Rudolf Koštial

Narodenie 3. 4. 1913 Stará Turá
Úmrtie 18. 10. 1991 Bratislava • Životopis autora

  R. 1927 – 33 študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1933 – 37 teológiu na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave a na teologickej fakulte univerzity v Štrasburgu. R. 1937

  R. 1927 – 33 študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1933 – 37 teológiu na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave a na teologickej fakulte univerzity v Štrasburgu. R. 1937 odišiel do USA, kde 1937 – 38 pôsobil ako ev. farár medzi americkými Slovákmi v Detroite, po návrate 1938 – 40 farár vo Veľkej, 1940 – 45 v Hrušove, 1945 – 47 v Bratislave a v Mysleniciach, 1947 – 56 v Prahe, 1956 – 69 v Skalici a napokon 1969 – 91 vo Zvolene, zároveň 1966 – 69 myjavský senior, od r. 1969 biskup Západneho dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku, 1969 – 87 redigoval Cirkevné listy. Významný teológ, cirkevný historik a organizátor náboženského života, autor teologických monografií, príručiek, úvah a štúdií. Autor monografie Biblia u nás (1989), súboru biografickýh profilov Slovenskí evanjelici v zahraničí (1992). Popri odbornej a populárno-náučnej teologickej spisbe sa venoval aj dramatickým žánrom a prekladateľstvu. Znalec a prekladateľ anglickej a americkej literatúry, z angličtiny preložil viacero prozaických diel (H. Walpole, R. Llewelyn, D. Defoe, A. Marshal, S. Lewis, Th. Hardy, M. Twain, J. Austenová, S. Maugham, A. Hitchcock a i.), z drámy Shawovho Pekelníka (1944) a so S. Blahom Shakespearovu komédiu Mnoho kriku pre nič (1961). Príležitostne prekladal z nemčiny (H. A. Förster, M. Luther). Ako dramatik v obdobi r. 1961 – 67 písal rozhlasové pásma o slov. i svetových osobnostiach (R. Thákur, J. J. Rousseau, R. L. Stevenson, S. Lewis, K. Kuzmány a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Biblia u nás (1989)
  • Slovenskí evanjelici v zahraničí (1992)

  Prekladateľská činnosť

  • Shaw, G. B.: Pekelník (1944)
  • Shakespeare, W.: Mnoho kriku pre nič (1961, spolu so S. Blahom)

 

Obálka slniečka september 2013