• Životopis autora

  Štefan Cifra sa narodil 22. 8. 1960 v Nitre. V r. 1975 – 1979 študoval na SPŠS v Bánovciach n. B., SPŠ v Komárne, r. 1979 –

  Štefan Cifra sa narodil 22. 8. 1960 v Nitre. V r. 1975 – 1979 študoval na SPŠS v Bánovciach n. B., SPŠ v Komárne, r. 1979 – 1981 na SjF SVŠT v Bratislave. Pracoval ako archivár v Slovenskom filmovom archíve (1981) a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1984 – 1990). Diaľkovo študoval na FiF UK (1987 – 1989). Bol tlačovým tajomníkom ObNV Bratislava III., prednostom MÚ Bratislava-Nové Mesto (1990 – 1991), poslancom a členom komisie kultúry MZ hl. m. SR Bratislava (1990 – 1994, 1999 – 2002) a volebným manažérom (1990 – 1994). Od r. 1995 je šéfredaktorom časopisu pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta. Poéziu uverejňoval v literárnych periodikách (Nové slovo mladých, Romboid, Slovenské pohľady, Literárny týždenník). Debutoval vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov básnickou zbierkou Odrieknutý svet (2001) s cyklami Jediný život (1978 – 1983), Kúsok zeme (1984 – 1991), Človek medzi ľuďmi (1992 – 2000). Spoluprekladateľ výberu z 5 zbierok srbského básnika V. Popu Stratená červená čižmička (1987, s M. Herkom), editor zborníka Literárneho klubu pri V-klube Mladá tvorba osemdesiatych rokov (1990), spoluautor Slovníka nárečia stredoslovenského liptovskosliačskeho (1997, s K. Ondrejkom), autor kultúrnohistorických charakteristík krajov SR Kultúra v krajoch Slovenska (1998), zostavovateľ a spoluautor vedecko-popularizačnej monografie obce Komjatice 1256 – 2006 (2008, s Ing. V. Vrabcovou a kol.). Autor vyše 200 článkov o miestnej, regionálnej kultúre, záujmovej umeleckej činnosti, ľudovej kultúre a kultúrnej histórii. Nositeľ Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za veľmi dobré pracovné výsledky a dlhoročný osobný vklad do slovenskej kultúry a umenia (1988).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Odrieknutý svet (2001, s cyklami Jediný život (1978 – 1983), Kúsok zeme (1984 – 1991), Človek medzi ľuďmi (1992 – 2000))
  • Čo s takým človekom (2014, 1.vydanie)

  Literatúra faktu

  • Kultúra v krajoch Slovenska (1998)

  Odborná literatúra

  • Slovník nárečia stredoslovenského liptovskosliačskeho (1997, s K. Ondrejkom)
  • Komjatice 1256 – 2006 (2008)

  Editorská činnosť

  • Mladá tvorba osemdesiatych rokov (1990)

  Prekladateľská činnosť

  • Stratená červená čižmička (1987, výber z poézie)
 • Literárna tvorba - preklad

  Spoluprekladateľ výberu z 5 zbierok srbského básnika V. Popu Stratená červená čižmička (1987, s M. Herkom)
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  editor zborníka Literárneho klubu pri V-klube Mladá tvorba osemdesiatych rokov (1990)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ADAMČÍK, Martin: Štefan Cifra: Čo s takým človekom? (Recenzia). In: Dotyky , roč. XXVII, 2015, č. 4, s. 65 – 66. ŠAH: Pripomíname si v auguste.
  ADAMČÍK, Martin: Štefan Cifra: Čo s takým človekom? (Recenzia). In: Dotyky, roč. XXVII, 2015, č. 4, s. 65 – 66.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Štefan Cifra – 55. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 320.

  BÁTOROVÁ, Mária: Štefan Cifra: Čo s takým človekom? (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 293 – 294.

  CHRAPPA, Štefan: Trojjediná poézia. Štefan Cifra: Odrieknutý svet. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č.4, s. 117 – 118.

  DOKTOR, Vladislav: Krívajúce pointy. Štefan Cifra: Odrieknutý svet. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 7 – 8, s. 105 – 106.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013