Štefan Oľha

Narodenie 3. 5. 1936 Solivar
Úmrtie 19. 8. 2009 Košice • Životopis autora

  Po maturite na Strednej priemyselnej škole drevárskej (1955) študoval r. 1956 – 59 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej

  Po maturite na Strednej priemyselnej škole drevárskej (1955) študoval r. 1956 – 59 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. R. 1960 – 63 bol redaktorom Literárno-dramatickej redakcie Slov. rozhlasu v Košiciach, 1964 – 68 redaktorom a vedúcim redaktorom podnikového časopisu Naše Chemko v Strážskom, 1968 – 72 vedúcim redakcie zábavy Čs. televízie, po perzekúciách 1972 – 90 referentom vo Výstavníctve Košice, po 1990 vedúcim redaktorom, námestníkom a riaditeľom košického štúdia Slov. televízie. Autor kníh Stopy (1967), Až na dno rozkoší (1968), s lekárkou E. Štammovou napísal prácu Horká chuť lásky (1980); ďalšie publikácie Drsný diktát drogy (1984), Nebezpečný sex (1992), V stredu v Kremli (1997), dramatické texty Malé divadelné štúdio (1982), autor niekoľkých televíznych inscenácií a literárnych predlôh k viacerým dokumentárnym filmom, spoluautor publikácie Štátne divadlo Košice (1990). Ako glosátor súčasného kultúrno-spoločenského diania pravidelne spolupracoval s rozhlasom a s redakciami slov. periodík.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Stopy (1967)
  • Až na dno rozkoší (1968)
  • Horká chuť lásky (1980, spolu s E. Štammovou)
  • Drsný diktát drogy (1984)
  • Nebezpečný sex (1992)
  • V stredu v Kremli (1997)

  Odborná literatúra

  • Malé divadelné štúdio (1982)
  • Štátne divadlo Košice (1990)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Opustili nás – Štefan Oľha. In: Knižná revue, roč. XIX, 2. 9. 2009, č. 18, s. 11.

 

Obálka slniečka september 2013