Štefan Polakovič

Narodenie 22. 9. 1912 Chtelnica
Úmrtie 29. 11. 1999 Buenos Aires (Argentína) • Pseudonym

  Dr. Ján Drobný
 • Životopis autora

  Po absolvovaní stredoškolských štúdii v Trnave študoval do r. 1938 filozofiu a teológiu na Lateránskej univerzite v Ríme. R. 1939

  Po absolvovaní stredoškolských štúdii v Trnave študoval do r. 1938 filozofiu a teológiu na Lateránskej univerzite v Ríme. R. 1939 – 41 pracoval v Matici slov., r. 1941  44 na Úrade propagandy, bol doc. a od r. 1944 prof. filozofie na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Na jar 1945 emigroval, žil v Rakúsku, Nemecku, v r. 1945 – 49 v Taliansku (Rím), od r. 1949 v Argentíne, kde sa  venoval podnikaniu v oblasti elektrotechnického priemyslu, pedagogickej práci a i. činnostiam v Buenos Aires. Vo svojich esejisticky ladených dielach sa zaoberal tematikou historického vývinu slov. národa a jeho štátnosti (Vidiny o slovenskom národe, 1983; Obnova národa duchom Štúra, 1991; Naše korene v základoch Europy, 1994; Eseje o národe, 1998 a i.). V španielčine vydal monografiu o poprednom argentínskom spisovateľovi a filozofovi E. Sabatovi (La clave para la obra de Ernesto Sabato, 1981). Početné esejistické, literárnohistorické a biografické príspevky publikoval v exilovych periodikách (Slov. republika, Slovák v Amerike, Most, Černákov odkaz, Slobodné Slovensko, Literárny almanach Slováka v Amerike a i.) a po r. 1989 aj v zborníkoch a periodikách na Slovensku (Biografické štúdie, Literárny týždenník, Slov. pohľady, Slov. národné noviny a i.). Diela: K základom slovenského štátu (1939), Slovenský národný socializmus (1941), Tisova náuka (1941), Vývin základných myšlienok slovenskej politiky (1944), Začiatky slovenskej národnej filozofie (1944), Na prelome dvoch období (1952), Tvárou k budúcnosti (1975), Čo je národné bytie? (1982), Za život národa – za trvanie štátu (1985) a i. Autor kníh, odborných článkov a štúdií, ktoré publikoval v slov., španielskom, nemeckom, francúzskom, talianskom a anglickom jazyku (Il problema del destino, 1939; Que es una nacion?, 1976; La formacion del ser nacional, 1978; Teoria de la nacion, 1983; Omšová modlitba – európsky kultúrny pomník, 1996 a i.). Venoval sa aj praktickému písomníctvu, politológii a publicistike, autor politicky motivovaných proklamácií, propagandistických brožúr, statí a článkov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Vidiny o slovenskom národe (1983)
  • Obnova národa duchom Štúra (1991)
  • Naše korene v základoch Europy (1994)
  • Eseje o národe (1998)

  Odborná literatúra

  • Il problema del destino (1939)
  • K základom slovenského štátu (1939)
  • Slovenský národný socializmus (1941)
  • Tisova náuka (1941)
  • Vývin základných myšlienok slovenskej politiky (1944)
  • Začiatky slovenskej národnej filozofie (1944)
  • Na prelome dvoch období (1952)
  • Tvárou k budúcnosti (1975)
  • Que es una nacion? (1976)
  • La formacion del ser nacional (1978)
  • Čo je národné bytie? (1982)
  • Teoria de la nacion (1983)
  • Za život národa – za trvanie štátu (1985)
  • Omšová modlitba – európsky kultúrny pomník (1996)

  Literárna veda

  • La clave para la obra de Ernesto Sabato (1981)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14. HÁBER, Stanislav (?): Svieži hlas
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.

  HÁBER, Stanislav (?): Svieži hlas (Štefan Polakovič: Naše korene v základoch Európy). In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013