolu s Br. Romovou). Zo slovenčiny do srbčiny

  Z češtiny do srbčiny

  František Balek: Poslednja šansa (Dnevnik, Novi Sad 1975, spolu s Br. Romovou).

  Zo slovenčiny do srbčiny

  Katarína Lazarová: Intervju sa labudovima (Dnevnik, Novi Sad 1975, spolu s Br. Romovou).

  U zatišju sna (2012 – V zátiší sna, dvojzbierka poézie s Etelou Farkašovou) 

  Zo slovinčiny do slovenčiny

  Vid Pečjak: O robotovi, ktorý utiekol (Obzor, Nový Sad 1975),

  Fran Levstik: Ako urobili Vidkovi košieľku (Obzor, Nový Sad 1975).

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Pehavá hruška, výber z poetickej tvorby pre deti od slovenských autoriek žijúcich v Srbsku, Rumunsku a SR, editorky: Viera Benková a Etela
  Pehavá hruška, výber z poetickej tvorby pre deti od slovenských autoriek žijúcich v Srbsku, Rumunsku a SR, editorky: Viera Benková a Etela Farkašová, vydala Matica slovenská v Srbsku 2018

  Jednozubý úsmev.
  Antológia prózy pre deti po slovensky píšucich autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska (spolu s EtelouFarkašovou), Matica slovenská v Srbsku, 2016

  Plášť bohyne, antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, spolu s E.Farkašovou, Matica slovenská v Srbsku, edícia Matičné súzvuky, 2012.
  Studienky... antológia slovensky píšucich prozaičiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, spolu s E.Farkašovou, Matica slovenská v Srbsku, edícia Matičné súzvuky, 2014.

  Eseje a štúdie. Eseje a štúdie slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, Matica slovenská v Srbsku 2015. Viera Benková a Etela Farkašová (zost.)

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠENKÁR, Patrik: Viera Benková: Tri ženy, dvaja muži a ja... (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 118 – 121. EFAR: Z
  ŠENKÁR, Patrik: Viera Benková: Tri ženy, dvaja muži a ja... (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 118 – 121.

  EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151.

  ŠENKÁR, Patrik: Viera Benková – Etela Farkašová (eds.): Pehavá hruška (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 122 – 1125

  ANOCOVÁ, Dagmar Mária: Vzájomná prepojenosť prírody a človeka (Viera Benková: Panónske haiku). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 19 – 20.

  PUCOVSKÁ, Katarína: Poetické nóvum v novom vydavateľstve (Viera Benková, Etela Farkašová: Listy vo vetre/Lišce na vetru). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 20. 6. 2018, č. 23 – 24, s.12.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Antológia zasvätená detstvu (Pehavá hruška. Výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska. Zostavili Viera Benková a Etela Farkašová). Recenzia. In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 12.

  ŠENKÁR, Patrik: Jednozubý úsmev. Zostavili Viera Benková a Etela Farkašová (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 278 – 281.

  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Viera Benková / Tri ženy, dvaja muži a ja...). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 270.

  KOŠKOVÁ, Hana: Dedičstvo múdrosti v čičmianskej ságe. Viera Benková: Tri ženy, dvaja muži a ja (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 16.

  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Sedemdesiatnici: Rutina a skúsenosť. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 99.

  ŠENKÁR, Patrik: Zmysluplný kolotoč piatich ročných období (Viera Benková: Päť ročných období). Recenzia. In: Romboid, roč. LII, 10. 12. 2017, č. 9 – 10, s. 159 – 164.

  HAJKO, Dalimír: Viera Benková – Etela Farkašová / Zbližovanie. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 107.

  MATLÁKOVÁ, Zlata: Objatie slovom bez zdvihnutého prsta. Ed. Viera Benková a Etela Farkašová: Jednozubý úsmev. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 7, s. 106 – 108.

