Rudolf Lesňák

Narodenie 11. 9. 1928 Levoča
Úmrtie 7. 10. 2006 Bratislava • Životopis autora

  Manželka → Soňa Lesňáková. R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Levoči, 1947 – 51 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte

  Manželka → Soňa Lesňáková. R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Levoči, 1947 – 51 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1951 – 70 pracoval v Čs. rozhlase postupne ako redaktor, vedúci literárnej redakcie a metodik umeleckoslovesnej tvorby, 1970 musel z rozhlasu nútene odísť, 1970 – 76 bol pracovníkom Zväzu slov. spisovateľov, 1976 – 79 vedúcim metodického oddelenia v Slov. pedagogickej knižnici, 1980 – 82 výskumným pracovníkom na podnikovom riaditeľstve Slov. knihy, od 1982 vedúcim redakcie literárnovednej tvorby vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, potom pracoval vo Výskumnom ústave kultúry, začiatkom r. 1990 krátko redaktor  Katolíckych novín a náboženského vysielania Slov. rozhlasu, 1990 – 96 šéfredaktor mesačníka Listy v Bratislave. Na základe dlhodobej metodicko-výskumnej práce v rozhlase vydal knihy Zábavno-poučné rozhlasové kompozície (1963) a Umenie živého slova (1980),  publikácie Umelecký prednes (1978), Súborový prednes detí (1981), Prednes umeleckého slova (1985). Výskum rozhlasovej komunikácie sa mu stal východiskom sústavného sledovania čitateľskej recepcie literatúry, robil ho prostredníctvom kontaktov s literárnym i čitateľským publikom cez sústavu knižníc a knižný obchod. Poznatky zhrnul v knihách Literatúra medzi ľuďmi (1977), Literárne dielo a čitateľ (1982), Horizonty čitateľskej kultúry (1991). Po r. 1989 sústredil pozornosť na oblasť duchovnej literatúry. Kresťanskú samizdatovu publicistiku (1945 – 89) zhrnul v  knihe Listy z podzemia (1998). Pripravil bibliografický súpis o zločinoch komunizmu na Slovensku Spätné zrkadla (2003). Autor početných literárnych a umelecko-publicistickych relácií v rozhlase, scenárov, televíznych montáží, režisér programov Stretnutie s autormi na viacerých ročníkoch Slovesnej jari v Martine, ako aj programov Wolkrovej Polianky, Hviezdoslavovho Kubína, Štúrovej Modry a i. podujatí.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Listy z podzemia (1998)
  • Spätné zrkadlá (2003)

  Odborná literatúra

  • Zábavno-poučné rozhlasové kompozície (1963)
  • Umelecký prednes (1978)
  • Umenie živého slova (1980)
  • Súborový prednes detí (1981)
  • Prednes umeleckého slova (1985)
  • Horizonty čitateľskej kultúry (1991)

  Literárna veda

  • Literatúra medzi ľuďmi (1977)
  • Literárne dielo a čitateľ (1982)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ELIÁŠOVÁ, Andrea: Muž mnohých talentov bol skúšaný neprajnou dobou. (Spomienka). In: Katolícke noviny , roč. 131, 30. 10. 2016, č. 43, s. 20
  ELIÁŠOVÁ, Andrea: Muž mnohých talentov bol skúšaný neprajnou dobou. (Spomienka). In: Katolícke noviny, roč. 131, 30. 10. 2016, č. 43, s. 20 – 21.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Bolo v ňom niečo asketického, pripomínal chudých mníchov z latinskoamerických misií. Neznášal lajdáctvo, povrchnosť. Anton
  Bolo v ňom niečo asketického, pripomínal chudých mníchov z latinskoamerických misií. Neznášal lajdáctvo, povrchnosť.
  Anton Hykisch
  In: Katolícke noviny, roč. 131, 30. 10. 2016, č. 43, s. 20 – 21.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013