Obrázky kníh


Bratislavská bohéma - 2018
Bratislavská bohéma - 2018 • Životopis autora

  Štefan ŽÁRY sa narodil 12. decembra 1918 v Ponikách, kde bol jeho otec učiteľom. Neskôr sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice. Tam v roku 1938
  Štefan ŽÁRY sa narodil 12. decembra 1918 v Ponikách, kde bol jeho otec učiteľom. Neskôr sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice. Tam v roku 1938 zmaturoval. V rokoch 1938 – 1942 študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave slovenčinu a nemčinu. Roku 1942 nastúpil na vojenskú službu, roku 1944 sa dostal s vojenskou jednotkou do Talianska, kde redigoval vojenský časopis a vydal jednu zbierku básní. Po roku 1945 bol redaktorom Národnej obrody, v rokoch 1948 – 1950 pôsobil v Taliansku ako spravodajca Československej tlačovej kancelárie. Po návrate do Bratislavy pracoval na Zväze slovenských spisovateľov, neskôr sa stal redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1950 – 1952). V rokoch 1952 – 1966 bol jeho šéfredaktorom, v rokoch 1967 – 1970 riaditeľom. Po začiatku tzv. normalizácie musel z tohto postu odísť. Od roku 1970 sa venuje výlučne literatúre. Žil v Bratislave. Zomrel 25. augusta 2007.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Apenínsky vzduch (1947)
  • Dolu na juhu (1955)
  • Azúrová anabáza (1972)
  • Úsmevné údolie (1976)
  • Ktorýsi deň z konca leta (1998)
  • Spanilej múzy osídla a vnady alebo Malé literárne múzeum (2001)

  Poézia

  • Srdcia na mozaike (1938)
  • Zvieratník (1941)
  • Pečať plných amfor (1944)
  • Stigmatizovaný vek (1944)
  • Pavúk pútnik (1946)
  • Dobrý deň, pán Villon (1947)
  • Zasľúbená zem (1947)
  • Meč a vavrín (1948)
  • Cesta (1952)
  • Aká to vôňa (1954)
  • Návšteva (1955)
  • Po mne iní (1957)
  • Ikar večne živý (1960)
  • Zázračný triezvy koráb (1960)
  • Osmelenie do dňa (1962)
  • Romanca o Esmeralde (1962)
  • Dvanásťkrát žena (1964)
  • Múza oblieha Tróju (1965)
  • Leto nášho dospievania (1974)
  • Svetojanský sen (1974)
  • Smaragdové rúno (1977)
  • Čierna Ofélia (1984)
  • Tobogan (1992)
  • Malá letná suita (1995)
  • Orchidea nostalgis (2004, 1.vydanie)

  Esej

  • Snímanie masiek (1979)
  • Stovežatý básnik (1981)
  • Rok s vlčicou (1982)
  • Zlatoústi rozprávači (1984)
  • Rande s básnikmi (1988)
  • Nedávny dávny svet (1995)
  • Anekdotický slovník slovenských spisovateľov (1996)

  Dráma

  • Slnovraty (1946, veršovaná dráma)

  Pre deti a mládež

  • Zázračné oči (1954)
  • Povesti a báje (1957)
  • Ohňostroj (1961)
  • Kukučkové hodiny (1964)
  • Červená žufanka (1974)
  • Ako zima koncertuje (2003, 1.vydanie)

  Literatúra faktu

  Iné

 • Charakteristika tvorby

  Druhové a žánrové rozpätie tvorby Štefana Žáryho je pomerne široké. Žáry je predovšetkým básnik, no

