Severín G. Zrubec

Narodenie 5. 11. 1921 Lúčnica nad Žitavou (predtým Vajka nad Žitavou)
Úmrtie 11. 3. 2011 Bratislava • Životopis autora

  Severín G. ZRUBEC v r. 1934 – 42 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1942 – 48 na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, JUDr. Po

  Severín G. ZRUBEC v r. 1934 – 42 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1942 – 48 na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, JUDr. Po štúdiách pôsobil v Bratislave ako odborný referent na viacerých pracoviskách: r. 1948 – 52 v Jednotnom zväze slov. roľníkov, 1953 – 67 vo vydavateľstve Príroda, 1968 – 81 na Ministerstve pôdohospodárstva, od r. 1982 na dôchodku. Básne publikoval už počas štúdií v časopisoch (Nový rod, Elán, Rozvoj, Kultúra, Slov. pohľady a i.). R. 1965 vydal zbierku Hodina stromov, po ktorej sa z osobných dôvodov na 40 rokov publikačne odmlčal, ale tvoriť neprestal. R. 2003 – 05 vydal vlastným nákladom 14 útlych zbierok subjektívnej lyriky, adresovaných hlavne priateľom a známym: Vychádza dúha v nás, Presné letokruhy, Nad trstinami divé husi (všetky 2003), Kým dozreli šípky, Horkosť ruže, Prebolieť musíš, Ruky hviezd blčiace, O vlasok svetla (všetky 2004), Za svitajúcim lúčom, Keď už lejak stíchol, Pretrhnutý kruh mlčania a i. (všetky 2005); ďalšie zbierky, v ktorých sústredil svoju tvorbu z uplynutých období: Skamenené husle (tvorba 1997 – 2004), Dozrelo srdce i slová, Kytka jesienok (tvorba 2004 – 06), Jasným žezlom vládne (2006), Tuhá vôňa agátová (2007) a Chleba plný stôl (2009).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Hodina stromov (1965)
  • Nad trstinami divé husi (2003)
  • Presné letokruhy (2003)
  • Vychádza dúha v nás (2003)
  • Horkosť ruže (2004)
  • Kým dozreli šípky (2004)
  • O vlasok svetla (2004)
  • Prebolieť musíš (2004)
  • Ruky hviezd blčiace (2004)
  • Skamenené husle (2004, tvorba 1997 – 2004)
  • Dozrelo srdce i slová (2005, tvorba 2004 – 06)
  • Keď už lejak stíchol (2005)
  • Pretrhnutý kruh mlčania (2005)
  • Za svitajúcim lúčom (2005)
  • Jasným žezlom vládne (2006)
  • Kytka jesienok (2006, tvorba 2004 – 06)
  • Tuhá vôňa agátová (2007)
  • Chleba plný stôl (2009)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Opustili nás (Karel Ilja Dvořák, Adolf Lachkovič, Severín Zrubec). I n: Knižná revue , roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 11. REBRO,
  Autor neuved.: Opustili nás (Karel Ilja Dvořák, Adolf Lachkovič, Severín Zrubec). In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 11.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013