  KOŠKOVÁ, Hana: Eseje a štúdie. Antológia slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme. Zost.: Viera Benková a Etela Farkašová. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 128 – 129.

  KOŠKOVÁ, Hana: Studienky. Antológia poviedok slvoenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme. Zostavila Viera Benková. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 287 – 288.

  BABIAK, Michal: Ticho, ktoré spája. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 244 – 249.

  SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.

  BAŽÍKOVÁ, Boženka: Bibliografia Viery Benkovej. Nový Sad, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2014.

  BOLDOCKÝ, Samuel: Viera Benková: Exlibris morušových listov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  128 – 129.

  KOŠKOVÁ, Hana: Kontinuita tradície a súčasnosti. Viera Benková: Exlibris morušových listov. (Recenzia). In: Nový život, roč.  66, 2014, č. 1 – 2, s. 56 – 57.

  AMBRUŠ, Ivan Miroslav: Plášť bohyne, básnický svet žien. Viera Benková: Plášť bohyne. (Recenzia). In: Nový život, roč. 66, 2014, č. 1 – 2, s. 55 – 56.

  BOLDOCKÝ, Samuel: Mozaika básnického sveta slovenských poetiek v poslednom polstoročí. Viera Benková: Plášť bohyne. (Recenzia). In: Nový život, roč. 66, 2014, č. 1 – 2, s. 53 – 55.

  BENKOVÁ, Viera – HAJKO, Dalimír: Hľadať mosty medzi kultúrami. (Chat). In: Nový život, roč. 66, 2014, č. 1 – 2, s. 5 – 9.

  BOLDICKÝ, Samuel: Etala Farkašová, Viera Benková. U zatišju sna. B In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 12, s. 134 – 135.

  VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: 55. medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 9.

  ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Básnické dielo Viery Benkovej, Bácsky Petrovec: Kultúra, 2005.

   

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  ...  Na jednej strane úsmevne lyrická, so zmyslom pre krásy prírody i ľudského života, na druhej strane vážna, nesúca starosť
  ...  Na jednej strane úsmevne lyrická, so zmyslom pre krásy prírody i ľudského života, na druhej strane vážna, nesúca starosť o svet, o jeho stredy (a tie môžu byť podľa autorky kdekoľvek, kde sa  cítime dobre), a aj o jeho okraje, na ktorých sa občas dobrovoľne či nedobrovoľne ocitáme nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvá.
                                                                                    Etela Farkašová
  Podľa kritiky literárny vývin autorky sprevádzal postupný prechod od  pôvodného intenzívneho lyrizmu  a senzualizmu k väčšej reflexívnosti a intuitívnosti, ktorou jej východisková poloha získala prehĺbenejší a subtílnejší rozmer. Myslím si, že práve román Stred sveta dobre ilustruje proces  prelínania dvoch línií v autorkinej tvorbe, ich syntézu, ktorej žičí aj žáner sčasti dokumentárneho, resp. memoárového, sčasti lyricko-reflektívneho textu.
                                                                                         S. Boldocký
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena časopisu Nový život (1965, 1969), Pamätná medaila obce Báčsky Petrovec (neskoršie októbrová cena 1970), Republiková Cena Neven (1982),
  Cena časopisu Nový život (1965, 1969),
  Pamätná medaila obce Báčsky Petrovec (neskoršie októbrová cena 1970),
  Republiková Cena Neven (1982),
  Čitateľský odznak KOS Vojvodiny (1989),
  Cena Spolku vojvodinských slovakistov za životné dielo (1999),
  Plaketa Knižnice Štefana Homolu (1999),
  Plaketa Gymnázia Jána Kollára (1999),
  Cena Vydavateľstva Kultúra (2000),
  Cena Ondreja Štefanka (2011).
  Cena literárneho časopisu Nový život, B. Petrovec (2012)
  Cena Spolku slovenských spisovateľov za poetické dielo a popularizáciu slovenskej literatúry v zahraničí (2014)
  Cena za životné dielo Združenia spisovateľov Srbska (2015)

   


   
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Hosť   Z krvi a tela Upiekla mi mať Peceň chleba.   Plesnivinu zeme Cítim na ústach; Závan modlitieb
  Hosť
   
  Z krvi a tela
  Upiekla mi mať
  Peceň chleba.
   