  Druhové a žánrové rozpätie tvorby Štefana Žáryho je pomerne široké. Žáry je predovšetkým básnik, no zároveň aj autor pozoruhodných noviel a románov, veršovanej drámy, kníh pre deti, životopisných esejí a spomienkovej publicistiky. Uplatnil sa aj ako prekladateľ, najmä modernej francúzskej poézie. Ako básnik prešiel niekoľkými vývinovými etapami. Do slovenskej literatúry vstúpil ešte ako stredoškolák v roku 1938 tradične ladenou básnickou zbierkou, v ktorej vzdal hold jubilujúcej Československej republike. Po príchode na vysokoškolské štúdia do Bratislavy sa pripojil k formujúcej sa skupine básnikov inšpirovaných – predovšetkým médiom Nezvalovej poézie – francúzskym surrealizmom. Skupina slovenských nadrealistov rozvinula svoju činnosť (básnickú, organizátorskú a propagačnú) v období druhej svetovej vojny a tesne po nej. Žáry sa v tejto vývinovej fáze vyhranil ako básnik nespútanej fantázie a veľkej poetickej vnímavosti. Zmena politického režimu v roku 1948 znamenala koniec nadrealistických výbojov. Všetci nadrealistickí básnici – a teda aj Štefan Žáry – sa vzdali avantgardných poetík v mene angažovanej básnickej tvorby. V 50. rokoch Žáryho poézia oscilovala medzi témou budovania, historickými medzníkmi národného života (štúrovské povstanie, SNP) a oslavou domova, poňatého pomerne idylicky. V nasledujúcom desaťročí si básnik prehĺbil a zdramatizoval pohľad na skutočnosť. Do svojej poézie vniesol existenciálnu problematiku moderného človeka na pozadí doby vyznačujúcej sa na jednej strane ikarovským heroizmom, na druhej strane tragikou možnej nukleárnej katastrofy. Zosilnela reflexívna zložka Žáryho poézie a jeho poetika znova začala čerpať z reminiscencií na avantgardnú básnickú prax. Aj v ďalších rokoch si Žáryho poézia podržala podobný charakter. V jej strede zostáva Žáryho súčasník ako lyrický subjekt so svojím osudom, láskami, priateľstvami i bolesťami, determinovanými tektonikou dejinného pohybu. Pre Štefana Žáryho-prozaika sa ukázal ako inšpiratívny vojnový a povojnový pobyt v Taliansku. Jeho tri "talianske" knihy majú rozličný charakter. Prvá je lyrickou reportážou o láske v nežičlivom čase vojny, v druhej silno zaznieva sociálna struna, tretia je humorným rozprávaním o pôsobení slovenskej vojenskej jednotky v Taliansku, ktorej príslušníkom bol aj on sám. Ďalšou exploatovanou témou Žáryho-prozaika je téma chlapčenstva a dospievania. V návratoch do detstva objavil autor nevyčerpateľnú studnicu úsmevných epizód, ktorú reprodukuje v zmyslovo plnej a epicky rozvinutej polohe, živým a expresívnym jazykom. Zároveň v ňom posilňovali optimistický životný postoj, permanentne narušovaný životnými neistotami prítomnosti. Na rozhraní medzi prozaickým tvarom a publicistikou stoja Žáryho životopisné eseje, venované básnickým druhom (predovšetkým nadrealistom) a tým autorom, s ktorými sa často stýkal a spriatelil. V humoristicky ladenom slovníku spisovateľov rozšíril svoj záujem na niekoľko desiatok súčasných tvorcov. Všetky knihy tohto žánru sú živým a pútavým rozprávaním o jednotlivých autoroch, rozširujú a prehlbujú najmä ich ľudský profil spod zorného uhla osobnej skúsenosti, dotvárajú do celku obrazotvornosťou a vari aj výmyslom, ktorého zdroj je v humore. Práve nimi si Žáry získal popularitu v širokej čitateľskej obci. Nateraz poslednou z nich je kniha Bratislavský chodec (2004) – prechádzka dejinami a dejiskami slovenského nadrealizmu, kaviarňami a krčmičkami, kde sa stretávali jeho protagonisti a popri zábavách a diskusiách písali automatické texty, manifestačné vyhlásenia a redigovali zborníky. Je to nostalgická prechádzka s oddychovými zastávkami, na ktorých autor ako pamätník rozpráva o vážnych i nevážnych udalostiach a epizódach ich kolektívneho dobrodružstva a načrtáva siluety jeho účastníkov, usilujúc sa zviditeľniť nielen ducha ich básní, ale cez ne aj mágiu génia neviditeľnej Bratislavy, ktorá sa stala ich osudom.

