• Prekladá z jazykov

  Nemecký jazyk
  Maďarský jazyk
 • Životopis autora

  V r. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Levoči, r. 1946 – 51 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil až do

  V r. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Levoči, r. 1946 – 51 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil až do r. 1992 ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v r. 1962 – 63 jej prodekan, r. 1963 – 65 dekan, r. 1964 – 88 vedúci Katedry slavistiky a indoeuropeistiky. V r. 1959 – 61 bol lektorom slovenčiny a češtiny na univerzite v Debrecíne, r. 1967 – 69 hosťujúcim prof. slovakistiky a bohemistiky na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Už ako stredoškolák publikoval literárne príspevky v časopise Rozvoj. V neskoršom období pod vplyvom prof. E. Paulinyho sa systematicky začal venovať jazykovede. Autor monografie Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho (1985), kníh Odtajnené trezory (2000), Odtajnené trezory slov 2, 3 (2002, 2004), početných lingvistických, etymologických a komparatívnych monografií (napr. Úvod do slavistiky, 1955; Úvod do štúdia jazykov, 1981) a štúdií. Jazykovedné štúdie, odborné recenzie a úvahy o veľkomoravskej literatúre zverejňoval v mnohých slov. i zahraničných zborníkoch a časopisoch (Philologica, Jazykovedný zborník, Slov. reč, Kultúra slova, Jazykovedný časopis, Literárny týždenník, Slov. pohľady, Slavia, Kratylos, Acta Universitatis Carolinae, Slavistična revija, Paleobulgarica, Etimologija a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

  • Úvod do slavistiky (1955)
  • Úvod do štúdia jazykov (1981)
  • Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho (1985)
  • Odtajnené trezory (2000)
  • Odtajnené trezory slov 2 (2002)
  • Odtajnené trezory slov 3 (2004, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -pmj-: Opustili nás (Šimon Ondruš). In: Knižná revu e, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 11. MORAVČÍK, Štefan: Čerstvý osemdesiatnik.
  -pmj-: Opustili nás (Šimon Ondruš). In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 11.

  MORAVČÍK, Štefan: Čerstvý osemdesiatnik. Šimon Ondruš. In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005, č. 3, s. 134 – 135

  GABRÍKOVÁ, Adela: Vieme, čo hovoríme? (Šimon Ondruš: Odtajnené trezory slov II). In: Knižná revue, roč. XIII, 28. 5. 2003, č. 11, s. 5.

  Š. M.: Korene slov a tajomstvo jazyka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 157 – 158.

  ŠAH: Pripomíname si. Šimon Ondruš. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 159.


  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Šimon Ondruš: Samoláska a spolulásky. In: Sme , roč. 27, 1. 2. 2019, č.  17, príl. Magazín o knihách, s. XXVI. "Je to
  Šimon Ondruš: Samoláska a spolulásky. In: Sme, roč. 27, 1. 2. 2019, č.  17, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.
  "Je to šperkovnica drahokamihov, tých pravzácnych chvíľ vo vzťahu, ktoré dokážu spoetizovať inak vyhrotenú, nudnú alebo zúfalú prítomnosť a transformovať ju do novej skutočnosti. Tieto momenty zažívame všetci. Našej pozornosti však často uniknú pre svoju krehkosť a prchavosť. Záznamom a dotvorením úryvkov zo živých rozhovorov bolo zámyslom prinavrátiť poézii miesto v každodennom živote – do jazyka i na jazyk."
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013