Štefan Rysuľa

Narodenie 13. 8. 1900 Važec
Úmrtie 4. 7. 1976 Važec • Životopis autora

  R. 1911 – 15 študoval na meštianskej škole, 1915 – 18 na učiteľskom ústave, 1946 – 49 absolvoval externe Pedagogickú fakultu Slov. univerzity na jej pobočke v Banskej Bystrici. Ako

  R. 1911 – 15 študoval na meštianskej škole, 1915 – 18 na učiteľskom ústave, 1946 – 49 absolvoval externe Pedagogickú fakultu Slov. univerzity na jej pobočke v Banskej Bystrici. Ako učiteľ pôsobil r. 1920 – 26 vo Važci, 1926 – 34 v Pribyline, 1934 – 35 v Štrbe, 1935 – 44 v Turom Poli, 1945 – 50 bol školským inšpektorom v Modrom Kameni, 1950 – 53 stredoškolským prof. na gymnáziu v Lučenci, 1953 – 60 učiteľom  vo Važci. Debutoval lyrizovanou prózou - súborom siedmich poviedok s vlastnými ilustráciami Zavial vetrík… (1933). Autor románov Milosť (1940), Boží obľúbenci (1941), Lúče v tmách (1946), „...Chodníčka nevieme...“ (1946), Vzbúrenci (1969), Smutné svitanie (1971), publikácie Život a pieseň podtatranského Važca (1960); pripravil rozprávkovú knižku Čo bolo na dne kufra (1968), Podtatranské povesti (1971), prácu Čaro porekadiel (1976) a knihu vyznaní rodisku Podtatranské obrázky (1978). Posmrtne vyšli jeho spomienkové básne v próze Vrchárske rapsódie (1982), ich posledná kapitola Ozvena je sumarizáciou autorovej celoživotnej tvorby. V rkp. zanechal román V úplaze svedomia a monografiu o živote a diele maliara Jána Hálu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • V úplaze svedomia (v rkp.)
  • Zavial vetrík… (1933)
  • Milosť (1940)
  • Boží obľúbenci (1941)
  • „...Chodníčka nevieme..." (1946)
  • Lúče v tmách (1946)
  • Vzbúrenci (1969)
  • Podtatranské povesti (1971)
  • Smutné svitanie (1971)
  • Podtatranské obrázky (1978)
  • Vrchárske rapsódie (1982, spomienkové básne v próze)

  Pre deti a mládež

  • Čo bolo na dne kufra (1968)

  Odborná literatúra

  • Život a pieseň podtatranského Važca (1960)
  • Čaro porekadiel (1976)

 

Obálka slniečka september 2013