  Vladimír Petrík

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  Štefan Žáry je prekladateľom z francúzštiny, taliančiny a španielčiny (prekladal G. Apollinaira, P. Eluarda, A. Rimbauda, A. Gatta, F. García Lorcu, N.
  Štefan Žáry je prekladateľom z francúzštiny, taliančiny a španielčiny (prekladal G. Apollinaira, P. Eluarda, A. Rimbauda, A. Gatta, F. García Lorcu, N. Guilléna, P. Nerudu, P. P. Pasoliniho, S. Quasimoda, G. Ungarettiho a ďalších).
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 89.

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

  MARTINCOVÁ, Janka: Nadrealista zakorenený v domovskej zemi (K storočnici Štefana Žáryho). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 11.

  URBANOVÁ, Eva: "Trhá sa clona ako pavučina..." alebo Štefan Žáry po sto rokoch. In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 1, s. 90 – 97.

  CHUDA, Michal: Dúha (Štefan Žáry). In: Postoj, 21. 1. 2018.
  https://www.postoj.sk/30025/duha-stefan-zary

  VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Znaky procesionálnosti v Žáryho litanickej básni Telo (1941).  In: Varia XVII. Ružomberok : FF KU, SJS pri SAV v Bratislave, 2010, s. 195 – 201.

  REZNÍK, Jaroslav (na odovzdávaní cien LF v Klube slovenských spisovateľov 23. 6. 2005). Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2004. Štefan Žáry: Bratislavský chodec. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. XIII.


  MATEJOV, Radoslav: O jednej prechádzke... (Štefan Žáry: Bratislavský chodec). In: Knižná revue, roč. XV, 19. 1. 2005, č. 2, s. 5.

  ČOMAJ, Ján: Pozoruhodný projekt a jeden šperk navyše. Štefan Žáry: Bratislavský chodec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 3, s. 116 – 118.

  TOMÁŠ, Radoslav – ŽÁRY, Štefan: Verše píšem na kolene (Rozhovor s básnikom, prozaikom a prekladateľom Štefanom Žárym). In: Knižná revue, 16. 9. 2004, č. 19, s. 12.

  TOMÁŠ, Radoslav: Štefan Žáry: Orchidea nostalgis (Náš tip). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 1.

  ŠAH: Štefan Žáry – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 157 – 158.

  HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje, Nitra, 2003, s. 130 – 131.

  -mat-: Kniha, ktorá rozpráva, nadáva, spieva... (Štefan Žáry: Spanilej múzy osídla). In: Knižná revue, roč. XII., 26. 6. 2002, č. 13, s. 3.

  BŽOCH, J.: Stratený svet bohémy, In: Sme, 17. 1. 2002, s. 25.

  GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

  ŠVIHRAN, Ladislav: Veselá spisovateľská chasa (Štefan Žáry: Anekdotický slovník). In: Knižná revue, roč. VI, 25. 9. 1996, č. 19, s. 5.

  VLNKA, Jaroslav: Dve strany jednej básne. Štefan Žáry: Malá letná suita. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 9, s. 145 – 146.

  BŽOCH, J.: Básnik moderného zraku. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

  BŽOCH, J.: Žáryho zlatoústi rozprávači. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

  BŽOCH, J.: Žáryho umenie portrétu. In: Romboid 1989, č. 1.

  PETRÍK, V.: Štefan Žáry – prozaik. In: Romboid, 1989, č. 3.

  NOGE, J.: Július Noge číta Štefana Žáryho. In: Romboid, 1979, č. 11, s. 15 – 19.

  MIKO, F.: Poézia, človek, technika, Bratislava 1979, s. 168 – 182.

