Štefan Kasarda

Narodenie 18. 12. 1935 Sačurov
Úmrtie 14. 9. 2006 Košice • Pseudonym

  Ján Ondava, Ján Valal
 • Životopis autora

  Strýc → Mikuláš Kasarda, syn → Martin Kasarda. R. 1950 – 53 študoval na gymnáziu v Humennom, 1953 – 57 slovenčinu na Filozofickej

  Strýc → Mikuláš Kasarda, syn → Martin Kasarda. R. 1950 – 53 študoval na gymnáziu v Humennom, 1953 – 57 slovenčinu na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. R. 1957 – 59 bol prof. na strednej škole v Trebišove, 1959 – 72 redaktor a vedúci vysielania pre deti a mládež, neskôr Literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu, 1972 – 78 referent Slovkoncertu v Košiciach, 1978 – 88 vychovávateľ v Strednom odbornom učilišti potravinárskom v Čečejovciach, 1988 – 90 administratívny pracovník Rektorátu Univerzity P. J. Šafárika, od r. 1990 dramaturg Slov. rozhlasu v Košiciach. Začínal básnickými a poviedkovými pokusmi, od r. 1959 sa preorientoval na písanie rozhlasových pásiem, poviedok a najmä hier: Sny prichádzajú z mesta (1964), Štyria z cintorína (1965), Čas tvojich návratov (1966), Na samom konci opäť sám (1966), Deravé vrece (1969), Ľudia (1971). V čase normalizácie mu uviedli iba rozhlasovú hru Azbukárka (1976) a rozprávkovú hru pre deti Povesť bez mena (1981). K rozhlasovej dramatickej tvorbe sa mohol naplno vrátiť až po páde komunizmu, keď napísal hry zo súčasného života (Nie veľmi veselá slečna, 1991; Zánik školy v obci Č., 1992; Nie a nie sa pohnúť z miesta, 1994; životopisnú hru o P. J. Šafárikovi Vzývanie svetla (1995); Plakať pre kohosi (1996), SKOK, Púť, Spoveď /všetky 1997/ a i.). Pre rozhlas a televíziu upravil viacero drám a próz našich i svetových autorov (J. Barč-Ivan, P. Claudel, V. Hugo, G. Orwell, A. P. Platonov). Jeho pôvodné hry uviedli v prekladoch rozhlasové štúdiá v Nemecku, Holandsku, Poľsku a vo Švajčiarsku. Autor poviedkových kníh Dotyk zeme kolenom (1999), Bubon (2002), Hadí kamienok (2004), Osamelosť náhodného chodca (2005) a výberu rozhlasových hier Zvuk: človek (2001).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Dráma

  • Deravé vrece (1969)
  • Ľudia (1971)

  Pre deti a mládež

  • Povesť bez mena (1981, rozprávková hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Sny prichádzajú z mesta (1964)
  • Štyria z cintorína (1965)
  • Čas tvojich návratov (1966)
  • Na samom konci opäť sám (1966)
  • Azbukárka (1976)
  • Nie veľmi veselá slečna (1991)
  • Zánik školy v obci Č. (1992)
  • Nie a nie sa pohnúť z miesta (1994)
  • Vzývanie svetla (1995)
  • Plakať pre kohosi (1996)
  • Púť (1997)
  • Skok (1997)
  • Spoveď (1997)
  • Zvuk: človek (2001, výber rozhlasových hier)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SUCHÁNKOVÁ, Miriam: Dnes versus vtedy. Štefan Kasarda: Hadí kamienok. (Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 7, s. 44 – 46. ŠAH: Štefan
  SUCHÁNKOVÁ, Miriam: Dnes versus vtedy. Štefan Kasarda: Hadí kamienok. (Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 7, s. 44 – 46.

  ŠAH: Štefan Kasarda – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 158.

  SVETOŇ, Ľuboš: Dnes ešte hady spia (Štefan Kasarda: Hadí kamienok). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 2. 2005, č. 3, s. 5.

  BARANOVÁ, Barbora: Stará téma v novom šate (Štefan Kasarda: Bubon). In: Knižná revue, roč. XII, 18. 9. 2002, č. 19, s. 5.

  JURČO, Ján: Z neznámych zdrojov. Štefan Kasarda: Bubon. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118,  2002, č. 12, s. 122 – 124.

  PETRAŠKO, Ľudovít: Štefan Kasarda: Zvuk, človek. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 110 – 111.

  JURČO, Ján: Ucelený obraz o tvorbe. Štefan Kasarda: Zvuk, človek. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 108 – 110.

  ŠAH: Štefan Kasarda. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 158 – 159.

  SVETOŇ, Ľuboš: Krížová cesta s bubnom na chrbte (Štefan Kasarda: Dotyk zeme kolenom). In: Knižná revue, roč. X, 19. 1. 2000, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013