Štefan Kýška

Narodenie 14. 7. 1914 Žilina
Úmrtie 18. 10. 1984 Žilina  • Pseudonym

    Jožo Dubeň, Štefan Jamský
  • Životopis autora

    R. 1925 – 32 absolvoval št. reálku v Žiline, pedagogickú kvalifikáciu získal na učiteľských ústavoch v Turčianskych Tepliciach a v Banskej Bystrici, 1948 – 49 študoval francúzštinu,

    R. 1925 – 32 absolvoval št. reálku v Žiline, pedagogickú kvalifikáciu získal na učiteľských ústavoch v Turčianskych Tepliciach a v Banskej Bystrici, 1948 – 49 študoval francúzštinu, nemčinu a slovenčinu na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (nedokončil). R. 1932 – 48 pôsobil ako učiteľ na ľudových a meštianskych školách v Strečne, Dolnom Vadičove, Bošáci, Omšení, Lúkach pod Makytou, vo Varíne a v Žiline, 1948 na učňovskej škole v Žiline, 1948 – 49 redaktor vo vydavateľstve Práca v Bratislave, 1949 – 68 prekladateľ v slobodnom povolaní, 1968 – 74 opäť učiteľ na Strednom odbornom učilišti v Žiline, od r. 1974 na dôchodku. Plodný prekladateľ, ktorý od r. 1947 pretlmočil do slovenčiny 75 titulov beletrie i odbornej športovej literatúry, najmä z angličtiny a nemčiny, príležitostne aj z francúzštiny, taliančiny a i. jazykov. Pri prekladoch z angličtiny sa zameral predovšetkym na detektívnu, dobrodružnú a cestopisnú literatúru, menej na spoločenské romány (Ch. Brontëová, W. Brown, J. Y. Cousteau, D. Defoe, Ch. Dickens, C. Doyle, F. Hardy, O. Henry, A. Christie, H. Melville, H. M. Stanley a i., osobitne sa venoval dielu J. Londona). Z nemčiny sa sústredil hlavne na prekladanie športovej himalájskej a horolezeckej literatúry (H. Buhl, A. Eggler, M. Eiselin, H. A. Förster, F. Grassler, M. Rebitsch, K. B. Richter, F. Rudolph, H. Schimkeová, M. Schmuck a i.), tejto problematiky sa týkali aj jeho preklady z francúzštiny (M. Herzog, S. Téryová) a taliančiny (A. Desio, W. Bonatti). 

    Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013