  ŠMATLÁK, S.: Proteus zápasí s Anteom. In: Slovenské pohľady, 1978, č. 12.

  BŽOCH, J.: Nadrealistove juvenílie; Päťdesiatnik Štefan Žáry; Poézia moderného človeka. In: Kontakty, Výber statí o literatúre, Slovenský spisovateľ 1970.

  MAGALOVÁ, Gabriela: Inovácia (Štefan Žáry: Malá letná suita). In: Knižná revue, roč. VI, 10. 4. 1996, č. 7, s. 5.

  PLINTOVIČ, I.: Básnická tvorba Š. Žáryho. Bratislava 1967.

  ŠMATLÁK, S.: Žáry prozaik. In: Žáry, Š.: Kde citróny kvitnú. Bratislava 1962, s. 267 – 274.

   


   

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Básnický typ Žáryho je podobný básnickému typu Nezvalovmu. Aj tento básnik zbásňuje všetko, čo okolo seba vidí. V

  Básnický typ Žáryho je podobný básnickému typu Nezvalovmu. Aj tento básnik zbásňuje všetko, čo okolo seba vidí. V básnických textoch Žáryho striedajú sa štýly najprotichodnejších básnických škôl a všetky poznatky, ktoré prináša súčasná doba, majú v jeho diele zaujímavé reminiscencie. Novely či poviedky Žáryho zachovávajú rámec zvyčajnej umeleckej prózy, no keď si ich všimneme bližšie, základná vrstva ich tvárnej výstavby je reportáž. Toto je základná zložka svetovej umeleckej prózy, ktorú dnes vyzdvihuje slovenská literárna kritika a ktorú nemožno vo väčších rozmeroch nájsť v súčasnej slovenskej próze.

  Michal Považan

  Žáryho najnovšia zbierka Orchidea nostalgis je ako drsná tkanina, miestami pravdivo odhaľujúca zub času, inde pokrytá jemnou a dojemnou hodvábnou výšivkou. Jeho básnický jazyk osciluje od prízemnosti až k nadpozemským výškam, a práve to je kombinácia, ktorá mrazí pri srdci – či to už nazveme dotykom krásy alebo zovretím ľadovou dlaňou drsného života.

                                     Jana Kantorová-Báliková

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Literárneho fondu za rok 2004 za memoárovú esej Bratislavský chodec
 • Ukážka z tvorby

  BĽABOTANIE RUŽE (zo zbierky Zvieratník )   Tvoj hrob je môj hrob A ruka sladko odumiera Šablónku slov treba hľadať

  BĽABOTANIE RUŽE (zo zbierky Zvieratník)

   

  Tvoj hrob je môj hrob

  A ruka sladko odumiera

  Šablónku slov treba hľadať v smole žalúdka

  Ortuť žije svojím mŕtvym rytmom

  Rytmom chromých hodín

  Visiacich na sline prežúvavca

  Mráz diktuje vtákom zľutovný žalm

  Spievajú ho zaradom blazeované chalupy

  Rubači dúchajú pod pazuchu jedlí

  Vonia to povoniava

  Mračí sa v revolveroch

  Tangenta tackavo bozkáva úsmev

  Je to decko nepatriace nikomu najdúch

  Ležalo v plačlivej priekope

  Prevrátený belčov pri nohách náhody

  Vráska pučí na tvojom útlom bruchu

  V tom zrkadle navoňavkovanom orechovým listom

  Je to predzvesť malárie

  Dala sľub že príde v zaprášenom koči

  Svetlá spôsobujú súmrak

  Zvečerieva sa v adventnom poludníku

  Vaľkajú slnce

  Keď vyjde z pece bude z neho chutný peceň

  A hladoši čo sa oň pobijú

  To budú básnici

  Koledníci

   

   

  STROM ŇADIER (zo zbierky Stigmatizovaný vek)

   

