Soňa Čechová

Narodenie 9. 9. 1930 Bratislava
Úmrtie 4. 3. 2007 Bratislava • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
 • Životopis autora

  Soňa Čechová (1930 – 2007), v r. 1940 – 48 študovala na dievčenskom gymnáziu v Bratislave (jeden rok v Prahe), 1948 – 52 ruštinu

  Soňa Čechová (1930 – 2007), v r. 1940 – 48 študovala na dievčenskom gymnáziu v Bratislave (jeden rok v Prahe), 1948 – 52 ruštinu a slovenčinu na bratislavskej Filozofickej fakulte Slov. univerzity. Po štúdiách pôsobila stále v Bratislave: r. 1950 – 58 vo Vydavateľstve Pravda, premenované na Vydavateľstvo politickej literatúry, 1958 – 70 redaktorka v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry a neskôr v Tatrane, odkiaľ ju po nástupe novej totality prepustili ako politicky nespoľahlivú, r. 1971 – 73 bola knihovníčkou na Slov. vysokej škole technickej, 1974 – 77 v Ústave humánnej bioklimatológie, 1978 – 89 knihovníčka a prekladateľka v Onkologickom ústave, po páde totality bola v r. 1990 – 92 redaktorkou v Kultúrnom živote, od 1992 šéfredaktorka týždenníka Mosty. Ako publicistka a fejtonistka uverejňovala príspevky v Kultúrnom živote, Slov. pohľadoch, od 1992 hlavne v časopise Mosty, angažovala sa v Hnutí čs. porozumenia. Už od 50. rokov i neskôr v čase zákazu publikovania sa venovala prekladaniu próz i hier z ruštiny (D. Furmanov, V. Gerasimovova, L. N. Tolstoj, A. Remizov, V. Nabokov, V. Nekrasov, J. Dombrovskij a i.), k niektorým napísala aj obsiahle štúdie.

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Soňa Čechová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 158. ŠAH: Soňa Čechová – 70.
  ŠAH: Soňa Čechová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 158.

  ŠAH: Soňa Čechová – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 158.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013