  Plesnivinu zeme
  Cítim na ústach;
  Závan modlitieb
  Z mosadzných sponiek.
   
  Som tu hosť.
   
  Vyštrbenou kosou
  Kosíme polia
  Spomienok
  A hrstíme iba suchú vňať.
   
  Matka chleb zanovite
  Do pece ukladá
  A spálenou zásterou
  Pahrebu rozduchuje.
   
  Som tu hosť.
   
  Ružový jas II, 6
   
  Vyorali sme čriepky
  Hrdzavého medenáka-
  Ďumbier nepokojov.
   
  Pod kožou noci,
  V záhyboch plášťa skrývame
  Ostré slová.
   
  Zadrela sa nám do dlane trieska poľa
  A teraz celý svet
  Krváca.
   
  Rozbehli sme sa ä
  Úhorom
  Za víziou Mesiaca.
  A v rodisku, n a ulici
  Sedí Slnko.
   
  Pradie zlatú kúdeľ na púraslici.
   
  (zo zbierky Obrady a Dan medju ružama)
   
  Heroica slovaca
   
  Nikdy som sa totiž nedozvedela,
  Čo je to Heroica slovaca.
  Možno na to už nemám času,
  Veď mi dni idú,
  Ako keď si zrovna
  Obliekam a vyzliekam
  Upotenú košeľu.
   
  Heroica slovaca...
   
  Je to Bohušova báseň
  Motyka-moja gotika,
  Zvečnená aj farbami
  Masjtra Jonáša?
   
  Či Zuzkina Medveďovej
  Svieža letná tôňa,
  Vrhnutá na ceste z poľa
  Pred nohy upoteného pútnika?
   
  Alebo v letnom dni
  Mihotom studničnej vody
  Obraz Dievčaťa a chlapca pri studni,
  Ničím neskalený?
   
  Či v odraze zrkadla
  Tichosťou nedele opradená
  Predná izba
  Iskierkou spomienky presvetlená?
   
  Alebo je to vlások zlatej konopy,
  Ktorý nás neraz poplátal a dal dokopy
  A teraz sa leskne iba na praslici?
   
  A či je to tá naša chlebná duša,
  Čo sa v nás n večnosť usadila
  A teraz sama seba živí,velebí a žehná?
   
  Heroica, slovaca,
  Maestro Beethoven...
   
  (zo zbierky Heroica slovaca)
   
   
  Milenka splnmesiaca
   
  Sama som si Ťa od bohov vyprosila
  Impulzom túžby do mojich snov privolala
  Zavše myslím akoby to ani pravda nebola
  A že sa to  len v mojom sne stáva
   
  Ale večer keď si líhaš ku mne  na lôžko
  Prestieraš oddane svoje duchovné telo
  Sťa hebké šatstvo zamatového večera
  A hudobným kľúčom otváraš sa pre mňa
  Vtedy v duši zakusujem sladkú trýzeň túžby
  Živý prúd vodopádov z Kastalského prameňa
   
  Ani netušíš, láska moja,
  Že si mi takto skutočnejšia od skutočna
  A bližšia akou si mi nikdy predtým nebola
  S dôverným kľúčom strážkyni -splnmilenky
  V krajine dúhy za nebeskými bránami
  Odomykám iba pre Teba tajomné komnaty
   
