• Životopis autora

  Ružena ŠÍPKOVÁ sa narodila 10. 10. 1977 na Myjave. Študovala na Dievčenskej odbornej škole v Starej Turej. Neskôr si urobila štátnicu z
  Ružena ŠÍPKOVÁ sa narodila 10. 10. 1977 na Myjave. Študovala na Dievčenskej odbornej škole v Starej Turej. Neskôr si urobila štátnicu z nemeckého jazyka. Získala ocenenia na viacerých literárnych a recitačných súťažiach. Publikovala v časopisoch Dotyky, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, iLeGaLiT aj v rozličných zborníkoch. Je autorkou básnických zbierkok Popoluška (2007), Nemám nič proti realite (2009) a V pôvodnom znení s pilulkami (2012).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

  • Sociálna práca s klientmi so schizofréniou (2011)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Ružena Šípková (* 10. 10. 1977, Myjava) je slovenská poetka. ... In: Romboid , roč. LIII, jún 2018, č. 5 – 6, s. 44.
  Autor neuved.: Ružena Šípková (* 10. 10. 1977, Myjava) je slovenská poetka. ... In: Romboid, roč. LIII, jún 2018, č. 5 – 6, s. 44.

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

  Neuved.: Básne našich čitateľov. Ružena Šípková. In: Vertigo 1/2015, s. 8 – 9.

  JURÍKOVÁ, Tatiana: Poézia sa bude čítať, kým ju píšeme. (Rozhovor s poetkou Ruženou Šípkovou). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 50 – 54.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XV.

  ČERTÍK, Jozef: Básnické znovuzrodenie. Ružena Šípková: Popoluška. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 123 – 124.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Jej myšlienkovo a logicky kompaktné výtvory  pôsobia ako dobré vybrúsené horské kryštály. Vnímam túto

  Jej myšlienkovo a logicky kompaktné výtvory  pôsobia ako dobré vybrúsené horské kryštály. Vnímam túto autorku ako jednu z najlepších, ktorí v súčasnej slovenskej poézii ako tvorivé osobnosti niečo znamenajú, no zdá sa, že akademickí kritici a oficiálne zoskupenia fungujúce zo štátneho si spontánnych tvorivcov zásadne nevšímajú. Insitnosť, ktorá sa pripisuje neakademickým autorom, však v tvorbe tejto poetky celkom chýba.

  Ľudmila Balážová-Marešová, 2016


  V zbierke Ruženy Šípkovej Nič proti realite (Kultúrne združenie národností a etník SR, ďalej KZNE SR) nájdeme niektoré celkom pôsobivé – prevažne kratšie, tvarovo i významovo „zomknuté“, viac alebo menej zreteľne vypointované básne, akou je napríklad Iný svet: „a čo ja budem / básničky čítať? / opýtal sa ma otec / keď som mu / chcela darovať / svoju prvú knihu // dal mi kus klobásy / aj to je poézia“. Témou je teda aj refl ektovanie vlastného písania, vlastného statusu poetky. Celá zbierka je preniknutá duchaplnou sebairóniou, cítiť v nej autorkin nadhľad nad vecami – odľahčujúce vyrovnávanie sa s rozličnými osobnými „traumami“, problémami z vlastnej životnej minulosti.

  Zoltán Rédey , Poézia 2009, Knižná revue 14-15/2010


   

  Aj skúseného čitateľa poézie prekvapí autorkina schopnosť vtipne a pritom citlivo, a bez exhibicionizmu sprístupniť svoj vnútorný život, prežívanie aj tých najzložitejších a najťažších životných situácií, aké sa zákonite musia vyskytnúť v živote takto "navštívenej" mladej ženy. A pritom sa Šípkovej darí nielen vystupovať zo svojho "osudu", ale aj vstupovať do osudov iných ľudí. Citlivo, ale bez zbytočného pátosu. Takáto jednoduchosť a prostota býva darom skutočných básnikov, skutočných poetiek.

  Jozef Čertík, Slovenské pohľady 3/2008


  oAutorka je k sebe niekedy až príliš kritická, ironická i sebaironická. Prečítajme si ešte báseň - Obyčajná sliepka: /hrabe. / Možno píše do prachu / básne nezrozumiteľné /  iným tvorom. // Si skutočný „gentleman“. / Hodnotíš ma, / že mám / o jeden mozgový závit viac / ako ona. / Bez neho by som si / mohla špiniť pod  nohy. // Lezie mi na nervy / dengľavosť mojich krídel. // Vo vzdušných zámkoch / na kohútích nôžkach // spia neoplodnené vajíčka.“    Autorka sa vnútorne vysporadúva so svojou chorobou, ale aj s predsudkami spoločnosti (napríklad niektorí ľudia vidia v psychickom postihu aj mentálny – viď aj citovaná báseň). Šípková bojuje svojím životom i poéziou. A v tej sa jej nezvyčajne dobre darí.    Básne Ruženy Šípkovej predstavujú vyspelú, zrelú poéziu, charakterizovanú básnickým majstrovstvom. Vážime si, že sme jej prvým vydavateľom.                                                       

  Bohuslava Vargová-Hábovčíková    (2007)

  Zobraziť všetko
 • Autor o svojom diele

  Myslím si, že poézia má moc priniesť do života ľudí trochu pokoja aj trochu nepokoja. Závisí to od toho, aká tá poézia je, o čom je
  Myslím si, že poézia má moc priniesť do života ľudí trochu pokoja aj trochu nepokoja. Závisí to od toho, aká tá poézia je, o čom je a akú má čitateľ momentálne náladu. Podľa mňa je úžasné, ak sa človek vo svete plnom zmien a zvratov dokáže na chvíľu zastaviť a zahĺbiť do seba, či už ako básnik, alebo ako čitateľ. Poézia je možno malý, ale stále zelený ostrov na mori sveta.
  (2010)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013