  Pod stromom tvojich ňadier chcem ležať vysilený

  Na smrť chorý

  Dlaň natiahnutá za pomarančom

  Horiacim lícom

  Nebudem to už ja

  Veď v tvojej blízkosti menia sa kovy v zlato

  Každému zo seba niečo nadelíš

  Prestáva byť samým sebou

  So psím pudom nasledujem tvoje kroky

  Ó žena za hranicou môjho dosahu

  Kráľovstva maniakov

  Ó žena rušiteľka pokojnej rieky

  Podpaľovačka tichých sŕdc

  Požiar založený spiacou mandolínou

  Ó žena osvetľujúca bludice neskorých večerov

  Ó žena

  Najpyšnejšia medzi sfingami

  Nad zabalzamovaným telom tejto mŕtvej zeme

   

  Chvíľami bývaš prudká

  To môže byť zlosť alebo panovačnosť

  Chvíľami pokojná a lúčne tichá

  Hľadám ťa za každým závesom dňa

  Opytujem sa chodcov

   

  Nevideli ste moju lúčavku moju miazgu

  Teplo môjho dychu

  Energiu a moju ťarchu

  Turbínu pohybu a nehmotnosti

   

  Aj ťa nachádzam aj ťa strácam

  Beznádejný suchý ako figovník

  Zlostný

  Chorľavý

   

  Básnik fajčí a pije

  Potom znova pije hľadajúc účinné lieky

  Ten proti bolesti NEPENTHES

  A proti hnevu ACHÓLON

   

   

  BALADA O MOJEJ BOHÉME (zo zbierky Dobrý deň, pán Villon)

   

  Narobil som už škandále

  Poraďte ľudia ako žiť

  Mám roztrhané sandále

  A musím stále piť a piť

  Dnes zajtra kabát založiť

  Aby mal trochu prekliateho vína

  Slza mi stvrdla v stalaktit

  A mamka nevie akého má syna

   

  Prelúskal som už žaltáre

  Blúdim bez konca Večný Žid

  Nocovával som na skale

  Nemienim bradu oholiť

  Lež prečo musím jak vlk vyť

  V ohybe cesty kde je alej stínna

  Nadávkami si uľaviť

  A mamka nevie akého má syna

   

  Vyvaľujete okále

  Viem nepáči sa vám môj štít

  Rozhadzujete toliare

  Máte čo jesť a krásny byt

  Nemienim sa už pozmeniť

  Som tvrdohlavá nepoddajná hlina

  Tanec mi doprial svätý Vít

  A mamka nevie akého má syna

   

  Som tulák trhan skrátka hyd

  Neviním víno že je tomu vina

  Dráb čaká chce ma uväzniť

  A mamka nevie akého má syna

   

   

  KTO? (zo zbierky Aká to vôňa)

   

  Kto vtáka spievať, horu šumieť,

  kto oblak letieť, srnca rujnieť

  učil?

   

  Kto slnko svietiť, more vlniť,

  kto zrnom žitný klas sa plniť

  učil?

   

  Kto zoru bronieť, hviezdu padať,

  kto šteňa plný cecík hľadať

  učil?

  Kto s 

  čírou nocou deň sa snúbiť,

  kto ľudské srdcia biť a ľúbiť

  učil?

   

  Odpoveď skrytá vo vesmíre

  A v ňom aj taje poézie...

   

   

  KOFEÍN A NIKOTÍN (zo zbierky Po mne iní)

   

  Kofeín a nikotín –

  druhovia moji v práci.

  Hľa, symbol

  sťa jablko a žezlo

  pri korunovácii.

   

  Zbratali sme sa,

  navykli na seba veľmi.

  A neviem,

  neviem predsa,

  či priateľmi sme si

  lebo nepriateľmi.

   

  V hľadaní vzorcov alchýmie,

  zvukomaľby a rýmu,

  epifory a metonymie –

  bodám si myseľ ako vranca

  ostrohou dymu.

