Stanislav Prochotský

Narodenie 9. 9. 1942 Podolínec • Životopis autora

  Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku (1960) študoval r. 1960 – 64 na Pedagogickej fakulte v Košiciach, 1971 – 72 absolvoval

  Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku (1960) študoval r. 1960 – 64 na Pedagogickej fakulte v Košiciach, 1971 – 72 absolvoval postgraduálne štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1974 – 76 v Ústave pre vzdelávanie pedagogických pracovníkov v Bratislave. R. 1965 – 69 bol učiteľom v Letanovciach, 1969 – 74 riaditeľom školy v Krompachoch, 1974 – 79 okr. školským inšpektorom, 1979 – 89 vedúcim odboru kultúry Okr. národného výboru, od 1990 riaditeľom Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Autor zbierky poviedok Jarabé ráno (1982), viacerých rozhlasových hier (Ostrovčeky, 1985; Slepá koľaj, 1986; Stena, 1987; Vyhnanec z Itaky, 1994; Do konečneho rozhodnutia, 2000) a adaptácií.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Jarabé ráno (1982)

  Rozhlasová tvorba

  • Ostrovčeky (1985, hra)
  • Slepá koľaj (1986, hra)
  • Stena (1987, hra)
  • Vyhnanec z Itaky (1994, hra)
  • Do konečneho rozhodnutia (2000, hra)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Stanislav Prochotský – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 158. ŠAH: Stanislav
  ŠAH: Stanislav Prochotský – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 158.

  ŠAH: Stanislav Prochotský – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 156.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013