Radoslav Matejov

Narodenie 3. 9. 1974 Zlaté Moravce • Krajina pobytu

  Slovensko
 • Národnosť

  Slovenská
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MARČOK, Viliam: Dobrej poézie nie je nikdy dosť (Laco Novomeský: Poézia. Zost. J. Zmabor; Laco Novomeský: Básnické dielo. Zost. R. Matejov). In.
  MARČOK, Viliam: Dobrej poézie nie je nikdy dosť (Laco Novomeský: Poézia. Zost. J. Zmabor; Laco Novomeský: Básnické dielo. Zost. R. Matejov). In. Knižná revue, roč. XVI, 13. 9. 2006, č. 19, s. 3.

  ŠKOTKA, Marian: Rado Matejov: Jednosmerný spánok. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 27. 6. 2001, č. 13,  s. 1.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013