   

  A nejedno som zrnko pravdy

  vycúdil z tmavého zrnka,

  keď opriadla ma ako Pýtiu

  nad puklinou noci

  para prúdiaca z hrnka.

   

  Zbratali sme sa,

  navykli na seba veľmi.

  A neviem,

  dodnes neviem,

  či priateľmi sme si

  skôr než nepriateľmi.

   

  Len to viem,

  to viem iste – čo by

  som dúškom vypil

  tak ako Balzac Seinu kávy,

  nikdy nezvečním plnosť doby,

  ktorá mi prsia dlávi.

   

  Len to viem,

  to viem – hoci by som

  priam ako Fudžijama fajčil,

  sotva postavím pomník veku,

  ktorý mi stigmu vtlačil.

   

   

  VISIA LISTY AKO SLOVÁ (zo zbierky Osmelenie do dňa)

   

  Visia slová na rapíkoch

  ako slová na jazyku;

  visia, spadnú v tupých vzlykoch

  po víchrici, po mráziku.

   

  Lež kým spadnú, kým sa skrútia,

  farby ohňa žilky pretnú;

  na syringách z dúh a prútia

  zhúdia, zlúdia

  predposlednú pastorálnu vetu letnú.

   

  Kým tie slová jazyk pustí,

  trikrát hrdlom prejde slina

  a nejeden nočný hustý

  dážď škraňami, čelom zšuští,

  zaoziabe, zaomína.

   

  Visia slová na jazyku

  ako listy na rapíku:

  lež kým spadnú na zem vlažnú,

  prudký oheň v srdci zažnú.

   

  Plody stromu, ktorý pŕchne,

  dozrievajú na policiach.

  Večný svit, čo v hrudi vzbĺkne.

  Kosti stlejú v popolniciach.

   

  Ešte v kŕči hynie konár,

  už v koreňoch miazga sýta.

  Umierak, čo hojdá zvonár,

  nové pacholiatko víta.

   

  Klepsydra čas merajúca

  neúprosne, nepodplatne:

  Keď posledná kvapka kvapne,

  hore dnom ju zdvihne spätne

  energia nehynúca.

   

   

  A UVÁDZAJ DO POKUŠENIA (zo zbierky Púť za kolibríkom)

   

  Tam kde sa vatové púčiky

  rozvíjajú na nebových závesoch,

  dlie preryv vertikály

  a zlatý strapec ako olovnica

  mieri do žliabka nerestí.

  Tam, práve tam

  šíri rozvité telo miliónmi pórov

  hašišový opar.

  Smrtonosnú sféru, ohraničenú

  saturnským prsteňom.

  Zmyselná jazda klusá k onomu cieľu,

  nahajka náhli svaly

  a prekrvené svaly hustia sa krvou;

  tesne napnuté nitky dychu

  trhajú sa do kŕčovitých smrtí

  bolestnej vnímateľnosti.

  Krásnych to eufonických smrtí.

  A tam, práve tam sa vykresáva život

  v kremeňoch stehien,

  v bláznivých mlynoch snenia,

  v stone rytmicky mučeného tela,

  v pohyblivých pieskoch

  pohlcujúcich obeť.

  Kvapľová hrobka:

  medzi vztýčenými stalagmitmi

  podmieľaná vášňou spočíva žena –

  v lone jej spieva karbunkul

  a bliká večné svetlo.

   

   

  ZÁTIŠIA FLÁMSKYCH MAJSTROV (zo zbierky Čierna Ofélia)

   

  Brabantské chalupy pod ťarchou starostí.

  Vráskaté sedliačky v snehu bielych čepcov.

  Strach vanie, cholera že sa rozhostí

  pod jedinou hviezdou, škamrajúcou šeptom.

  Bujarí drábi, zbrojnoši, kopijníci

  na koňoch či skôr podsvetných paripách,

  z rozoklatých tepien púšťajú po ulici

  krv úbožiakov, hustnúcu v čierny nach.

