• Životopis autora

  Po maturite na Všeobecnovzdelávacej škole v Žiline (1966) študovala defektológiu v Olomouci (nedokončila). Pôsobila ako

  Po maturite na Všeobecnovzdelávacej škole v Žiline (1966) študovala defektológiu v Olomouci (nedokončila). Pôsobila ako učiteľka v základných školách v Divine a v Rašove, od r. 1981 redaktorka mesačníka Kultúrny život Žiliny, v 90. rokoch pracovala v redakciách viacerých časopisov (Slovenka a i.), v súčasnosti je redaktorkou týždenníka Žilinské noviny. Svet detských dobrodružstiev zobrazila v knihách Vraveli proroci, že bude tma v noci (1983), O kráľovi a malej breze (1987), Pol prázdnin s tetou Kolieskovou (1989). Najmenším čitateľom venovala rozprávkovú knižku O štyroch sestrách (1996) a sériu leporel Vyklápačka, BagerPolicajt (všetky 2009). Detskému čitateľovi adresovala aj prozaické knižky Denník Majky z majáka (2001) a Denis a jeho sestry (2007).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Toňa Revajová – 70). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 159. VÁLEK, Igor: Citlivé slovo,
  ŠAH: Pripomíname si (Toňa Revajová – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 159.

  VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

  LENČO, Ján: Mladosť dnešná a nádherná (Toňa Revajová: Denník Majky z Majáka). In: Knižná revue, roč. XII, 10. 7. 2002, č. 14 – 15, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Trojruža 2014 za dielo, v ktorom s nehou a empatickou citlivosťou identifikuje svet súčasných detí a spätne ho nasmerúva
  Cena Trojruža 2014 za dielo, v ktorom s nehou a empatickou citlivosťou identifikuje svet súčasných detí a spätne ho nasmerúva k pozitívnym hodnotám života.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013