Rudolf Skukálek

Narodenie 20. 8. 1931 Trnava
Úmrtie 26. 7. 2008 Falkenberg (Nemecko) • Životopis autora

  Rudolf SKUKÁLEK v r. 1946 – 50 študoval na Vyššej hospodárskej škole v Trnave a v Bratislave, 1950 – 53 na Filozofickej fakulte Univerzity

  Rudolf SKUKÁLEK v r. 1946 – 50 študoval na Vyššej hospodárskej škole v Trnave a v Bratislave, 1950 – 53 na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne, 1953 – 54 psychológiu, filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1954 – 55 redaktor Vydavateľstva Pravda, 1955 – 57 časopisu Svet socializmu, 1957 – 62 Slov. pohľadov, 1962 – 63 Mladej tvorby, 1963 – 68 kultúrno-propagačný referent Zväzu slov. spisovateľov v Bratislave, v období normalizácie prenasledovaný, emigroval do Nemeckej spolkovej republiky. Publikovať začal v 1. polovici 50. rokov v Kultúrnom živote, Mladej tvorbe, Slov. pohľadoch a i. periodikách. Autor básnických zbierok Dukáty briezok (1957), Obloha na konci ulice (1960). Prekladal z angličtiny, poľštiny, portugalčiny a francúzštiny, z ruštiny najmä Majakovského a Jesenina, ale aj Achmatovovú, Lugovského, Veršigoru a i. Venoval sa aj krátkym literárnym útvarom, ktoré publikoval časopisecky i knižne. Stál na začiatku alternatívnej absurdnej dramatiky, v ktorej sa prezentoval estrádnou scénkou To nie je o mne (1961), „tragikomickým rozhovorom“ Hodinky (1963), „komédiou v jednom dejstve“ Metla (1964) a „hrou“ Piliny (1965).  

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Dukáty briezok (1957)
  • Obloha na konci ulice (1960)

  Dráma

  • To nie je o mne (1961)
  • Hodinky (1963)
  • Metla (1964)
  • Piliny (1965)

 

Obálka slniečka september 2013