  Do vrátok landsknechti zavrzli mladicu

  a z deravej blúzky rozkošník už kmáše

  zdrap ňadra, vítaný pamlsok pre psicu,

  až hriešne rázporky rozopína vášeň.

  Pach síry, preliatie krvi či výkalov.

  Chuť spáleného mäsa z ľudských jatiek.

  Neviazaný rehot hyen a šakalov

  za súhlasu pekiel. Nebies nedojatie.

  Muži visia z trámov umne rozštvrtení

  v archimaldovsky poskladaných tvaroch.

  Obďaleč starena vrstvou sukní tieni

  tielka pacholiatok, biele ani tvaroh.

  Zviazaného kňaza už krk neomína –

  žoldnieri mu hlavu v hnojnej stupe miesia.

  Kým im dolu bradou steká medovina,

  odháňajú muchy fľaksňou psieho mäsa.

   

   

  TOBOGAN (z rovnomennej zbierky Tobogan)

   

  Po tejto pochabej jazde toboganom

  zmietaný v krivolakých osmičkách,

  so srdcom v hrdle a s olovenou hlavou,

  dvíhaný, zrážaný a opäť vynášaný –

  rútim sa teraz úzkostlivým jaskom

  do prapodivnej jaskyne,

  do onoho bláznivého bludiska

  marív, krivých zrkadiel a vidín.

  Konečne vidím!

  Vidím sa v plnej nádhere

  klaunovského zoskupenia génov,

  názorne podčiarknutej katargiou, akoby

  napovrch obráteného vnútra,

  s duchom rozpitvaných vnútorností –

  spredu ako zlisovaného skrčka,

  tučniaka, ktorého makovica

  chrapčí výtrusmi jalových ideí,

  ktorého spotvorená nosová skoba

  prekonáva aj najcyranovejšieho Cyrana,

  či iného požierača mrcín –

  a pri polobrate ako vyšuľkaný,

  z dvoch strán už vyhorený knôt

  strávenej, stearínovou spermou

  pokyckanej sviece,

  obetovanej bohyni zbytočna.

   

   

  TRINÁSTA KOMNATA (zo zbierky Orchidea nostalgis)

   

  Tlie surovosťou drevo,

  dych ho roznecuje.

  Myšlienka v ohni žeravie.

  Kľúč z nej uliaty

  sľubuje otvárať tajomstvá.

   

  Už sa zvŕta v zámke,

  pripravený

  odomknúť zatarasené dvere.

  Čo bude v zakázanej skrýši –

  aké prekvapenie?

   

  Zakliaty princ?

  Truhla s pirátskym pokladom?

  Do pilín krvácajúca hlava?

  Alebo iba popolavé ticho,

  čo sa náhle vyvalí a odplaví všetko

  za dosah zakázaných dverí?

   

  Pred osudným zvrtom

  kľúč v ruke zaváha –

  akoby sa rozhodoval pre opačný pohyb.

  Akoby chcel vrátiť odmotaný čas

  do spätnej polohy údesu i nádeje.

   

   

  ROZPRÁVKA CELÉHO ŽIVOTA (zo zbierky Orchidea nostalgis

   

  Prvá sa u mňa uhniezdila

  červená Karkulka;

  za ňou medovníková ježibaba;

  potom múdre prasiatko

  a sedmohlavý šarkan –

  takže Zlatovláske

  nezostalo už miesta

  a jej pyšná krása zhavranela

  na prahu trinástej komnaty,

  tej tichej pastierne,

  kde snujem pre zubatú priadzu.

   

  Prériou čela duneli kopytá byvolov

  a fantáziu začal párať

  sob karibu s ťažkým parožím,

  tratiac granulovaný trus.

   

  Tulce šípov som vystrieľal –

  a nie a nie seknúť osudovú žilku,

  nie a nie zavetriť pach jeho žiadze.

   

  A tak snujem fialové prázdno

  veľkosti sojčieho hniezda

  s podhodeným vajcom Univerza –

  z akého sa zvyčajne vyliahne

  dajaké neduživé kukúča.

