Terézia Vansová

Narodenie 18. 4. 1857 Zvolenská Slatina
Úmrtie 10. 10. 1942 Banská Bystrica • Pseudonym

  Johanka Georgiadesová, Milka Žartovnická, Nemopbila, Neznáma veličina, P. Kronikár, P. Rokytovský, Reseda, Tereza Vansová-Medvec
 • Životopis autora

  Terézia VANSOVÁ v r. 1869 – 70 navštevovala súkromnú dievčenskú školu K. Orfanidesa v Banskej Bystrici, 1870 – 71 si osvojovala

  Terézia VANSOVÁ v r. 1869 – 70 navštevovala súkromnú dievčenskú školu K. Orfanidesa v Banskej Bystrici, 1870 – 71 si osvojovala maďarčinu v súkromnom ústave v Rimavskej Sobote, ďalšie vzdelanie nadobudla samoštúdiom. R. 1871 – 75 žila u rodičov vo Zvolenskej Slatine a u sestier vo Zvolene, v Nižnom Skalníku a v Drienčanoch, po vydaji 1875 – 82 v Lomničke, 1882 – 1911 v Píle, od 1911 po manželovom penzionovaní v Banskej Bystrici. Predstaviteľka prvej vlny slov. literárneho realizmu, pričinila sa o rozvoj novelistickej a románovej tvorby. Prvé básne uverejnila v časopise Orol (1875), po nemecky písané verše publikovala v periodiku Karpathenpost (1881 – 82), krátkymi útvarmi prispievala do Národných novín a do Slov. pohľadov. Autorka noviel Jedlička, Rozsobášení (obe 1884), Čo si rozprávali klobúky, Suplikant, Humoreska (všetky 1885), Lesť nad lesť, Ideál (obe 1886), románov Sirota Podhradských (1889 - prvý román ženskej slov. spisovateľky), Kliatba (1926), Sestry (1930), spoločenských rozprávok Julinkin prvý bál (1888), Ohlášky (1892), Prsteň (1893), Nové šatočky (1898) a i.; poviedok s biografickými črtami Z fary a zo školy, romániku Paľko Šuška, Danko a Janko (1905); humorne ladeného cestopisu Pani Georgiadesová na cestách (1896); biografie vlastnej matky Terézia Medvecká, rodená Lange (1900); životopisnej práce Ján Vansa (v Slov. pohľadoch 1926 – 28, knižne pod názvom Môj muž, 1938). Napísala niekoľko divadelných hier Potopa (1886), V salóne speváčky (1889), jednoaktovku Ľúbezní hostia (1901), trojdejstvovú veselohru Môj Jožko (1906), päťdejstvovú drámu Svedomie (1897); súborne vyšlo jej dielo ako Zobrané spisy 1 – 8 (1941 – 47). Autorka Novej kuchárskej knihy (1914), r. 2001 vyšla Kuchárska kniha Terézie Vansovej. Založila a redigovala prvý ženský časopis na Slovensku Dennica (1898 – 1908 a 1910 – 14), ktory sa stal orgánom nastupujucej Slov. moderny; 1920 – 23 redigovala nový časopis Slov. žena. Od r. 1967 sa uskutočňuje celoslov. festival umeleckého prednesu žien pod názvom Vansovej Lomnička.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Jedlička (1884)
  • Rozsobášení (1884)
  • Čo si rozprávali klobúky (1885, 1885)
  • Humoreska (1885)
  • Suplikant (1885)
  • Ideál (1886)
  • Lesť nad lesť (1886)
  • Pani Georgiadesová na cestách (1896)
  • Terézia Medvecká, rodená Lange (1900)
  • Paľko Šuška, Danko a Janko (1905)
  • Z fary a zo školy (1905)
  • Ján Vansa (1926, v Slov. pohľadoch 1926 – 28, knižne pod názvom Môj muž, 1938)
  • Kliatba (1926)
  • Sestry (1930)
  • Môj muž (1938)

  Dráma

  • Potopa (1886)
  • V salóne speváčky (1889)
  • Svedomie (1897, päťdejstvová dráma)
  • Ľúbezní hostia (1901, jednoaktovka)
  • Môj Jožko (1906, trojdejstvová veselohra)

  Pre deti a mládež

  • Julinkin prvý bál (1888)
  • Sirota Podhradských (1889, prvý román ženskej slov. spisovateľky)
  • Ohlášky (1892)
  • Prsteň (1893)
  • Nové šatočky (1898)

  Iné

  • Nová kuchárska kniha (1914)
  • Zobrané spisy 1 – 8 (1941, 1941 – 47)
  • Kuchárska kniha Terézie Vansovej (2001)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TARAGEL, Dušan: Nová kuchárska kniha Terézie Vansovej. (Zabudnuté bestsellery). In: Sme , roč. 25, 6. 10. 2017, č. 230, príloha Magazín o
  TARAGEL, Dušan: Nová kuchárska kniha Terézie Vansovej. (Zabudnuté bestsellery). In: Sme, roč. 25, 6. 10. 2017, č. 230, príloha Magazín o knihách, s. XI.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Mikulová, Marcela: Tri spisovateľky (Šoltésová, Vansová, Timrava). (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 329 – 332.

  PÁTKOVÁ, Jana: Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestpisu Terézie Vansové  (PÁTKOVÁ, J.: Cracks in the Czech-Slovak mutuality in the late 19th century on example of Terézia Vansová travelogue. In: SLOVENSKÁ LITERATÚRA 64, No. 2, p. 87 – 103). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 2, s. 104 – 117.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013