Štefánia Pártošová

Narodenie 28. 10. 1913 Trenčín
Úmrtie 10. 7. 1987 Bratislava • Životopis autora

  V r. 1931 – 32 študovala na gymnáziu v Žiline, r. 1938 maturovala externe, r. 1934 – 35 študovala na Medzinárodnom agrárnom inštitúte

  V r. 1931 – 32 študovala na gymnáziu v Žiline, r. 1938 maturovala externe, r. 1934 – 35 študovala na Medzinárodnom agrárnom inštitúte v Moskve, r. 1940 – 45 externe na Prírodovedeckej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Pracovala v redakcii Ľudového denníka a Slov. zvesti, v r. 1936 – 38 bola oblastnou tajomníčkou v lekárňach a laboratóriách v Žiline a v Bratislave, v r. 1945 – 50 pracovala na Povereníctve zdravotníctva v Bratislave, pre chorobu zamestnanie prerušila. Debutovala básnickou zbierkou Starým priateľstvám (1956). Stálou témou všetkých jej zbierok sa stali osobné skúsenosti zo SNP. Autorka zbierok Vlny a brehy (1958), Tepané časom (1961), Krídlo padajúcim (1964), 99 sonetov (1985); veršov pre deti Rozsypané korálky (1967), Svätojánske mušky (1968), Svet otvorený pre sny (1978). Prekladala z maďarčiny, nemčiny a češtiny (A. Janoušková, F. Kábele a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Starým priateľstvám (1956)
  • Vlny a brehy (1958)
  • Tepané časom (1961)
  • Krídlo padajúcim (1964)
  • 99 sonetov (1985)

  Pre deti a mládež

  • Rozsypané korálky (1967)
  • Svätojánske mušky (1968)
  • Svet otvorený pre sny (1978)

 

Obálka slniečka september 2013