   

   

  ÚSTUPOK (zo zbierky Orchidea nostalgis)

   

  Z niekdajších potuliek

  zakaždým som si priniesol:

  tisovú halúzku,

  lesný samorast,

  hrudku vzácneho minerálu.

   

  Veci zaujali miesto v mojej blízkosti,

  v obvode môjho zraku.

  A zostávali so mnou.

  Iba psí bastardík uvrzol

  do šírej cudzoty –

  v nádeji nájsť súcejšieho pána.

   

  V posledné časy sa už obmedzujem.

  Preplnený byt sa bráni.

   

  A tak si domov prinášam

  iba hrsť slniečka,

  prípadne za čiapku voňavého vetra.

   

   

  STÁLOSŤ (zo zbierky Orchidea nostalgis)

   

  Keď časy boli časmi –

  všetko bolo tak, ako malo.

   

  Vzduch bol vzduchom,

  voda vodou

  a pulz človeka rezonoval

  v súzvuku s pulzom zeme.

   

  Strom stál na svojom mieste.

  Zelená aleja sa pri prechode čriedy

  rozkuckala prachovým smiechom.

  Voda driemala v studni, studená –

  V objatí s naplneným džbánom.

  Pes naháňal po priedomí sliepku.

  Tieň poludnia skracoval vežu

  na detskú hračku

  a ľudia po poliach zohnutí v páse

  vyznávali vernosť hline.

   

  Lenže odniekiaľ zalúčil niekto

  akýsi kynožiaci kyjak –

  a všetko je inak!

   

   

  NEVŠÍMAVOSŤ (zo zbierky Orchidea nostalgis)

   

  Za šálku nepenthes

  a dvojitý achólon –

  objednávam od slečny Poézie,

  ktorá je čašníčkou

  týchto vzácnych liekov

  proti bolesti a hnevu.

   

  Od istého času

  dáva na seba čakať –

  venujúc sa radšej

  mladším zákazníkom.

   

   

  ŠTEVKOV BÁSNICKÝ ČEPIEC (zo zbierky Orchidea nostalgis)

   

  Raz v máji v kaviarni Lýra

  (vo svojom recepčnom kútiku,

  odkiaľ dva kroky býval)

  kývol na mňa Števko Krčméry.

  Vybral z vrecka striebornú tabatierku

  a z nej papierik,

  z ktorého vykúkal zošúverený zmotok:

  „Pozri, Ičko, môj básnický čepiec!

  Mamka mi ho od pôrodu opatrovala,

  akoby zaprešovaný v herbári.

  Aj ty si mal svoj zachovať.

  Pre národ.

  Našinec nikdy nemôže vidieť,

  či táto relikvia nie je viac hodna

  než všetky jeho vypiplané verše.“

   

   

  GRANÁTOVÁ ŽENA (zo zbierky Orchidea nostalgis)

   

  Nemám čas na teraz –

  neustále musím zvíjať klbko

  z liany, ktorá ma púta

  k placente.

   

  Život navôkol plynie,

  vyškiera sa

  a kľukatí meandrami.

   

  Niet stihu na teraz –

  pre úlet do zajtrajška:

  záblesk siluety granátovej ženy

  za matným sklom domu,

  ktorý čoskoro postavia

  na protiľahlom brehu

  (ulice, rieky, života, sveta)

  v zornom bode mojich predstáv.

   

  Nemám čas žiť dnešok.

  Ocitám sa v bezčase

  ako jeden z tieňov

  vrhaných na stenu jaskyne.

   

   

  PROROCTVO KOMTÚRA ISIDORA (zo zbierky Orchidea nostalgis)

   

  Poéziu budú robiť všetci,

  nie iba jeden –

  hlásal Lautréamont.

   

  Pravdivá pravda.

   

  Dnes už poéziu

  naozaj pestujú všetci.

   

  Okrem jedného.

   

  Lenže čo –

  ak práve tento jeden

  je básnik!

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013