• Pseudonym

  Maxim Kyčara
 • Prekladá z jazykov

  Ukrajinský jazyk
  Ruský jazyk
 • Stručne o autorovi

  Detstvo a mladosť prežil a ľudovú školu vychodil v karpatskej východoslovenskej dedine Volica. Po maturite na ukrajinskom gymnáziu v Medzilaborciach
  Detstvo a mladosť prežil a ľudovú školu vychodil v karpatskej východoslovenskej dedine Volica. Po maturite na ukrajinskom gymnáziu v Medzilaborciach študoval na Vysokej škole pedagogickej v Prešove (1954 – 1958). Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Sabinove (1958 – 1961), od r. 1961 ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Martine, neskôr od r. 1965 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho profilujúcou disciplínou bola stará ruská a klasická ruská literatúra 18. a 19. storočia. Pre svoje postoje k udalostiam roku 1968 musel v období normalizácie opustiť svoje vysokoškolské pracovisko. V tomto období na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne dokončil (v rámci externej vedeckej ašpirantúry) kandidátsku prácu Romantičeskoje i realističeskoje v tvorčestve V. F. Odojevského, k jej obhajobe však z politických dôvodov nebol pripustený. Krátko bol nezamestnaný, neskôr pracoval ako pomocný robotník Štátnych lesoch a Stredoslovenských stavbách v Banskej Bystrici. V r. 1985 sa stal redaktorom a neskôr vedúcim redaktorom v Slovenskej literárne agentúre v Bratislave. V r. 1990 bol rehabilitovaný a vrátil sa na Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, kde sa v r. 1992 stal vedúcim Katedry slovanských jazykov a literatúry na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti žije na dôchodku v Banskej Bystrici.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Popredný predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku. Poézia Sergeja Makaru je charakteristická hlbokým lyrickým cítením, pričom
  Popredný predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku. Poézia Sergeja Makaru je charakteristická hlbokým lyrickým cítením, pričom reflektuje nielen stavy citových prejavov človeka, ale i závažné životné situácie a spoločenské premeny. V jeho tvorbe je obsiahnutá historická aj životná skúsenosť, ktorá ho zbližuje nielen s ukrajinskou a slovenskou básnickou tradíciou, ale i so stredoeurópskou mentalitou. Knižne debutoval v r. 1958 básnickou zbierkou Osjajana junisť (Ožiarená mladosť), po ktorej nasledovali: Zrostaňja (Vzrast), Na krylach junosti (Na krídlach mladosti), Šukaju sebe (Hľadám seba), Sovisť (Svedomie), Syvyna torknulas skroň (Spánkov sa dotkli šediny), Na riznych strunach (Na rôznych strunách). V r. 1994 vydal reprezentatívny výber z tvorby pod názvom Žovrti metamorfozy (Žlté metamorfózy). Je tiež autorom knihy veršov pre deti Ščo virš – to zahadka (Čo verš – to hádanka). Počas pôsobenia na vysokej škole uverejnil viacero vedeckých monografií, štúdií a odborných článkov v odborných a vedeckých zborníkoch. V r. 1993 vydal knižnú monografiu Borba romantičeskich i realističeskich tendencij (v pervoj polovine XIX. veka) v ruštine, r. 1996 monografickú antológiu Neopakovateľnosť okamihu a r. 1997 monografiu Garmonija v disgarmoniji (Harmónia v disharmónii). Známa je aj jeho prekladateľská činnosť z ukrajinčiny a ruštiny do slovenčiny a zo slovenčiny a češtiny do ukrajinčiny. Preklady do slovenčiny a ukrajinčiny vydal aj knižne. V ukrajinskom preklade uverejnil ukážky z diel asi 30 slovenských básnikov.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Osjajana junisť (1958, Ožiarená mladosť)
  • Zrostaňja (1961, Vzrast)
  • Na krylach junosti (1964, Na krídlach mladosti)
  • Šukaju sebe (1967, Hľadám seba)
  • Sovisť (1970, Svedomie)
  • Lenin z nami (1980, Lenin s nami)
  • Syvyna torknulas skroň (1985, Spánkov sa dotkli šediny)
  • Na riznych strunach (1991, Na rôznych strunách)
  • Žovrti metamorfozy (1994, Žlté metamorfózy)

  Pre deti a mládež

  • Ščo virš – to zahadka (1983, Čo verš – to hádanka)

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ROMAN, Michal: Sergej Makara: Lúč slova v pätnástich jazykoch (2017), Súzvuk názorov na tvorbu Sergeja Makaru (2017). (Recenzie). In: Literárny
  ROMAN, Michal: Sergej Makara: Lúč slova v pätnástich jazykoch (2017), Súzvuk názorov na tvorbu Sergeja Makaru (2017). (Recenzie). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 12.

  ŠAH: Sergej Makara – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 153.

  ŠAH: Sergej Makara – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 158 – 159.

  ŠAH: Sergej Makara – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 157.

  ŠAH: Sergej Makara – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 158 – 159.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2014 za dielo Ja vyris v Karpatach (Vyrástol som v Karpatoch) Prémia v rámci Ceny Ivana Franka 2006 za preklad
  Prémia v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2014 za dielo Ja vyris v Karpatach (Vyrástol som v Karpatoch)

  Prémia v rámci Ceny Ivana Franka 2006 za preklad básní M. Kováča, J. Smreka, A. Plávku, J. Kostru a L. Zrubca.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013