Vavro Šrobár

Narodenie 9. 8. 1867 Lisková
Úmrtie 6. 12. 1950 Olomouc (Česko) • Pseudonym

  Andrej Bielik, Ján Dvorský, Očitý svedok, Pozorovateľ, Slovenský buditeľ, Vavro Lieskovan
 • Životopis autora

  Vavro ŠROBÁR v r. 1878 – 82 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Levoči, 1883 – 86 v Banskej Bystrici, kde ho krátko pred maturitou

  Vavro ŠROBÁR v r. 1878 – 82 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Levoči, 1883 – 86 v Banskej Bystrici, kde ho krátko pred maturitou vylúčili zo všetkých škôl v Uhorsku, 1888 maturoval v Přerove, 1888 – 98 absolvoval lekársku fakultu českej univerzity v Prahe, 1923 sa habilitoval v odbore sociálneho lekárstva na UK v Bratislave, 1935 univerzitný prof. R. 1898 – 1918 pôsobil ako praktický lekár, verejný činiteľ a redaktor v Ružomberku, pre politickú činnosť 1906 – 08 väznený v Ružomberku a v Segedíne, 1918 internovaný v Cegléde. R. 1918 – 20 minister s plnou mocou pre správu Slovenska, 1921 – 22 minister školstva a národnej osvety, 1923 – 37 pedagóg na UK v Bratislave, od 1937 žil na dôchodku v Trenčianskych Tepliciach, 1939 – 44 jeden z hlavných predstaviteľov obč. zložky druhého čs. odboja, 1944 účastník SNP a jeden z dvoch predsedov povstaleckej SNR, 1945 – 46 minister financií, 1948 – 50 minister pre zjednotenie zákonov. Bol vydavateľom a redaktorom časopisu Hlas. Začínal ako prozaik, od 1888 publikoval v slov. a českých periodikách realistické črty zo života, výber z nich vyšiel pod názvom Dedinské rozprávky (1890). Autor poviedky Či jest pravda na svete (1896). Spolu s L. N. Jégém napísal hru Ako sa u nás žije (1891). Zakladateľ hlasizmu na Slovensku. Napísal niekoľko knižných prác zo zdravovedy (Ľudová zdravoveda, 1909; Alkoholické tváre, 1923), politickopublicistické diela (Vláda ľudu v demokracii, 1920) i knihy memoárového charakteru Pamäti z vojny a väzenia 1914 – 1918 (1922) a Oslobodené Slovensko 1 – 2 (1928), román Svetlo v temnotách (1937), memoárový charakter ma kniha Z môjho života (1946). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dedinské rozprávky (1890)
  • Či jest pravda na svete (1896, poviedka)
  • Svetlo v temnotách (1937)

  Dráma

  • Ako sa u nás žije (1891)

  Literatúra faktu

  • Z môjho života (1946)

  Odborná literatúra

  • Ľudová zdravoveda (1909)
  • Pamäti z vojny a väzenia 1914 – 1918 (1922)
  • Alkoholické tváre (1923)
  • Oslobodené Slovensko 1 – 2 (1928)
  • Oslobodené Slovensko. 2. zv. (2004, 1.vydanie)

  Publicistika

  • Vláda ľudu v demokracii (1920)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 86.
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 86.

  JURÍK, Ľuboš: Osobnosť formujúca naše dejiny (Nad knihou Ľuba Olacha Vavro Šrobár – osudové prevraty, 1918 – 1944 – 1948). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19 – 20, s. 4.

  SCHWARZ, Jozef: Vavro Šrobár – vášnivý hráč s osudom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 141 – 142.

  OLACH, Ľubo: Muž prevratov. Vavro Šrobár a vznik Česko-slovenskej republiky. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 6. 9. 2017, č. 29 – 30, s. 4 – 5.  

  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013