Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Stručne o autorovi

  Tomáš WINKLER sa narodil 3. januára 1940 v Lopeji. Po ukončení Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, odbor slovenčina – dejepis, pracoval
  Tomáš WINKLER sa narodil 3. januára 1940 v Lopeji. Po ukončení Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, odbor slovenčina – dejepis, pracoval v Matici slovenskej v Martine – v Literárnom archíve, potom sa stal riaditeľom Národnej knižnice MS. Bol zástupcom šéfredaktora týždenníka Matičné čítanie. Pre svoje politické postoje koncom šesťdesiatych rokov musel z Matice slovenskej odísť a nesmel publikovať. Zamestnal sa ako ošetrovateľ v psychiatrickej liečebni, po dvoch rokoch ako dopravný dispečer v podniku Váhostav na priehrade Liptovská Mara. Od roku 1979 bol redaktorom vydavateľstva Osveta v Martine, kde redigoval zdravotnícku literatúru. Po novembri 1989 sa stal šéfredaktorom Slovenských národných novín, potom bol vedeckým tajomníkom MS, neskôr zástupcom šéfredaktora Slovenských národných novín a napokon zástupcom šéfredaktora mesačníka Slovenské pohľady.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Do literatúry vstúpil ako literárny historik. Po bohatej publicistickej činnosti knižne vydal dvojzväzkové dielo o histórii Matice slovenskej. Je spoluautor
  Do literatúry vstúpil ako literárny historik. Po bohatej publicistickej činnosti knižne vydal dvojzväzkové dielo o histórii Matice slovenskej. Je spoluautor dvojzväzkového diela biografických poviedok o klasikoch slovenskej literatúry (z politických príčin vyšla pod menom spoluautora P. Štrelingera), životopisu a dokumentárnej knihy o J. M. Hurbanovi, knihy o živote a diele D. Makovického, o tragických osudoch významných osobnostiach slovenskej histórie (Cesty na popravisko), knihy esejí o histórii a mieste MS v dejinách slovenského národa (Vrastanie do života) a devätnástich malých biografií slovenských spisovateľov.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  • Vrastanie do života (1992)

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  • Matica slovenská v rokoch 1919 – 1945 (1969)

  Literárna veda

  Iné

  • Život zvoniaci činom (1987)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČERVEŇ, Ivan: Jankove lásky (P. Štrelinger – T. Winkler: Kto proti osudu). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 224 – 230.
  ČERVEŇ, Ivan: Jankove lásky (P. Štrelinger – T. Winkler: Kto proti osudu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 224 – 230.

  ŠAH: Tomáš Winkler – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 157 – 158.

  KUBIŠOVÁ, Hedviga: "Čo je väčšie a statočnejšie, ako čeliť osudu?" Peter Štrelinger – Tomáš Winkler: Kto proti osudu. (Recenzia). In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 11.

  MARKUŠ, Jozef: Štúr, Hurban, Matuška, Mináč, Winkler a tí iní. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 74 – 82.

  APFEL, Viliam: Sedem viet o siedmich knihách. Tomáš Winkler: ... dlho budeme mŕtvi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 116 – 117.

  FERKO, Miloš – WINKLER, Tomáš: Skláňam sa pred dobou a dokumentmi o nej (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 3. 3. 2010, č. 5, s. 12.

  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

  FOLENTOVÁ, Veronika: Krátko žijeme, dlho budeme mŕtvi (Tomáš Winkler: ... dlho budeme mŕtvi). In: Knižná revue, roč. XIX, 27. 5. 2009, č. 11, s. 5.

  ŠAH: Tomáš Winkler – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 158.

  JURČO, Ján: Sonda do života i diela. Tomáš Winkler: Jozef Škultéty – svedok čias minulých. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 122 – 123.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v roku 2008 za román ... dlho budeme mŕtvi (2009)
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013