   
  ZV, 1.augusta 2010
  1
  Hneď z príchodu vyhľadávam si malý priestor pri Tebe
  Rozostupuje sa mi zelené náručie priestrannej terasy
  A lákavá trblietavá tieňohra listov starej nahnutej hrušky
  Exlibris v tvare pavúčej mriežky na Tvojom opálenom ramene
  Pohráva sa s vystretou rukou na plastovej opierke stoličky
  Vánky záhrady a omamné vône skorého letného popoludnia
  Prestupujú raz na moju a raz na Tvoju ozorenú tvár
   
  Tichosť záhrady zamkla sa s knihami do súmračnej obývačky
  Svieža bazalka v italskom duchu aromatizuje ovzdušie kuchyne
  Chvíľkovo sa vymenili  s rozmarínom pod oknom na záhone
  Kľúčom slov pokúšam sa odomknúť spustené závory
  A nazrieť do Tvojich  zvnútornením zatienených očí
  Kľúč však mizne v jantárovom moku Porta na stole 
   
  Medzi konármi  jablonky a suchými pahýľami paliny
  V trse šumivých štíhlych jelší a kríkov  pri žabej oáze
  V náručí zachrastenej  zhrbenej starej krpky hrušky
  Hniezdia tajomné vtáky spevavý hmyz a bájne motýle
  Vo svetle dohárajúceho večera tuším nad riekou novú tvár
  Obrátená je k žriedlu čistej vody v hlbinám Tvojich očí
   
  Trpezlivo čakám na Tvoj  návrat z hlbiny...
   
  2
  V bobuliach Čabianskej perly sťa v zrenici pestrých irisov
  V brázde záhonov za vodou zhasína deň modrej záhrady
  Sedíme pod strieškou krytiny v rozšafnej oáze tmavej zelene
  Vánok nás oblieka do aksamietu priesvitnej nočnej košele
  Snami sa spevňujeme o podpery mladej popínavej fazule
   
  Z vylúpnutých jadrovonapučaných slnečnicových letných dní
  Občas kvapne kvapka soli z vypratých zamatových nočných košelí
  A mizne v nedozernej syslej diere z vyschnutého riečneho ramena
  Vlasmi tráv vymývame vtedy nezahojené rany uhniezdenej roviny  
  Múľ vonia orientálnym pižmovým leknom a vnucuje egrešové sny
   
  Z pokynov novolunia vo vejári secesných močiarnych vzdychov
  Ambint verandy oddávame do ochrany bdelých nočných strážcov
  Za ohradou dôverne stúpame k pevnému ramenu ohnutej rieky
  Obrastenou kotercami magických svetielkujúcich papradí
  Kde o polnoci vyliezajú z vody hadomuži a vábne hadožienky
   
  V záhradách prebúdzajú sa vtedy starobylé priadky
  Červeným harasom prešívajú strastnú košeľu roviny
   
  3
  Komunikujeme v jazyku podunajských kočovníckych vtákov
  S jemnými intonáciami v podtóne hlbokých hrdelných hlasov
  V  hniezdach stromov za domom čipčí uzimená sovia mlaď
  Páperové sny ponúka im na noc dlhoprstá ochranná papraď
   
  Čas z okvetia sŕdc trhá do rúk presušené portské bobule
  Prstokladom rosy čistí odtlačky dievčenských manuskriptov
  Presným odhadom zlatníckych majstrov z božskej Kremnice 
  Čas naše lásky sny a nádeje    natrvalo uložil do snovej klenotnice
   
  S vôňou jemných odtieňov zázvorovej indickej pachute
  Istiac pečiatkou rozumu pravosť prichádzajúcich tichých dní
  S vetrom  slnkom dažďom a mesiacom  stúpame osamote
  Po kostičkami vyloženej vratkej prti nehrdinských hrdinov
   
  S posúchmi úbytkov a praclíkmi nálezov
  Po ponurej kamennej dlažbe životom
  Tisneme svoju káru úporne hore brehom
  Moja je naložená i darom pre Teba
  Rozožatým riečnym okruhliakom...                          
   
  (zo zbierky Modrotlač, 2011)
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013