• Životopis autora

  R. 1976 – 80 študoval na gymnáziu, 1980 – 85 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako výrobný inšpektor v

  R. 1976 – 80 študoval na gymnáziu, 1980 – 85 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako výrobný inšpektor v Západoslov. kameňolomoch a štrkopieskoch, 1988 – 91 petrograf vo Výskumnom ústave inžinierskych stavieb, 1995 – 96 bol v slobodnom povolaní v Bratislave, od 1996 riaditeľom Záhorského múzea v Skalici. Po viacročnom publikovaní v literárnych časopisoch debutoval zbierkou poviedok Naša láska bola modrá (1992). Autor básnickej zbierky Oko ako ty (1993), novely Béla, priateľ Fénixa (1995), prózy Stratené veci vedú do Ríma (1998), zbierky štrnástich poviedok Strážni anjeli (1999). Pripravil publikáciu Drahokamy v mýtoch, legendách a povestiach sveta (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Naša láska bola modrá (1992)
  • Béla, priateľ Fénixa (1995)
  • Stratené veci vedú do Ríma (1998)
  • Strážni anjeli (1999)
  • Drahokamy v mýtoch, legendách a povestiach sveta (2000)

  Poézia

  • Oko ako ty (1993)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BODACZ, Bohuš: Stratené nenájdeme. Róbert Müller: Strážni anjeli. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s.100 – 101.
  BODACZ, Bohuš: Stratené nenájdeme. Róbert Müller: Strážni anjeli. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s.100 – 101.

  ZÁVADOVÁ, Dana: Súkromné objavy. Róbert Müller: Strážni anjeli. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 97 – 99.

  VLNKA, Jaroslav: Anjelské pohľady na realitu. Róbert Müller: Strážni anjeli. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 96 – 97.

  SOUČKOVÁ, Marta: Tri svety Róberta Müllera (Róbert Müller: Strážni anjeli). In: Knižná revue, roč. X, 2. 8. 2000, č. 16 – 17, s. 11.

  HALVONÍK, Alexander: Róbert Müller: Koniec aparátčika (Rozhovor + ukážka z knihy). In: Knižná revue, roč. VI, 19. 6. 1996, č. 12, s. 4.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013