Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Stanislav HÁBER  sa narodil r. 1966 v Brezne, r. 1980 – 84 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1984 – 85 na Vysokej vojenskej leteckej

  Stanislav HÁBER  sa narodil r. 1966 v Brezne, r. 1980 – 84 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1984 – 85 na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach (po autohavárii bol vyradený z pilotného výcviku), 1987 – 93 žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde r. 1993 promoval. R. 1986 – 87 vojak z povolania v Prešove, od r. 1987 redaktor podnikových novín Strojár v Košiciach, Prešovských novín v Prešove, Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, 1987 – 91 Hlavnej redakcie Televíznych novín Čs. televízie, 1991 – 92 týždenníka Zmena, v r. 1992 – 93 v slobodnom povolaní, 1993 – 94 redaktor vo viacerých periodikách (Smena, Slobodný piatok, Hospodárske noviny) a Tlačovej agentúry Slov. republiky, 1994 – 95 riaditeľ odboru verejnej mienky a hovorca Hnutia za demokratické Slovensko, 1995 – 96 hovorca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, 1996 – 97 redaktor Literárneho týždenníka, 1997 zástupca šéfredaktora týždenníka Extra, redaktor Zmeny, 1997 – 99 redaktor denníka Slov. republika, od r. 1999 denníka Nový deň v Bratislave. Potom asistent poslanca NR SR, živnostník, autor na voľnej nohe. Od r. 2006 na Ministerstve pôdohospodárstva SR aj v pozícii hovorcu. V r. 2007 bol pri ustanovení Európskeho parlamentu Rómov (na prvom rokovaní ho viedol ako hovorca a moderátor). V časoch zamestnania v STV moderoval spravodajské relácie a priame prenosy, neskôr (v r. 1997) reláciu Silná káva a v r. 2007 duchovnú reláciu Sféry dôverné. Autor románu z vojenského prostredia Sme samý lepší chlap (1995), zbierky troch noviel Paľko Hrchov (1996), románu Najvyšší a najnižší (1999). Venuje sa aj poézii, prvé básne publikoval časopisecky a v zborníkoch, knižne vydal zbierku občianskej lyriky Pokoj rezbára (1998), zbierky lyrických a meditatívnych básní Egotikon (2001), Záhady duševnej záhrady (2003), Intimity (2005), Dva tóny (2007), Štvrťstoročie lásky (2008), Voňavé milovanie (2008), Sto plus jedna láska (2009), Popísané páperie (2011) a Spovede z dymu (2011). Súčasne sa prezentoval aj ako prozaik knihou poviedok s názvom(2004) a románovým príbehom Oskár ide do neba (2009). Ten prináša intímnu spoveď starého horára Oskára o skutkoch jeho života. Aktuálne sa predstavil románom Mäkké F (2010). V oblasti publicistiky sa prezentoval knižnými súbormi … ani prvý ani posledný… (1995) a Reportážna inventúra (1997). Pre Slovenský rozhlas pripravil viacero literárnych pásiem (napr. Londonov raj, 1998, Mág reality, 1997), cyklus rozhlasových poviedok Príbehy mena (2004 – 2005) a cyklus životopisov svätcov Svätí pre súčasnosť (2006 – 2007). Pripravil tiež viacero dokumentárnych filmov (Astronaut kazateľ, 1990, Tisíc malých princov, 1992, Gróf strateného času, 1992).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Scenáristika

  • Animácia činnosti srdca (1989, dokumentárny film)
  • Astronaut kazateľ (1990, dokumentárny film)
  • Gróf strateného času (1992, hraný dokumentárny film)
  • Tisíc malých princov (1992, film)

  Rozhlasová tvorba

  • Mág reality (1997)
  • Londonov raj (1998)
  • Príbehy mena (2004, 2004 - 2005)
  • Svätí pre súčasnosť (2006, 2006 – 2007)

  Publicistika

  • ...ani prvý ani posledný... (1995)
  • Reportážna inventúra (1997)
  • Štefánik po pristátí zastrelený? (2012)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Stanislav Háber: Smerovník žmýka pyžamu). In: Literárny týždenník , roč.
  Autor neuved.: Novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Stanislav Háber: Smerovník žmýka pyžamu). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 2. 2019, č. 7 – 8, s. 19.

  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 104 – 105.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.

  BOLDIŠOVÁ, Emília – HÁBER, Stanislav: Kto má vieru, má všetko (Rozhovor s prozaikom, básnikom a publicistom Stanislavom Háberom). In: Knižná revue, roč. XII, 2. 10. 2002, č. 20, s. 12.

  KRŠÁKOVÁ, Dana: Klepetom sem – klepetom tam. Jedna z podôb hrôzy (Kjell Skildsen: Hřebík v třešni a jiné povídky. Stanislav Háber: Najvyšší a najnižší). In: RAK, roč. IV., 1999, č. 5, s. 19 – 23.

  HALVONÍK, Stanislav – HÁBER, Stanislav: Stanislav Háber (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 4.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013